Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2012 | Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubio i Balaguer, Universitat de Barcelona | Doctora en Documentació

2007 | Universitat Oberta De Catalunya | Especialista en planificació de serveis i projectes d'informació

2007 | Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubio i Balaguer, Universitat de Barcelona | Diploma d'Estudis Avançats

2005 | Universitat Oberta De Catalunya | Llicenciada en Documentació

1984 | Escuela Universitaria de Enfermería, Universitat de Barcelona | Diplomatura en Infermeria

Professional profile

Leadership, management or coordination positions

2020 - Present | T2DI: Comissió de transferència tecnològica, digitalització i innovació - COIB | Coordinació del grup

2019 - Present | COVIDWarriors | Col·laboradora

2016 - 2020 | GRECS: Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut | Investigadora | Recerca en innovació docent

2016 - Present | SCSD: Societat Catalana de Salut Digital | Membre de la Junta Directiva

2011 - 2015 | GICS: Grup de Treball de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut - COBDC

Professional background

2018 - 2019 | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Coordinadora curs | Coordinar la docència i la comunicació de les persones involucrades en el curs

2018 - Present | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Directora del Grau en Infermeria | Gestió del Grau en Infermeria i docència

2017 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Docent | Docència de l'assignatura Salut Digital

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Docent | Docència d'Estructura i Funció del Cos Humà I i II (infermeria)

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Coordinadora relacions internacionals | Gestió de la mobilitat d'estudiants i professorat

2016 - 2018 | Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF | Coordinadora de curs | Coordinar la docència i la comunicació de les persones involucrades en el curs

2011 - 2018 | Universitat de Barcelona | Docent | Docència de Cerca d'Informació Científica (Màster d'anestèsia, Màster d'infermeria quirúrgica; Màster infermeria cardiovascular; Màster d'urgències)

2010 - Present | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | Docent | Docència de Cerca Documental i Comunicació Científica (Infermeria, Fisioteràpia); Infermeria Clínica 2 (Infermeria); Fisiopatologia (Farmàcia)

1984 - 2016 | Fundació Puigvert | Infermera | Infermera d'anestèsia i reanimació

Other

2019 - Present | Universitat de Vic | Tribunal Tesi Doctoral

2017 - Present | Universitat Rovira i Virgili | Tribunal Tesi Doctoral

2017 - Present | Universitat de Barcelona | Tribunal Tesis Doctoral

2015 - 2016 | UAB | Tutorització TFM | Intervenció en pacients pre fràgils en el Consorci Sanitari de Terrassa

2015 - 2016 | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramón Llull | coordinació projecte Innoevent

2014 - 2015 | UAB | Tutorització TFM | Plataforma web pel control de l'embaràs

2013 - 2014 | UAB | Tutorització TFM | Utilidad de una aplicación web para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

2013 - 2014 | UAB | Tutorització TFM | Impacto de la implementación de los sistemas de información hospitalarios en la prestación de cuidados

Publications

Pilar González Gálvez (2022). Xarxes socials com a suport a les funcions d'intel·ligència. Editorial Académica Española.

Olga Canet y Pilar González (2016). El plan de pràcticum en enfermería. Elementos operativos y orientadores en el aprendizaje. McGrawHill.

Pilar González Gálvez (2014). Búsqueda Bibliográfica. Anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Universitat de Barcelona.

Pilar González Gálvez (2014). Búsqueda Bibliográfica. Universitat de Barcelona.

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

End-of-course project Nursing EHEA Degree

Health Science seminar Physiotherapy EHEA Degree

Document research and scientific communication Nursing EHEA Degree

Health sciences seminar Nursing EHEA Degree

Clinical nursing 2 Nursing EHEA Degree

End-of-degree project Nursing EHEA Degree

End-of-degree project Nursing EHEA Degree

Research groups

Assistant Researcher | Global Health, Gender and Society Research Group Institut de Rececerca en Salut

logo

Excellence is the future