Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

COMSAL: Grup de Recerca en Comunicació i Salut

Grup reconegut per la Generalitat de Catalunya 2021 SGR 00542

El grup COMSAL fa recerca en salut englobant diferents dels seus aspectes, des dels aspectes psicològics i neurològics, passant pels aspectes comunicacionals i del llenguatge, fins als aspectes socials davant situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a través de nous dissenys d’intervenció i de noves eines terapèutiques i rehabilitadores integrals.

Concretament, investiga en l’àmbit del benestar emocional, la prevenció i promoció de la salut, l’eficàcia d’intervencions terapèutiques en salut mental, la neuropsicologia, la neurociència i els processos d’envelliment, discapacitat i veu.

El grup té cinc línies de recerca:

 • Clínica i Salut
 • Neuropsicologia i Salut
 • Neurociències i Salut
 • Inclusió, Benestar i Salut
 • Comunicació, Qualitat de Vida i Salut
Grup de recerca COMSAL
Laura Cañas Vinader

Laura Cañas Vinader

Col·laboradora
Marta Casellas Riera

Marta Casellas Riera

Col·laboradora
Dante Chialvo

Dante Chialvo

Col·laborador
Maria Roser Fernandez Olaria

Maria Roser Fernandez Olaria

Col·laboradora
Andrea Granell Querol

Andrea Granell Querol

Col·laboradora

Doctora en Psicologia. Evaluation and Visitor Studies Consultant.

María-Inmaculada Mateos Villalón

María-Inmaculada Mateos Villalón

Col·laboradora
Jeremi Ochab

Jeremi Ochab

Col·laborador
Susana Ochoa Güerre

Susana Ochoa Güerre

Col·laboradora

Línies de treball del grup

 • Clínica i Salut. Dra. Núria Farriols
 • Neuropsicologia i Salut. Dra. Olga Bruna Rabassa
 • Neurociències i Salut. Dr. Ignacio Cifre León
 • Inclusió, Benestar i Salut. Dr. Jordi Segura Bernal
 • Comunicació, Qualitat de Vida i Salut. Dr. Jesús Valero Garcia

Projectes en la línia Clínica i Salut

 • Diagnóstico relacional familiar en salud mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento (PSI2017-83146-R). IP: Dra. Anna Vilaregut - GR Pareja y Família. Investigadores GR COMSAL: Dra. Carol Palma y Dra. Núria Farriols.
 • Eficàcia del programa Neuropersonaltrainer en el trastorn mental greu. Projecte vinculat al programa PRECOÇ
 • Avaluació de la intervenció de grup en trastorns de salut mental (ansietat i depressió). Projecte vinculat al programa GRUPS
 • Tractament emocional i Mindfulness en persones que presenten depressió, trastorns de personalitat i ideació autolítica. Projecte vinculat al programa GRUPS
 • Programa d’intel·ligència emocional per a menors tutelats de Catalunya. Projecte vinculat al programa EMOCIONS
 • Trastorn d’evitació/restricció de la ingesta d’aliments: diferències i semblances psicopatològiques i de relacions parentals amb l’anorèxia nerviosa i població general. Projecte vinculat al programa ALIMENTACIÓ
 • Intervenció domiciliària en pacients amb psicosi amb baixa adherència al tractament. Projecte vinculat al programa PSICODOM
 • Relacions sentimentals en persones diagnosticades amb trastorn límit de la personalitat. Projecte vinculat al programa TLP
 • Parentalitat en persones diagnosticades amb trastorn límit de personalitat. Projecte vinculat al programa TLP
 • Disseny i validació d'una aplicació per a la gestió de la labilitat emocional en crisi. Projecte vinculat al programa HELP!
 • Competències dels metges i professionals sanitaris d’atenció primària. Projecte vinculat al programa CURA
 • Benestar i salut dels professionals i els cuidadors. Projecte vinculat al programa CURA
 • Creences sobre salut i malaltia de les persones immigrants en atenció primària. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ
 • Anàlisi i definició de les competències interculturals dels professionals d’infermeria d’atenció primària. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ
 • Avaluació dels processos d’integració a Catalunya de persones refugiades procedents de l’Orient Mitjà. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ

Projectes en la línia Neuropsicologia i Salut

 • Projecte I+D: Conectividad Funcional Dinámica Para Objetivar Cambios Rápidos de la Dinámica Cortical Humana en FMRI (PSI2017-82397-R). IP: Dr. Ignasi Cifre – GR COMSAL. Altres investigadors: Dante R. Chialvo (Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires), Michele Allegra (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste), Silvina Horovitz (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH, Maryland). Projecte vinculat al programa NEUROCIÈNCIES
 • Connectivitat i xarxes en repòs de pacients de dolor crònic en ressonància magnètica funcional. Projecte vinculat al programa NEUROCIÈNCIES
 • Noves tècniques per a l’anàlisi de senyals de ressonància magnètica. Projecte vinculat al programa NEUROCIÈNCIES
 • Identificació de canvis ràpids en pacients de malaltia de Parkinson i Síndrome de Tourette per a la prevenció de la simptomatologia associada. Projecte vinculat al programa NEUROCIÈNCIES
 • El procés d’adaptació a l’ictus: variables moderadores en persones afectades i els seus cuidadors. Projecte vinculat al programa CURA
 • Competències dels professionals que atenen persones grans. Projecte vinculat al programa CURA
 • Detecció precoç del deteriorament cognitiu. Projecte vinculat al programa ENVELLIMENT
 • Salut i qualitat de vida en
persones amb Síndrome de Down. Valoració del deteriorament cognitiu
associat a l’envelliment. Projecte vinculat al programa ENVELLIMENT
 • Efectivitat de l’activitat física en la condició física, cognició i qualitat de vida relacionada amb la salut en adults i adults majors amb discapacitat intel·lectual. Projecte vinculat al programa ENVELLIMENT
 • Model d’atenció
interdisciplinària centrat en la família i en el neurodesenvolupament
de nens prematurs. Projecte vinculat al programa QUALITAT
 • Biologia de les
emocions: neurologia, endocrinologia i
feromonitat. Projecte vinculat al programa QUALITAT

Projectes en la línia Inclusió i Salut

 • Creences sobre salut i malaltia de les persones immigrants en atenció primària. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ
 • Procés d’inclusió en l’esport de les persones amb discapacitat. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ
 • Avaluació dels processos d’integració a Catalunya de persones refugiades procedents de l’Orient Mitjà. Projecte vinculat al programa INCLUSIÓ
 • Competències dels metges i dels professionals sanitaris d’atenció primària. Projecte vinculat al programa CURA
 • Benestar i salut dels professionals i cuidadors. Projecte vinculat al programa CURA
 • Programa d’intel·ligència emocional per a menors tutelats de Catalunya. Projecte vinculat al programa EMOCIONS
 • Art, benestar i salut: estudi sobre la percepció de l’art contemporani en joves i gent gran. Projecte vinculat al programa ARTS
 • Efectes de l’aplicació de tècniques de musicoteràpia en respostes conductuals i estat d’ànim de pacients amb demència. Projecte vinculat al programa ARTS

Publicacions del grup

Frías, A., Palma, C., Farriols, N., González, L. i Horta, A. (2016). Anxious adult attachment may mediate the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder. Personality And Mental Health, 10(4), 274-284.

Frías, A., González, L., Palma, C. i Farriols, N. (2016). Motivation for change as a predictor of treatment response for dysthymia. Psicothema, 28(2), 156-160.

Frías, A., Martínez, B., Palma, C. i Farriols, N. (2016). Clinical impact of comorbid major depression in subjects with posttraumatic stress disorder: A review of the literature. Nordic Psychology 68(4), 257-271.

Frías, A., Palma, C., Farriols, N. i González, L (2016). Sexuality related issues in borderline personality disorder: A comprehensive review. Personality And Mental Health 10 (3), 216-231.

Signo, S., Bruna, O., Guerra-Balic, M., Fernández, R., Canals, G. (2016). El proceso de envejecimiento de las personas con Síndrome de Down: estudio multicéntrico para la detección de los cambios neuropsicológicos. Síndrome de Down: Vida Adulta, 33(3), 82-93.

Barnet-López, S., Pérez-Testor, S. i Guerra-Balic, M. (2016). La danza y su repercusión emocional en personas con discapacidad intelectual. A: J. Segura (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 191-200). Barcelona: Editorial UOC.

Cuadras, D. ,i Palma, C. (2016). Actividad física en medio acuático: beneficios funcionales y bienestar emocional en personas afectadas de trastornos mentales. A: J. Segura, (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 245-258). Barcelona: Editorial UOC.

Fernández-Puig, V., Arévalo, M. i Longàs, J. (2016). Orientaciones para un desempeño

saludable de los profesionales de deporte adaptado. Riesgos psicosociales y bienestar. A J. Segura (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 269-281). Barcelona: Editorial UOC.

Martínez-Ferrer, J.O., Guerra-Balic, M. i Segura, J. (2016). Inclusión y deporte adaptado. A J. Segura (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 67-76). Barcelona: Editorial UOC.

Segura, J. (2016). Rol del técnico de deporte adaptado. A J. Segura (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 245-258). Barcelona: Editorial UOC.

Segura, J., Sanagustin, A., Manzano, E. i Molins, M. (2016). Bases del entrenamiento mental del deportista con discapacidad. A J. Segura (coord.), Psicología aplicada al deporte adaptado (p. 79-90). Barcelona: Editorial UOC.

Frías, A., Palma, C., Farriols, N. i Martínez, B. (2015). Sexual Feelings Toward the Therapist Among Patients with Borderline Personality Disorder: A Case of Erotomanic Delusional Disorder. Archives of Sexual Behavior, 44, 1, 3-4. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-014-0433-9

Frías, A., Palma, C. i Farriols, N. (2015). Comorbidity in pediatric bipolar disorder: Prevalence, clinical impact, etiology and treatment. Journal of Affective Disorders, 174, 378-389. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.008

Barnet, S., Segura, J., Martínez-Ferrer, J. O. i Guerra, M. (2015). Engagement y trayectoria profesional en técnicos de deporte adaptado. Cuadernos de psicología del deporte, 15(1), 245-253. http://dx.doi.org/10.4321/S1578-84232015000100023

Frías, A., Palma, C., Farriols, N., Becerra, C., Álvarez, A. i Cañete, J. (2014). Neuropsychological profile and treatment-related features among patients with comorbidity between schizophrenia spectrum disorder and obsessive-compulsive disorder: Is there evidence for a ’schizo-obsessive’ subtype? Psychiatry Research, 220(3), 846-854.

Frías A, Palma C. i Farriols N. (2014). Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and schizophrenia: Is there evidence for a "schizo-obsessive" subtype? Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 1(6), 1-4.

Frías, A., Palma, C. i Farriols, N. (2014). Comorbilidad entre trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia: prevalencia, teorías explicativas y estatus nosológico. Actas Españolas de Psiquiatría, 42(1), 28-38. http://dx.doi.org/10.4321/S0211-57352014000300009

Frías, A., Palma, C., Farriols, N., Salvador, A., Bonet, J. i Bernáldez, I. (2014). Psychopathology and quality of life among patients with comorbidity between schizophrenia spectrum disorder and obsessive-compulsive disorder: no evidence for a 'schizo-obsessive' subtype. Comprehensive Psychiatry, 55(5), 1165-1173. http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.03.016

Frías A. i Palma C. (2014). Comorbidity between post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder: a systematic review of the literature. Psychopathology, 48(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.1159/000363145

Frías, A., Palma, C. i Farriols, N. (2014). Neurocognitive impairments among youth with pediatric bipolar disorder: a systematic review of neuropsychological research. Journal of Affective Disorders, 166, 297-306. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.05.025

Frías A., Palma C., i Farriols N. (2014). Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and schizophrenia: Is there evidence for a “schizo-obsessive” subtype?. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 1(6), 1-4.

Frías, A., Palma, C., Farriols, N., Becerra, C., Álvarez, A., i Cañete, J. (2014). Neuropsychological profile and treatment-related features among patients with comorbidity between schizophrenia spectrum disorder and obsessive-compulsive disorder: Is there evidence for a “schizo-obsessive” subtype? Psychiatry Research, 220(3), 846-854. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.10.003.

Ibars, A., Torán, P., Segura, J., Corbella, S., Fernández, E. i Arnau, J. (2014). Creencias sobre salud y enfermedad en pacientes inmigrantes magrebís residentes en Catalunya. Butlletí de la medicina de Família a Catalunya. 32, 3/2, 1-14.

Torán, P., Cebrià, J., Arnau, J., Segura, J., Massons, J., Barreiro, M., Limón, E., Montero, J., Pérez. C., Pera, G., Muñoz, L., Palma, C., Segarra, G. i Corbella, S. (2013). Level of distress, somatizations and beliefs on health-disease in immigrant patients recently attented in primary care centers in Catalonia and the definition of professional competence for the most effective management: PROMISE Project. BMC Family Practice, 14(54), 1-8. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2296-14-54

Frías, A., Palma, Aluco, E. i Beranldez, I. (2013). Estatus nosológica de la acumulación compulsiva ¿subtipo de trastorno obsesivo compulsivo o Entidad clínica independiente? Actas Españolas de Psiquiatria, 4(42), 116-124.

Frías, A., Palma, C., Horta, A. i Bonet, J. (2013). Eventos traumáticos en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo: implicaciones etiopatogénicas, nosológicas y terapéuticas

Revista de la Asociacion Española de Neuropsiquiatria, 33(19), 595-601.

Frías A., Palma C., Giné E. i Aluco, E. (2013). Trauma, post-traumatic stress disorder and psychosis: etiopathogenic and nosological implications. European Journal of Psychiatry, 28(1), 27-38. http://dx.doi.org/10.4321/S0213-61632014000100003

Subirana-Mirete, J., Bruna, O., Puyuelo, M., Virgili, C., Signo, S. i Palma, C. (2013). Processing speed in the aging process. The A Quick Test of Cognitive Speed: Screening criteria for hispanic speakers. Perceptual and Motor Skills, 119(2), 417-429. http://dx.doi.org/10.2466/22.PMS.119c22z2.

Torán, P., Cebrià, J., Arnau, J., Segura, J., Massons, J., Barreiro, M., Limón, E., Montero, J., Pérez. C., Pera, G., Muñoz, L., Palma, C., Segarra, G. i Corbella, S. (2013). Grade of distress, somatizations and beliefs on health-disease in immigrant patients recently attended in primary care centers in Catalonia and the definition of professional competence for the most effective management. PROMISE Project. BMC Family Practice, 14(54), 1-8. DOI: 10.1186/1471-2296-14-54

Segura, J., Martínez-Ferrer, J., Guerra-Balic, M. i Barnet, S. (2013). Creencias sobre la inclusión social y el deporte adaptado de deportistas, técnicos y gestores de federaciones deportivas de deportes para personas con discapacidad. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED), 8 (1), 120-144. DOI: 10.1400/210619

Palma, C., Farriols, N., Torres, C., Fernández, M., Alonso, I., Gregorio, M., Palacios, A., Salvador, A., Frías, A. i Cañete, J. (2012). L’envelliment en persones amb trastorn mental sever. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 30(1), 87-95.

Lizeretti, N.P., Castell, R., Farriols, N., Rodríguez, A. i Palma, C. (en premsa). El tratamiento de los trastornos de ansiedad basado en el desarrollo de la inteligencia emocional: un caso clínico. A A. Cano-Vindel, J. Román, E. Calvo i C. Catalina (eds.), Gestión de riesgos psicosociales: el estrés laboral. Madrid: Ibermutuamur-Arteanima.

Bruna, O., Subirana, J. i Signo, J. (2012). Corteza prefrontal, funciones ejecutivas y envejecimiento normal. A: Tirapu, J, García-Molina, A., Ríos, M. i Ardila, A., Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, p. 223-240 Ed. Viguera.

Ibars, A., Segura, J., Feixas, G., Muñoz, L., Torán, P., Arnau, J. i Corbella, S. (2012). Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les consultes d’atenció primària, Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l'Esport, 30, 2, 53-62.

Fortuño, J., Guerra, M., Segura, J., Martín, C. i Giné, M. (2012). Características de la Salud de las Personas Mayores que practican Ejercicio Físico de carácter comunitario en Catalunya con respecto otro tipo de prácticas dirigidas a este colectivo. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 30 (1), 45-51.

Segarra, G., Rodríguez, A., Lizeretti, N. P., Castell, R., Farriols, N., Palma, C. i Segura, J. (2011). Inteligencia emocional percibida y síntomas clínicos en trastornos psicopatológicos. Inteligencia Emocional: 20 años de investigación y desarrollo. Fundación Marcelino Botín.

Segarra, G., Farriols, N. i Palma, C. (2011). Prevalencia, impacto y tratamiento psicológico grupal de los trastornos de ansiedad: una revisión en el ámbito de la atención primaria. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 28, 209-225.

Segarra, G., Farriols, N., Palma, C. i Segura, J. (2011). Tratamiento psicológico grupal para los trastornos de ansiedad en el ámbito de la salud pública. Ansiedad y estrés, 17(2-3), 185-197.

Bruna, O., Subirana, J. i Signo, S. (2011). Córtex prefrontal, funciones ejecutivas y envejecimiento normal. A: Javier Tirapu i cols. Neuropsicología del córtex prefrontal y de las funciones ejecutivas. Viguera Editores.

Bruna, O., Subirana, J., Puyuelo, M., Virgili, C. i Signo, S. (2011). Velocidad de procesamiento de la información como medida para la valoración del deterioro cognitivo. Estudio preliminar. Alzheimer. Realidades e Investigación en Demencia, 47, 24-31.

Bruna, O., Subirana, J. i Signo, S. (2011). Lenguaje y envejecimiento: una visión desde la neuropsicología. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Bruna, O., Ros, L., Cucurella, E., Signo, S., Dalmau, C. i Brocal., M. (2011). El rol de cuidador en l’atenció a persones amb demència. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 30 (1), 127-136.

Valero, J., Bruna, O. i Signo, S. (2011). Envelliment i comunicació: interacció entre els factors auditius, cognitius i emocionals. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 30 (1), 53-66.

Subirana, J. (2011). Nous criteris diagnòstics per al diagnòstic del deteriorament cognitiu lleu. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 30(1), 97-107.

Signo, S., Bruna, O., Fernández, R., Canals, G., Mangado, L. i Manzano, T. (2011). Canvis neuropsicològics en el procés d’envelliment en les persones amb Síndrome de Down , Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 30(1), 119-125.

Serveis que ofereix el grup

 • Direcció de projectes d'investigació en les línies del grup.
 • Planificació i desenvolupament de programes de formació per a organitzacions, centres educatius i empreses.
 • Disseny i realització de programes de formació en habilitats comunicacionals, entrevista clínica i estratègies per fomentar el canvi positiu en el comportament humà.
 • Assessorament d'organitzacions, empreses i institucions per a la creació i el seguiment de projectes orientats a la promoció de la salut mental i el desenvolupament humà (intel·ligència emocional, envelliment saludable, autorealització).
 • Assessorament d'organitzacions, empreses i institucions per a una gestió positiva dels seus professionals, especialment els que treballen en la relació d’ajuda (infermers/es, metges, entrenadors), tècnics d’esport, educadors, treballadors socials, psicòlegs, etc.): prevenció de riscos i de la síndrome d’esgotament professional, potenciació del compromís i el treball saludable.
 • Assessorament i recerca en la promoció de la salut mental en persones i grups vulnerables: immigrants, refugiats, persones amb discapacitat.
 • Recerca en l'àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social de la salut.
 • Recerca en l'àmbit de la neuropsicologia, l'envelliment i les demències.
 • Recerca en l'àmbit de l’activitat física i l’esport amb finalitats educatives i d’inclusió social.
 • Organització i participació en cursos i jornades relacionats amb les línies de recerca del grup.

Serveis específics per línies de recerca

 • Assessorament sobre programes de tractament desenvolupats en diversos trastorns clínics (esquizofrènia, primers episodis psicòtics, trastorns d’ansietat, depressió, trastorns de personalitat).
 • Assessorament de programes integrals per a la promoció de la salut des del punt de vista cognitiu, de gestió de les emocions i del comportament i el treball corporal.
 • Realització de projectes de formació i d’intervenció per augmentar la consciència plena i els valors humans des d’un treball experiencial.
 • Realització de projectes d’intervenció terapèutica mitjançat el treball en grup.

 • Assessorament de programes orientats a la detecció precoç del deteriorament cognitiu en el procés d’envelliment.
 • Assessorament de programes per a la promoció de l’envelliment saludable.
 • Realització de projectes sobre qualitat de vida i benestar dels familiars cuidadors de persones afectades per malalties neurològiques.
 • Realització de projectes sobre els canvis neuropsicològics, emocionals i socials en el procés d’envelliment de persones amb síndrome de Down.
 • Assessorament de programes i realització de projectes sobre prematuritat i neurodesenvolupament.

 • Assessorament a institucions i professionals que treballen en àmbits de la salut mental, l’educació, la justícia, el benestar social, l’atenció a poblacions vulnerables, envelliment saludable, etc. implicats en projectes d’intervenció que promouen el desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Assessorament de projectes que promouen el desenvolupament de la intel·ligència emocional en diverses poblacions: infància, adolescència, adults, gent gran.
 • Assessorament de programes de formació que incloguin el desenvolupament de la intel·ligència emocional.

 • Assessorament a institucions i a professionals que treballen en l’atenció primària (sistema sanitari), en els àmbits de l’educació formal i la no formal, en projectes orientats a promoure la salut des de la perspectiva biopsicosocial.
 • Assessorament de programes orientats a la promoció de la salut dels professionals i la prevenció de trastorns relacionats amb la feina i l’exercici professional (motivació, estrès, ansietat, síndrome d’esgotament professional, compromís).
 • Assessorament de programes orientats al foment de la inclusió social de nens i nenes, joves i adolescents en situació de risc a través de la pràctica de l’esport.
 • Assessorament a institucions i a professionals que treballen amb col·lectius vulnerables i en situació de risc d’exclusió en temes de promoció de la salut mental.
logo

Excel·lència és futur