Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Beques de Recerca Blanquerna

Beques convocades per les facultats Blanquerna destinades als estudiants de màster i doctorat amb l'objectiu de promoure la formació de joves investigadors i donar suport als grups de recerca. La convocatòria es fa pública als taulers d'anuncis de les facultats i al web. La convocatòria es publica en funció de la disponibilitat de places.

Bases de la convocatòria dels ajuts a personal investigador predoctoral en formació (EPIF) de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull convoca 1 ajut en el marc de l’Estatut del Personal Personal Investigador en Formació (EPIF) per a un període de 3 anys.

L'objectiu de la convocatòria és afavorir i impulsar la presentació de tesis doctorals d'alta qualitat en alguna de les línies de recerca següents:

 • Sociologia de la comunicació. Inclou l'estudi del conflicte social, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència, la bretxa digital i conflictes intergeneracionals, o la representació de l'altre en els nous mitjans.
 • Comunicació empresarial. Inclou un ampli ventall de temes: auditories de comunicació, el rol de les estratègies de comunicació per a l'impuls del canvi en les organitzacions, estratègies de comunicació corporativa, noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa, creativitat publicitària i planificació, issues management i l'ús de les noves tecnologies en la comunicació política.
 • Cinema i televisió. La política i la identitat cultural a través dels mitjans, narratives audiovisuals i transmediàtiques, identitat al cinema, la televisió i el transmèdia. La intersecció entre ciutadania cultural i televisió o noves formes d'exhibició cinematogràfica a l'era digital.
 • Tecnologia, societat i comunicació. Inclou temes com l'estudi de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques periodístiques i comunicatives, convergència mediàtica, responsabilitat i ètica periodística, tecnologia i polítiques de comunicació o tecnologia i regulació mediàtica. També s’hi inclou la vinculació entre religió, comunicació i cultura, i aspectes relacionats en la representació mediàtica de col·lectius i comunitats.
 • Periodisme, política i democràcia. Es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís polític, mitjans i ciutadania, comunicació internacional, periodisme professional, participació i audiències actives en l'esfera pública digital, entre altres.
 • Relacions Internacionals. Inclou l'estudi i la recerca de l'àmbit dels affairs internacionals des de l'òptica històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació de la globalització. Aquí es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització.

Condicions de l’ajut:

 • Matrícula gratuïta al programa de Doctorat en Comunicació de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Remuneració anual bruta inicial de 16.720,13 euros anuals.
 • Incorporació a un grup de recerca de la FCRIB reconegut per la Generalitat de Catalunya.
 • La durada de la beca serà de 3 anys per a la realització de la tesi doctoral.

Responsabilitat del PIF

 • Realitzar la tesi doctoral en un dels temes prioritaris descrits anteriorment.
 • Col·laborar activament amb el grup de recerca assignat.
 • Eventualment, dur a terme tasques de recerca i de docència en el marc del grup de recerca assignat.
 • Finalitzar la tesi doctoral en el termini establert.
 • Iniciar la seva tasca a l’Institut de Recerca el dia 1 d’octubre de 2022.

Requisits

 • Estar en possessió d'un grau o llicenciatura en qualsevol disciplina de les ciències socials, especialment en aquelles vinculades a la Comunicació i a les Relacions Internacionals.
 • Estar en possessió del títol de màster universitari o estar cursant-lo durant el curs 2021-2022 i estar en condicions d'acreditar l'obtenció del títol abans del 30 de setembre de 2022.
 • Coneixement avançat (acreditable) d'anglès.

Documentació

Els aspirants hauran de fer arribar a la Secretaria de Recerca i Postgrau la documentació següent:

 • Proposta argumentada del projecte de recerca per a la tesi doctoral i vinculació a les línies de recerca prioritàries. (3.000 paraules).
 • Certificació acadèmica oficial del grau i/o màster cursats.
 • Acreditació de coneixement de l'anglès o de llengua espanyola per a candidats de països on aquesta no sigui llengua oficial.

Terminis de presentació de la sol·licitud i la documentació es podrà presentar fins al dia 18 de juliol de 2022 per correu electrònic a [email protected].

En la concessió de la beca, es valoraran els aspectes següents:

 • la qualitat de la proposta presentada.
 • la relació amb els àmbits prioritaris de recerca.
 • l’encaix amb les necessitats dels grups de recerca.
 • expedient acadèmic.
 • nivell d’anglès.
 • proposta que es realitzi dins un grup que no hagi gaudit de la beca EPIF en les darreres convocatòries.

Resolució

 • Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • La resolució de la convocatòria es farà pública, com a màxim, el dia 29 de juliol de 2022.
 • La convocatòria podrà quedar deserta.
 • Els candidats s’incorporaran al seu lloc de treball a partir de l’1 octubre de 2022 al carrer Tallers 77, seu de l’Institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Més informació: Per a més informació, podeu contactar amb la professora i Vicedegana de Recerca Dra. Míriam Díez Bosch.

logo

Excel·lència és futur