Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica seguiment de l'alumnat FPCEE doctorat

Seguiment de l'alumnat

Tutoria de doctorat i direcció de tesi doctoral

El seguiment de la formació doctoral de l'alumnat el fan fonamentalment el tutor/a i el director/a de tesi (Guia de Bones Pràctiques, capítol 5: “Direcció i seguiment de les activitats formatives”).

El Reial decret 99/2011 (article 11) i les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull estableixen que a tota persona matriculada en un programa de doctorat, en el moment de l’admissió, se li haurà d'assignar un tutor/a per part de la Comissió Acadèmica del Programa (CAPD). Així, els programes de doctorat adscrits a la FPCEE Blanquerna-URL facilitaran un tutor/a a l'alumnat matriculat, que serà un doctor/a amb acreditada experiència investigadora amb vinculació permanent al programa i que vetllarà per la interacció del doctorand/a amb la CAPD. La CAPD és l’òrgan responsable de l'organització, definició, actualització, qualitat i coordinació del Programa de Doctorat, que també vetlla pel progrés de la recerca, la formació de l’alumnat i l'autorització de la presentació de la tesi doctoral.

Després, en un termini màxim de sis mesos des de la matriculació, l'alumnat de doctorat haurà de tenir assignat un director/a de tesi doctoral per part de la CAPD. El director/a de tesi haurà de ser un doctor/a de nacionalitat espanyola o estrangera, amb experiència acreditada i amb independència de la universitat o centre on desenvolupi els seus serveis.

Òbviament, el director/a podrà coincidir o no amb el tutor/a que haurà estat assignat prèviament. La direcció de la tesi doctoral, i inicialment del projecte de recerca, recaurà en el tutor/a que s'ha designat en primera instància i, fonamentalment, en el director/a. La direcció de la tesi es materialitzarà, bàsicament, en la supervisió del pla de recerca de l'estudiant, de les activitats d'investigació que dugui a terme, de la qualitat de la producció científica en el període doctoral i de l'elaboració i culminació de la tesi doctoral. A aquest efecte, el tutor/a o director/a de la tesi s'haurà de reunir periòdicament amb el doctorand/a, tal com s'estableix en el document de bones pràctiques. El director/a de la tesi i el tutor/a exerciran d'enllaç entre l'estudiant i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, i enviaran a la CAPD un informe anual sobre el desenvolupament de la formació del doctorand/a.

logo

Excel·lència és futur