Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ajuts Blanquerna a la mobilitat internacional

Els ajuts Blanquerna a la mobilitat internacional permeten que els estudiants puguin participar en una estada internacional. És una acció finançada per Blanquerna per tal de promoure la dimensió internacional.

Aquests ajuts són convocats per cada facultat en el marc dels respectius programes i projectes en l’àmbit internacional.
Cada facultat anunciarà cada curs el total d’ajuts d’aquesta modalitat.

Hi ha tres modalitats d'ajut:

 • Durada breu (no inferior a 5 dies) - Import màxim 1.500 €
 • Durada llarga (no inferior a 3 mesos) - Import: màxim 3.000 €
 • Estudiants amb beca Erasmus - Import màxim 1.000 €

Poden sol·licitar els ajuts tots els estudiants de Blanquerna que participin en algun programa de mobilitat internacional i que reuneixin els requisits següents:

 • Nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6,75.
 • Full de sol·licitud (cal lliurar-lo al servei específic de cada facultat).

Incompatibilitats:

 • Tenir deutes econòmics amb la facultat.
 • Haver gaudit anteriorment d’aquest mateix ajut.

En la concessió dels ajuts es prioritzaran els següents criteris amb aquest ordre d’importància:

 • Expedient acadèmic
 • Mobilitats de major durada
 • Situació econòmica de l’estudiant
 • També es valoraran aspectes motivacionals, emocionals i de sociabilitat.

La resolució a les beques de mobilitat anirà a càrrec de cada facultat. A tal efecte, cada facultat disposarà d’una comissió per valorar cadascuna de les sol·licituds i procedir a la seva resolució.
La resolució es publicarà en funció de la convocatòria i desenvolupament del programa.

La concessió de l’ajut es realitzarà a través d’una aportació econòmica a la qual li serà d’aplicació la normativa fiscal vigent.

logo

Excel·lència és futur