Searcher

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Meet Blanquerna

Since 1948, the training that is committed to social transformation


Blanquerna-URL offers bachelor, master and doctoral degrees and diplomas in the fields of education, sports, health, communication and international relations.
Since 1948, at Blanquerna-URL we have been working to achieve a global education based on the principles of humanism. We are committed to high-quality training, in which knowledge, education and values go hand in hand and make the difference.

Benvinguda de la directora general

En nom de Blanquerna-URL et vull donar la més cordial benvinguda. Som una comunitat universitària d’excel·lència, una institució sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya.

De la innovadora escola de Magisteri, creada l’any 1948 per contribuir a la renovació pedagògica del nostre país, n'han sorgit les actuals facultats: la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Formem professionals qualificats, amb altes perspectives d’ocupabilitat i capaços de tenir un impacte positiu en la societat. Som una comunitat universitària plural, inspirada en els principis de l’humanisme cristià, que té com a missió l’educació integral de les persones perquè esdevinguin professionals competents, ètics i compromesos en la transformació social. Estem al servei de la societat, creiem en la transferència del coneixement per a contribuir a la construcció d’un món millor, més humà. Excel·lència és futur.

Dra. Giorgia Miotto, directora general
Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Giorgia Miotto

Blanquerna-URL in figures

95%

specific employment rate of Blanquerna graduates
(AQU Catalunya)

6.822

university bachelor and master degree students in the
2021-22 academic year

20

bachelor degrees and double majors from the training program
in the 2021-22 academic year

526

teachers
in the 2021-22 academic year

3.535

internship agreements
in the 2021-22 academic year

167

international university agreements
in the 2021-22 academic year

€2M

amount allocated to scholarships and grants
in the 2021-22 academic year

15

recognized research groups
in the 2021-22 academic year

Five areas that directly affect people's lives

Blanquerna-URL is a private non-profit foundation with a universal and public service vocation that translates into high-quality teaching and research. The aim is to train competent professionals committed to society and to contribute to its progress. The five areas of teaching and research are directly linked to people, their education, health, well-being and commitment in a global world.

Blanquerna's governing bodies

Blanquerna-URL és una fundació privada sense ànim de lucre amb una vocació de servei universal i públic que es tradueix en l’oferta d’una docència i recerca de qualitat. L’objectiu és formar professionals competents i compromesos amb la societat i contribuir a fer-la progressar. Els cinc àmbits de docència i recerca estan directament vinculats a les persones, a la seva formació, salut, benestar i compromís en un món global.

Alumnes fent pràctica d'educació

Educació

Entenem l'educació com un servei públic i de qualitat, formem mestres amb capacitat d'innovació i de servei.

Estudiants a l'estudi de ràdio

Comunicació

Comunicar amb rigor i ètica, per això la nostra base en la formació és la professionalització i les humanitats.

Alumnes mirant xeringa infermeria

Salut

Formem professionals amb una visió holística del pacient, que ofereixin un tracte més humà, més eficient.

Alumnes desenfocats al passadís de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Relacions internacionals

El món global requereix un nou perfil professional en àmbits diversos, amb formació política, econòmica i de comunicació.

Estudiants a Hospitalet Nord

Esport

L'esport s'ha convertit en un sector professional no només en l'àmbit de la pràctica esportiva, sinó també en la de la gestió i la comunicació.

Directius a Sant Tomàs del 2019

Protocols and guarantee of rights

Blanquerna, committed to sustainability

Personal Blanquerna amb els ODS

Horitzó 2030

Ramon Llull Chair

The Ramon Llull Chair was founded in 1994 to develop a common instrument and space for the Blanquerna faculties. The Chair takes the humanistic, integrative, committed and transcendent perspective of the scale of understanding of Ramon Llull as its fundamental bases. It is structured in four main areas: academic field, pastoral field, solidarity and cooperation field and identity and mission field.

We make Blanquerna a safe space

Blanquerna has prepared the spaces and organized the schedules to ensure that students and teachers gather in the classrooms, while also holding online teaching sessions. Our goal is to ensure the quality of teaching and services that Blanquerna has always offered, but, in particular, to preserving the health of all parties involved.

Càtedra Ramon Llull

Fem de Blanquerna un espai segur

Blanquerna ha preparat els espais i organitzat els horaris per garantir la presencialitat dels estudiants i professors a les aules, combinant-ho amb la docència online. L'objectiu és assegurar la qualitat docent i dels serveis que Blanquerna sempre ha ofert, però amb especial atenció a la preservació de la salut de tots.

Alumna al control de plató
blanquerna logo rounded

Excellence is the future