Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Cristina Olivé Adrados

Cristina Olivé Adrados

[email protected]

Academic training

2002 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Llicenciatura de Pedagogia

2001 | Universitat Ramon Llull | Pedagogia

1991 | Universitat Autònoma De Barcelona | Posgrau en Infermeria Intensiva

1984 | Universitat Autònoma De Barcelona | Infermeria

Professional profile

Professional background

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Pràctiques Fi de Grau 2 (àmbits de geriatria i salut mental, 4rt. curs)

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Pràctiques Clíniques Introductòries 2 (àmbit atenció primària, 1r. curs)

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Pràctiques Clíniques Introductòries 1 (àmbit sociosanitari, 1r. curs)

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Pràctiques d'Infermeria Clínica (àmbit hospitalari, 2n. curs)

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Seminaris de 1r. i 3r. curs

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Assignatura de Cures Pal·liatives

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Assignatura d'Infermeria Geriàtrica / Atenció a l'ancià i a la dependència

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Teoricopràctiques de 1r. curs / IBA (Infermeria Bàsica Aplicada)

1992 - 1993 | EUIF / FCS Blanquerna | Assignatura de Fonaments d'Infermeria

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Palliative treatment Nursing EHEA Degree

Clinical simulations 1 Nursing EHEA Degree

Health sciences seminar Nursing EHEA Degree

Community nursing 2 Nursing EHEA Degree

Professionalising seminar 1 Nursing EHEA Degree

Nursing throughout life cycle 2 Nursing EHEA Degree

Palliative care Nursing EHEA Degree

Professionalising seminar 2 Nursing EHEA Degree

Clinical placement 3 Nursing EHEA Degree / Study Plan FCS

Clinical placement 6 Nursing EHEA Degree / Study Plan FCS

Clinical placement 1 Nursing EHEA Degree

End-of-degree project Nursing EHEA Degree

logo

Excellence is the future