Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Grau en Infermeria

Títol oficial

Preinscripció oberta

Classe infermeria
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  4 cursos acadèmics
 • Crèdits
  240
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Horari

  Torn matí: De 8 a 14 h

  Torn migdia: D'11.30 a 17.50 h

 • Places
  130
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

Grau amb una qualitat ocupacional

Grau amb una alt Índex de Qualitat Ocupacional (67,60%) - per sobre de la mitjana del grau en Infermeria (65,50%).

L’Índex de Qualitat Ocupacional (IQO) pren valors de 0 a 100 i es construeix a partir de quatre indicadors: contracte, satisfacció amb la feina, retribució i adequació. Com més elevats són els valors, millor qualitat ocupacional (més estabilitat, satisfacció, retribució o adequació).

Dades AQU Catalunya.

A qui va dirigit?

El perfil d’ingrés recomanat per cursar el Grau en Infermeria per la URL es correspon amb candidats i candidates amb motivació per adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats per tenir cura de les persones i acompanyar-les en el seu procés de malaltia o de recuperació, així com per promocionar la salut en la comunitat; amb un marcat interès per abastar els aspectes biològics, psicològics i socials; sensibilitat social i vocació d’ajuda a les persones; valors ètics i de respecte als drets dels ciutadans i les ciutadanes.

Els objectius i les competències del títol de Graduat o Graduada en Infermeria son els establerts a l’Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d'Infermer.[MRM1]

[MRM1]https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-12388

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Assistencial

Adquiriràs les habilitats i els coneixements per tenir cura de les persones i treballar per la seva recuperació, tant en hospitals, com en centres d'atenció primària, sociosanitaris o domicilis.

Gestió

Et formaràs per liderar equips de salut i coordinar-los, gestionar recursos i serveis assistencials i dissenyar millores en polítiques sanitàries.

Investigació

El Grau en Infermeria t'introdueix en l'àmbit de la recerca i la innovació en salut, aspectes fonamentals per a la professió infermera.

Docència

Assoliràs els coneixements que et permetran iniciar-te en l'educació per a la salut. Aquesta és una de les tasques importants que fem les infermeres amb els col·lectius de ciutadans i ciutadanes que ho requereixen.

Si tries el grau en Infermeria de Blanquerna, tries…

Tenir cura de les persones és el repte més important que es pot afrontar i és el que fem les infermeres

 • Elevada demanda d'ocupació específica
 • Grau dissenyat per formar professionals que s'adaptin als reptes de la societat actual
 • Alta oferta d'ocupació en el sector sanitari públic i privat
 • 2.300 hores de pràctiques i convenis amb més de 300 centres d'àmbit sanitari i social
 • Simulacions clíniques en grups reduïts
Alumnes a l'entrada de la FCS

Les dades de l'excel·lència

300

convenis amb centres de pràctiques de reconegut prestigi

94%

dels estudiants tornarien a cursar la titulació

100 %

inserció laboral

150

hores en aules de simulacions

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

La metodologia Blanquerna-URL està basada en els seminaris, un element clau per aconseguir un aprenentatge personalitzat i qualitatiu i en una formació holística, que engloba les competències acadèmiques i professionals, però també les personals i humanes.

Educació personalitzada

La individualització dels estudis i el seguiment tutoritzat del procés d'aprenentatge és un dels nostres grans trets diferencials.

Més de 200 hores de seminari i simulació.

Els seminaris de grups reduïts ens permeten recrear les situacions reals.

Pràctiques, la clau de l'èxit

Tenim conveni amb més de 200 centres de l'àmbit de la dietètica y la nutrició on fer pràctiques.

Internacionalització dels estudis

Fomentem la internacionalització dels estudis amb programes de mobilitat perquè puguis viure una experiència única a l'estranger.

Testimonis

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

Informació acadèmica

Professor i estudiants FCS

Pla d'estudis

El Pla d'estudis del grau en Infermeria de Blanquerna-URL combina assignatures teòriques amb assignatures de caràcter professionalitzador per assegurar una alta capacitat d'adaptació dels nostres graduats.

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 10 10
Formació bàsica 36 24 60
Pràctiques externes 11 11 17 41 80
Obligatòria 13 25 40 6 84
Optativa 3 3 6
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Anatomofisiologia 1 6Formació bàsica
Biologia 6Formació bàsica
Cerca documental i comunicació científica 6Formació bàsica
Fonaments d'infermeria 5Obligatòria
Simulacions clíniques 1 3Obligatòria
Segon semestre
Anatomofisiologia 2 6Formació bàsica
Ciències psicosocials 6Formació bàsica
Infermeria comunitària 1 5Obligatòria
Anual
Seminari en ciències de la salut 6Formació bàsica
Pràctiques clíniques 1 11Practicum

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Tercer semestre
Infermeria clínica 1 4Obligatòria
Fisiopatologia 6Formació bàsica
English in Health Sciences 6Formació bàsica
Seminari clínic 3Obligatòria
Farmacologia clínica 6Obligatòria
Quart semestre
Infermeria clínica 2 5Obligatòria
Bioestadística 6Formació bàsica
Antropologia 6Formació bàsica
Pràctiques clíniques 2 11Practicum
Anual
Simulacions clíniques 2 7Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Infermeria comunitària 2 4Obligatòria
Seminari professionalitzador 1 3Obligatòria
Nutrició 3Obligatòria
Infermeria del cicle vital 1 5Obligatòria
Infermeria del cicle vital 2 3Obligatòria
Educació per a la salut i comunicació terapèutica 3Obligatòria
Sisè semestre
Bioètica i legislació 5Obligatòria
Infermeria en salut mental 3Obligatòria
Optativa 1. Escull una optativa d'entre les 4 següents: 3Optativa
Infermeria de l'àrea quirúrgica
Cures pal·liatives
Diagnòstic i atenció a les persones amb disfàgia
Innovation in oncology
Infermeria clínica 3 4Obligatòria
Metodologia de la recerca 3Obligatòria
Anual
Simulacions clíniques 3 4Obligatòria
Pràctiques clíniques 3 17Practicum

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Lideratge en infermeria 3Obligatòria
Seminari professionalitzador 2 3Obligatòria
Optativa 2. Escull una optativa d'entre les 4 següents: 3Optativa
Infermeria de l'àrea quirúrgica
e-Health
Cures pal·liatives
Innovation in oncology
Pràctiques clíniques 4 13Practicum
Vuitè semestre
Pràctiques clíniques 5 13Practicum
Anual
Pràctiques clíniques 6 15Practicum
Treball final de grau 10Obligatòria

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 10 10
Formació bàsica 36 24 60
Pràctiques externes 9 18 21 32 80
Obligatòria 15 18 39 12 84
Optativa 6 6
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Tercer semestre
Infermeria clínica 1 6Obligatòria
Fisiopatologia 6Formació bàsica
Farmacologia 6Obligatòria
Anglès 1 6Formació bàsica
Quart semestre
Infermeria clínica 2 6Obligatòria
Estadística 6Formació bàsica
Pràctiques d'hospitalització 1 6Practicum
Seminari professionalitzador 1 12Practicum
Antropologia 6Formació bàsica

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Atenció d'infermeria a l'adolescència 2Obligatòria
Atenció d'infermeria a la dona 2Obligatòria
Atenció d'infermeria a la infància 2Obligatòria
Infermeria comunitària 2 3Obligatòria
Educació per a la salut i la comunicació 4Obligatòria
Salut mental 2Obligatòria
Nutrició 3Obligatòria
Pràctiques de salut comunitària 6Practicum
Sisè semestre
English in health sciences 6Obligatòria
Atenció a l'ancià i a la dependència 4Obligatòria
Bioètica 4Obligatòria
Legislació 3Obligatòria
Infermeria clínica 3 4Obligatòria
Pràctiques d'hospitalització 2 5Practicum
Anual
Rotatori pràctic avançat 10Practicum

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Lideratge en infermeria 3Obligatòria
Seminari professionalitzador 3 6Obligatòria
Salut pública 3Obligatòria
Cures pal·liatives 3Optativa
Infermeria i multiculturalitat 3Optativa
Teràpies complementàries 3Optativa
E-health 3Optativa
Pràctiques fi de grau 1 7Practicum
Vuitè semestre
Pràctiques fi de grau 2 12Practicum
Pràctiques fi de grau 3 13Practicum
Anual
Treball fi de grau 10Treball fi de grau

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

A Blanquerna donem un paper fonamental a la formació i les competències adquirides durant les Pràctiques Externes. Per això, tenim conveni amb una gran varietat d’organitzacions, d'empreses i entitats, on podràs aplicar a l’entorn professional els teus coneixements teòrics i els adquirits durant les simulacions clíniques prèvies, començant a orientar el teu futur professional a partir de la realitat del sector.

 • 2.300 hores de pràctiques, repartides en els quatre cursos del grau
 • Pràctiques en centres hospitalaris públics i privats, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, entre d’altres
 • Pràctiques en àrees especials, com ara salut mental, salut de la dona i l’infant, pacient crític, salut digital, exercici lliure de la professió i rols infermers de pràctica avançada
 • Tutorització i acompanyament per part d’una tutora clínica i una tutora acadèmica
 • Espais innovadors de reflexió i documentació personalitzada al llarg de l’aprenentatge pràctic (briefing, mid-briefing i debriefing, dossier de pràctiques)
 • Formació dirigida als tutors clínics sobre eines pedagògiques per garantir l’excel·lència en la tutorització i l’avaluació dels estudiants durant les pràctiques
 • Possibilitat de programes de pràctiques a l'estranger (ERASMUS i d’altres)

Els objectius de les pràctiques externes curriculars del Grau en Infermeria, seguint l’Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Infermer/a, se centren en:

 • Integrar els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria a la pràctica professional
 • Incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, el raonament clínic i el judici crític
 • Formar estudiants capaços d'adaptar-se a noves situacions i treballar en equip

En el context de la Facultat, les pràctiques externes es regeixen per l’apartat 8 de la Normativa Acadèmica.

On pots fer les pràctiques?

Agrupació Europea de Cooperació Territorial. Hospital de la Cerdanya · Centre Integral de Salut Cotxeres · Centre Mèdic Atlàntida · Centre Mèdic Teknon · Centre Residencial L'Ametlla del Vallès · Centre Sociosanitari Can Torres · Centre Sociosanitari Dolors Putget · Centre Sociosanitari Frederica Montseny · Centre Sociosanitari El Carme · Centre Sociosanitari Mutuam Güell · Centres Assistencials Dr. Emili Mira · Clínica Corachán · Clínica del Remei · Clínica Diagonal, S.L. · Clínica Llúria · Clínica Nostra Senyora de Guadalupe · Clínica Sant Antoni · Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona · Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Centre Fòrum · Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Hospital del Mar · Consorci Sanitari de l'Anoia · Consorci Sanitari del Garraf · Consorci Sanitari de l'Alt Penedès · Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa · Consorci Sanitari del Maresme. Hospital de Mataró · Corporació de Salut del Maresme i la Selva · EBA Vallcarca SLP · Fundació Hospital Asil de Granollers · Fundació Hospital de l´Esperit Sant · Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann · Fundació Puigvert · Fundació Santa Eulàlia · Fundació Sociosanitària de Barcelona · Fundació Vallparadís · Fundació Vella Terra · Fundació Viure i Conviure. Llar Sant Jordi · Geriàtric Aragó, S.L. · Grup Mutuam · Hèstia Duran i Reynals · Hèstia Mataró · Hèstia Gràcia · Hèstia Palau · Hospital de Girona Dr Josep Trueta · Hospital Dos de Maig · Hospital de Sant Celoni · Hospital de Mollet · Hospital Universitari de la Vall d’Hebron · Hospital Universitari Mútua de Terrassa · Hospital Asepeyo de Sant Cugat · Hospital Comarcal de l’Alt Penedès · Hospital de Granollers · Hospital de Nens de Barcelona · Hospital de Sant Jaume · Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi · Hospital de Sant Rafael · Hospital Evangèlic · Hospital General de l'Hospitalet · Hospital General de Catalunya · Hospital Universitari Germans Trias i Pujol · ITA Barcelona · ITA Maresme · Lepant Residencial · Orpea Ibérica · Parc Sanitari Pere Virgili · Parc Sanitari Sant Joan de Déu · Residència Geriàtrica d'Horta · Residència Jaume Nualart · Residència La Creueta · Residència La Salut · Residència Las Acacias · Residència Los Sauces · Residència Los Tilos · Residència Onze de Setembre · Residència Porta · Residència Privada Pere Relats · Residència Roca i Pi. Fundació Privada Llegat Roca i Pi · Residencial Augusta Park · Residencial Sitges Park · Sanitas Residencial · Sar Quavitae. Residencial Claret · Vitalia Bilbilis, S.L.

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

El TFG és un treball que tanca la fase d’estudis de Grau. Ha de ser un treball complet i de rellevància que permeti integrar les competències, coneixements i habilitats adquirides per l’estudiant al llarg de la seva formació de Grau i ha de poder ser aplicable a l’espai professional en qualsevol dels seus vessants.

És un treball individual, tutoritzat, amb defensa, avaluació i qualificació segons normativa establerta, en el què l’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge.

El TFG consistirà en la realització i presentació per part de l’estudiant d’un treball inèdit que s’inclogui en alguna de les àrees de coneixement proposades des de cada titulació. Les possibles modalitats de treball són:

 • Protocol d’un projecte de recerca (quantitatiu i/o qualitatiu)
 • Protocol per a una revisió sistemàtica
 • Programa d’educació per a la salut

El seguiment del TFG s’estructura a partir de la formació de grups de 12 estudiants (aproximadament) acompanyats per 2 tutors/es, que treballaran en alguna de les àrees de coneixement establertes. Hi ha quatre sessions grupals, i la resta de seguiment és individualitzat.

La nota final del TFG serà la mitjana ponderada de tres notes:

25% seguiment, 40% treball escrit, 35% defensa.

Grup d'alumnes amb professora a la FCS

Proximitat, professionalitat i humanisme

El títol de Graduat o Graduada en Infermeria habilita per treballar en l’àmbit de la salut i permet exercir la professió en diferents sectors: assistencial, docent, recerca o gestió. La infermeria es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades.

Classe infermeria simulació

Assistencial

Formar part d’equips assistencials en unitats d’hospitalització, centres sociosanitaris, residències, atenció domiciliària i emergències.

FCS_inf_assistènciaprimària_cat

Atenció primària

Formar part d’equips de salut per atendre a la comunitat, desenvolupar programes de promoció de la salut per escoles i per a la població en general, participar en campanyes de salut pública i fer seguiment de persones amb patologies cròniques.

FCS_Engi_Salut

Recerca i innovació

Formar part d’equips d’investigació, desenvolupant projectes per millorar la salut de les persones i creant productes innovadors.

Professor i alumnes FCS

Educació i docència

Formació acadèmica a estudiants de grau, postgrau i formació continuada a professionals.

Empreses que confien en els nostres graduats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat.

Directora

Coordinació

Professorat

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2024-2025 s’inicia el dia 2 de novembre de 2023. A partir de la data de tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

Es pot accedir a un grau universitari de la Facultat des de diferents vies d’accés:

 • Titulació de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau superior. Estar en possessió d’un Certificat d’estudis de Tècnic/a Superior per a l’accés a estudis universitaris. Els estudiants que hagin cursat un cicle formatiu de grau superior en una àrea de coneixement relacionada amb el grau poden optar al reconeixement de crèdits: Reconeixements de creditatge als graus en Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana Dietètica, per a l’alumnat provinent de cicles formatius de grau superior.
 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones majors de 25 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies, podran accedir als estudis de grau amb la prova d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la la prova d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies, podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Títol universitari (estudis iniciats o acabats). Si ja ets graduat/da, llicenciat/da o diplomat/da; o si tens superats un mínim de 30 crèdits ECTS, pots sol·licitar l’ingrés al grau ja iniciat. Per elaborar la llista de persones admeses, es tenen en compte les places disponibles, un reconeixement mínim de crèdits i una entrevista personal. Si no es reconeix un mínim de 30 crèdits ECTS o l’alumne/a no és admès per aquesta via, podrà accedir a l’examen d’ingrés amb les condicions d’admissió a 1r curs. En el cas de l’alumnat estranger que no hagi obtingut l’homologació del seu títol a Espanya, és el Rector de la universitat qui resoldrà l’acceptació d’aquest títol, sempre que es compleixin els requisits exposats en l’apartat anterior.
 • Batxillerat estranger amb credencial de la UNED. L’alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o de països amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i l’alumnat amb Batxillerat internacional, ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu. Per tant, no s’han de presentar a les PAU, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus. Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.
 • Homologació de Batxillerat estranger. L'alumnat provinent de sistemes educatius de països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol, podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Les candidatures que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, s’han de posar en contacte amb el departament de secretaria acadèmica:[email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

Preinscripció

Prova d’admissió

Resolució de l’admissió

Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic i crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

En el moment de formalitzar la preinscripció, la persona sol·licitant obtindrà el resguard de preinscripció on s’indicarà dia, hora i lloc per fer la prova d’admissió, i 48h abans de la prova, rebrà un email amb tota la informació necessària per a la realització de la prova d'admissió. No es pot triar/canviar la data de la prova d’admissió. Qualsevol canvi implica l’anul·lació de la Preinscripció. Si es vol Preinscriure de nou, es realitzarà manualment des de la facultat a cost zero, i aquesta nova data de preinscripció és la que comptarà per l’ordre de matrícula.

L’estudiantat estranger no catalanoparlant i/o no castellanoparlant, ha de demostrar un nivell global A2 de Català i/o de Castellà per ser admès/esa. Si es disposa del Certificat acreditatiu s’ha de pujar al Dipòsit de documents. En cas contrari, es farà una prova de nivell específica en el dia i hora que es determini.


Nota: Per a titulacions amb més d'un torn, es podrà escollir torn per ordre de pagament de la preinscripció.

Prova d’admissió

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció. L'alumnat sol·licitant que superi les proves d’admissió podrà accedir a la matrícula condicionada a superar les PAU o el cicle formatiu de grau superior. La prova serà en línia.

El calendari de les proves d’admissió pel curs 2024-2025, és:

 • Dimecres 17 de gener de 2024, 09:30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 19 de febrer de 2024, 16:30h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 3 d’abril de 2024 , 09.30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 29 d’abril de 2024, 16:30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 29 de maig de 2024, 09:30h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 17 de juny de 2024, 16:30h ( només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 3 de juliol de 2024, 09:30h (només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dijous 18 de juliol de 2024, 09:30h ( només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumnat pot consultar sempre al seu dipòsit de documents.

La prova consta de dos instruments que tenen com a finalitat establir una ordenació numèrica de l’alumnat d’acord amb un procés d’admissió orientat als seus estudis futurs, i no poden ser mai enteses com un test que mesura la capacitat intel·lectual del futur alumnat. Es tracta de tenir un perfil a escala individual d’algunes funcions cognitives, interessos i preferències professionals, característiques i aptituds personals per desenvolupar la tasca corresponent a la titulació escollida, i de les motivacions del/de la candidat/a per cursar els nostres estudis.

Prova 1: Qüestionari de valors personals, fites i objectius, ordre i mètode, practicitat, i decisió.
Prova 2: Valoració de la comprensió lectora, l'adequació al context, el coneixement de l'actualitat i la salut (anàlisi, síntesi, ortografia...), per la qual cosa se li faciliten uns textos que ha d'analitzar i dels que ha de respondre unes qüestions.

El futur i la futura estudiant s'ha de connectar per fer la prova d’accés en línia en la data i l'hora assignada en el moment de formalitzar la preinscripció i ha de mostrar el seu DNI com a document identificatiu. La durada aproximada de les proves és d’1-1.30 h. En el cas de necessitar adaptacions educatives especials (dislèxia, TDAH...), s’ha de marcar durant la preinscripció, a la pantalla de dades estadístiques, i cal aportar la documentació que ho acrediti.

Resolució de l’admissió

 • Grau en Infermeria

Uns dies després de fer la prova d’admissió, rebràs un correu en què se’t comunicarà la conformitat perquè segueixis el procés d'admissió.

Has de penjar al Dipòsit de documents la nota mitjana de Batxillerat o de CFGS, tan aviat com la tinguis. El no lliurament de la documentació, comporta la teva exclusió del procés d’admissió.

Entre finals de maig i finals de juny, es començarà a fer l'assignació de places en funció de la ponderació obtinguda amb les notes de Batxillerat o CFGS, i la prova d'admissió.

L’estudiantat admès rebrà un correu electrònic per fer la matrícula amb les instruccions sobre quan i com formalitzar-la.

El criteri que s'utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

La plaça serà ferma quan l'estudiant lliuri la documentació amb la via d'accés a la universitat: el certificat de les PAU o el Certificat d’estudis de tècnic/a superior per l'accés a estudis universitaris; i faci la matrícula definitiva.

 • Grau en Fisioteràpia i grau en Nutrició Humana i Dietètica

Uns dies després de fer la prova d'admissió, rebràs un correu electrònic en què se’t comunicarà la resolució de l'admissió

El criteri que s'utilitza per convocar l’alumnat en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

La plaça serà ferma quan l'estudiant lliuri la documentació amb la via d'accés a la universitat: el certificat de les PAU o el Certificat d’estudis de tècnic/a superior per l'accés a estudis universitaris; i faci la matrícula definitiva.

Matrícula

La persona admesa a la matrícula podrà escollir entre dues opcions, depenent de si ja disposa de la via d’accés a la universitat o no:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de fer la matrícula al grau, abans de tenir aprovades les PAU o el CFGS.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas de no obtenir la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Notes:

1. El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

2. Abans de fer la matrícula és molt important que miris bé el vídeo*amb les instruccions, i tinguis a punt la documentació* que se’t demanarà, ja que un cop iniciat el procés, el torn es consolida en el moment que finalitzes la matrícula.

3. La plaça serà definitiva quan l'alumne/a lliuri la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS, i faci la matrícula definitiva.

4.La documentació requerida s’haurà de pujar a través del dipòsit de documents si te codi de verificació. Si no te codi de verificació, cal lliurar-ne l’original a Secretaria acadèmica.

 • DNI (per les dues cares). Alumnat estranger: NIE (Número d’Identificació d’Estranger) i Passaport.
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la matrícula.
 • NUSS (Número de la Seguretat Social). En aplicació del Reial Decret Llei 2/2023, és obligatori incloure al Sistema de Seguretat Social a tot l'alumnat que realitza pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses als programes de formació. Per tant, és imprescindible que l’alumnat disposi del NUSS per poder realitzar les pràctiques. L'alumnat estranger ha de tenir passaport vigent i tramitar el NIE i quan el tingui ha d'obtenir el seu NUSS. El NIE es pot sol·licitar a l'Oficina Consular del lloc de residència de alumne/a.
 • Declaració de documentació vinculada a les Pràctiques Externes, emplenada i signada electrònicament.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat i/o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat pagament fraccionat, en el moment de la matriculació, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50% restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Aquí es poden consultar les condicions generals de matrícula als estudis de l'FCS.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full resguard de matrícula corresponent, des del dipòsit de documents i des de la Intranet-SCALA de l’estudiant.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Departament de Futurs Estudiants.

[email protected]
932533069

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

El preu/crèdit de les titulacions es regularitza cada any acadèmic per a tots els cursos.

Preu per crèdit

Preu per crèdit
147,52 €
Preu total 1r curs 2024-25
8.851,20€

Descomptes per a graus de Blanquerna-URL

Descomptes Fundació Blanquerna sobre el total de crèdits què matriculi l’estudiant per curs acadèmic:

 • Pagament únic del 100% de l’import total de la matrícula: 2% de descompte.

I a més a més, l’estudiant pot gaudir també d’un d’aquests altres descomptes (no acumulables entre sí):

 • Estudiant membre de Família Nombrosa o Monoparental: 5% de descompte.
 • Estudiant amb discapacitat >33%: 5% de descompte.
 • Família Blanquerna (alumni, fill/a, germà/na o parella, d'alumni o alumne/a): 5% de descompte.

Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui. L’alumnat ha de portar el document original presencialment a Secretaria Acadèmica, juntament amb el seu document d’identificació, per a la seva validació i aplicació del descompte corresponent. Termini de presentació de la documentació acreditativa: 16 de desembre 2024.

Facultat de Ciències de la Salut FCS

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Grau verificat per l'AQU

Memòries

Informació de Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur