Nursing Degree

On-line Application
Length of program 4 years
Timetable morning
Internships compulsory
Credits 240 ECTS
Application open
grauWINF

Els estudis d'Infermeria a Blanquerna

- Pla d'estudis anterior al curs 2018-2019

La professió d’Infermeria té com a missió tenir cura de les persones, les famílies i comunitats en els processos de salut i desenvolupament en totes les etapes del cicle vital. Les intervencions infermeres són fruit del pensament crític i estan basades en principis científics, humanístics i ètics. En el Grau en Infermeria de Blanquerna-URL es dóna molta importància a la capacitat d’adaptació als diferents entorns professionals. Per això, des de l’inici es treballa la vessant professional a les aules de simulacions clíniques de la universitat. Són espais formatius que simulen diferents escenaris professionals (unitat hospitalària, consulta d’atenció primària de salut, etc.), que permeten desenvolupar les actituds i les habilitats imprescindibles per realitzar les posteriors pràctiques a les institucions d’àmbit sanitari i social amb les quals tenim conveni de pràctiques.

Tots els estudiants realitzen pràctiques professionals en els àmbits següents: sociosanitari, centres d’atenció primària, àrees d’hospitalització medico-quirúrgiques, àrea materno-infantil, àrea de malalt crític, àrea de salut mental i àrea de geriatria. 

Els estudiants també es poden acollir a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres i realitzar pràctiques a centres sanitaris europeus.

-Perfil de sortida del graduat en Infermeria per la URL

Informació pràctica

Horari
Torn de matí: de 8 a 15h.
Durant les estades de pràctiques, els estudiants s'integren als horaris i torns dels centres assistencials.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar simultàniament dos graus amb la consegüent obtenció de dues titulacions oficials en 6 anys acadèmics. La simultaneïtat no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons els pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon any o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

  • Infermeria + Fisioteràpia
  • Infermeria + Nutrició Humana i Dietètica