Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Instituts de Recerca

Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge

L'Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge desenvolupa la seva activitat investigadora en qüestions com ara:

 • innovació educativa
 • creació de nous models d’organització i lideratge educatiu en xarxa
 • noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • participació socioeducativa i mediació
 • ètica del lideratge educatiu i organitzacional
 • diàleg intercultural en la nostra societat
 • aprenentatge de les llengües en contextos multilingües
Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge

Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy)

Tots els estudis es concreten preferentment en projectes de recerca aplicada. Estudia diversos àmbits de la psicologia que inclouen:

 • salut i equilibri personal
 • personalitat i relacions familiars
 • construcció de la identitat
 • desenvolupament i aprenentatge organitzacional
 • ensenyament i aprenentatge en diversos contextos
Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy)

Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport)

Ofereix una visió holística de l’esport i de les activitats físiques en diversos contextos i amb enfocaments transdisciplinaris. Se centra en les línies d’investigació sobre:

 • esport, salut i genètica
 • gent gran i malalties cròniques
 • esport adaptat
 • entrenament, innovació i educació física
 • intervenció social amb l’esport
 • desenvolupament econòmic i urbà
 • turisme i lleure actius i polítiques públiques
 • gestió, psicologia i història esportives
Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport)

Institut de Recerca en Salut

Remarca la rellevància de la investigació com una funció essencial de la universitat i base de l’ensenyament universitari. Les principals línies de treball dels projectes que es duen a terme a l'Institut són:

 • wellbeing
 • farmacogenètica
 • salut i activitat física
 • salut global i gènere
Institut de Rececerca en Salut

Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals

Se centra prioritàriament en la revolució originada per les TIC i en com aquesta revolució està capgirant, en el marc de la globalització, la vida de les persones i les comunitats, sempre des d'una perspectiva multidisciplinar. S’estructura a partir de diversos vectors tecnològics i eixos d’activitat digital amb la voluntat de servei a la societat. La facultat forma part d'un Campus d’Excel·lència Internacional en cooperació amb les universitats nord-americanes de Georgetown, Boston College i Fordham. Aquesta cooperació estratègica aposta per la innovació social, equitativa, responsable i sostenible.

Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur