Doctorat Psicologia
Durada 3 anys
CoordinacióCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Preinscripció tancada