Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GRPF: Grup de Recerca de Parella i Família

El grup de recerca de Parella i Família (GRPF) està format per investigadors amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, tant des de l’àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social com de la psiquiatria, la qual cosa dona com a resultat un grup interdisciplinari.

L’objectiu d’atenció preferent està centrat en els aspectes emocionals i comunicatius de la família, considerant-la com el primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A més, aborda les dificultats del grup familiar elaborant models d’intervenció preventius i terapèutics.

Grup de Recerca en Parella i Família
Albert Izquierdo Grau

Albert Izquierdo Grau

Investigador
Mariona Roca Santos

Mariona Roca Santos

Investigadora
Iñigo Ochoa de Alda Martínez de Apelláni

Iñigo Ochoa de Alda Martínez de Apelláni

Col·laboradora
Antonino Callea

Antonino Callea

Col·laborador
Rosa Jaitin

Rosa Jaitin

Col·laboradora
Juan Luís Linares Fernández

Juan Luís Linares Fernández

Col·laborador
Jaakko Asko Tapio Seikkula

Jaakko Asko Tapio Seikkula

Col·laborador
Vânia Sousa Lima

Vânia Sousa Lima

Col·laboradora
Adriana Bastardas Albero

Adriana Bastardas Albero

Predoc amb contracte

Línies de treball del grup

 • Adopció Internacional. Coneixement dels orígens; Escolaritat i adopció; Nous reptes psicològics i jurídics de l’adopció a Espanya; Tests projectius en l’adopció; Vincle i adopció.
 • Família i Psicopatologia. Aliança terapèutica en parelles amb un membre amb depressió o distímia; Efectivitat del tractament en hospital de dia amb pacients amb TLP; Risc en els fills de pacients amb psicosi; Validació espanyola de la IPO (Kernerg & Clarkin).
 • Psicoteràpia i Aliança Terapèutica. Aliança terapèutica en el treball amb famílies amb divorci conflictiu; Aliança terapèutica en teràpia de parella amb un membre amb depressió o distímia; Efectivitat del tractament en hospital de dia amb pacients amb TLP; Estil terapèutic i aliança terapèutica en teràpia breu de resolució de problemes.
 • Relacions de Parella i Família. Aliança terapèutica en teràpia de parella; Antecedents de maltractament en la infància de dones maltractades; Construcció i validació del CERFB (qüestionari d’avaluació de les relacions familiars bàsiques) en TCA, en drogodependències, en psicosi, en TLP i en TEA; Estudi del DAS en dones maltractades; Factors limitadors del distanciament de l’agressor; Impacte de la infidelitat en la relació de parella; Migració i violència; Perfil de personalitat de les dones maltractades; Pràctiques alienadores familiars i aliança terapèutica; Qualitat de vida en pacients amb paràlisi cerebral; Relació de joves adults i família.
 • Vincle. Instruments per la mesura del vincle; Mentalització i funció reflexiva; Vincle i adopció; Vincle i TDAH.
 • Infància i Perinatalitat. Avaluació del desenvolupament del nadó i les interaccions mare-bebè; Factors de risc i simptomatologia depressiva-ansiosa en l’embaràs; Psicoteràpia centrada en la parentalitat.

Serveis que ofereix el grup

 • Formació en el camp de la teràpia familiar i de parella (link a màster de teràpia familiar)
 • Direcció de tesis doctorals, de TFM i TFG (link a Doctorat en Psicologia)
 • Supervisió clínica
logo

Excel·lència és futur