Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Estudiar psicologia, logopèdia, gestió esportiva, educació i esport a Blanquerna.

Escollir la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport és triar qualitat, proximitat i oportunitats. Gràcies a la metodologia Blanquerna, basada en la individualització del procés d'aprenentatge, podem assegurar una preparació universitària de qualitat, avalada pels índexs d'inserció laboral.

Jordi Riera

Benvinguda del degà

A la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL,
fundada fa més de 70 anys com a Escola de Mestres Blanquerna, impartim estudis en els àmbits de la psicologia, l'educació, l'esport i la logopèdia.

Els trets diferencials de la Facultat i de la nostra metodologia giren al voltant de l'estudiant. L'alumnat és el centre i el protagonista del projecte universitari de Blanquerna que es distingeix per la formació en grups reduïts, l'atenció personalitzada, la mobilitat internacional i les pràctiques en institucions i empreses rellevants en cada àmbit. Ens distingim per la continua innovació educativa i aconseguim una alta qualitat docent amb grans professionals del sector que estableixen espais de diàleg constant i aporten el seu coneixement-experiència viscuda. En conseqüència, els nostres graduats/ades tenen una taxa alta d'inserció laboral.

A la facultat treballem sempre al servei del compromís i el rigor en la formació de bons professionals, oberts al món, respectuosos i atents a les demandes de la societat.

Dr. Jordi Riera Romaní, degà
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL

Professora explicant als alumnes de l'aula

Tots els estudis que imparteix la facultat

Descobreix l'oferta formativa de graus, màsters, doctorats i formació continuada

232

Professorat

1.360

Convenis de pràctiques

63

Convenis de mobilitat

8

Grups de recerca

Equip deganal de la Facultat

Dr. Jordi Riera Romaní

Dr. Marc Franco Solà

Vicedegà acadèmic de Graus i Innovació
[email protected]

Dr. Ignasi Cifre León

Vicedegà de Qualitat, Estudiants i Ocupabilitat
[email protected]

Dra. Sacra Morejon Torné

Vicedegana acadèmica de Postgrau i Recerca
[email protected]

Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador

Secretari acadèmic
[email protected]

Un munt de recursos al teu abast

Poder aprendre amb equipaments d'última generació ens permet garantir una preparació de qualitat del nostre alumnat de cara a fer el salt al món laboral, ja que prèviament haurà fet servir els materials que s'utilitzen en l'entorn professional.

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Tant si necessites atenció personalitzada com assessorament en alguna etapa de la teva experiència universitària, pots disposar d'un ampli ventall de serveis que t'oferim perquè el teu pas per la facultat sigui el millor possible.

Qualitat dels estudis

El nou marc legislatiu europeu i el mateix Estat a través de la LOU estableixen que les universitats han de garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen i perseguir la seva millora continuada. Com a conseqüència, les universitats han de disposar de polítiques, formalment establertes i difoses públicament, que garanteixin la qualitat interna.
Amb aquesta finalitat, la Facultat ha elaborat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) que, després d'haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, ha rebut una valoració positiva per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la qual cosa indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa.

Comprova-ho!

Recerca a la Facultat

La Facultat treballa en la projecció social de la recerca, en la seva connexió amb els ensenyaments de postgrau i en la promoció de la realització de tesis doctorals.

L'activitat d'investigació de la Facultat la vertebren diversos instituts de recerca, amb els seus respectius grups, que se centren a estudiar i desenvolupar projectes en els àmbits de la psicologia, les ciències de l'educació i les ciències de l'activitat física i de l'esport.

Recerca a la FPCEE

Estudis amb dimensió internacional

Convertir-se en internacional és descobrir la pluralitat en un mateix, alhora que es descobreix la pluralitat en els altres. Viatjar i conèixer persones, barrejar cultures i llengües, tot contribueix a la nostra experiència de la vida i al nostre creixement com a éssers humans i com a professionals.

Open day de Màsters i Postgraus online

Del 16 al 20 de setembre 2024

Open day de Màsters i Postgraus online

16setembre

logo

Excel·lència és futur