Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GRPF: Grup de Recerca de Parella i Família

El grup de recerca de Parella i Família (GRPF) està format per investigadors amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, tant des de l’àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social com de la psiquiatria, la qual cosa dona com a resultat un grup interdisciplinari.

L’objectiu d’atenció preferent està centrat en els aspectes emocionals i comunicatius de la família, considerant-la com el primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A més, aborda les dificultats del grup familiar elaborant models d’intervenció preventius i terapèutics.

Grup de Recerca en Parella i Família
Ana Belén Gallego Alonso

Ana Belén Gallego Alonso

Visitant doctor

Línies de treball del grup

 • Adopció Internacional. Coneixement dels orígens; Escolaritat i adopció; Nous reptes psicològics i jurídics de l’adopció a Espanya; Tests projectius en l’adopció; Vincle i adopció.
 • Família i Psicopatologia. Aliança terapèutica en parelles amb un membre amb depressió o distímia; Efectivitat del tractament en hospital de dia amb pacients amb TLP; Risc en els fills de pacients amb psicosi; Validació espanyola de la IPO (Kernerg & Clarkin).
 • Psicoteràpia i Aliança Terapèutica. Aliança terapèutica en el treball amb famílies amb divorci conflictiu; Aliança terapèutica en teràpia de parella amb un membre amb depressió o distímia; Efectivitat del tractament en hospital de dia amb pacients amb TLP; Estil terapèutic i aliança terapèutica en teràpia breu de resolució de problemes.
 • Relacions de Parella i Família. Aliança terapèutica en teràpia de parella; Antecedents de maltractament en la infància de dones maltractades; Construcció i validació del CERFB (qüestionari d’avaluació de les relacions familiars bàsiques) en TCA, en drogodependències, en psicosi, en TLP i en TEA; Estudi del DAS en dones maltractades; Factors limitadors del distanciament de l’agressor; Impacte de la infidelitat en la relació de parella; Migració i violència; Perfil de personalitat de les dones maltractades; Pràctiques alienadores familiars i aliança terapèutica; Qualitat de vida en pacients amb paràlisi cerebral; Relació de joves adults i família.
 • Vincle. Instruments per la mesura del vincle; Mentalització i funció reflexiva; Vincle i adopció; Vincle i TDAH.
 • Infància i Perinatalitat. Avaluació del desenvolupament del nadó i les interaccions mare-bebè; Factors de risc i simptomatologia depressiva-ansiosa en l’embaràs; Psicoteràpia centrada en la parentalitat.

Serveis que ofereix el grup

 • Formació en el camp de la teràpia familiar i de parella (link a màster de teràpia familiar)
 • Direcció de tesis doctorals, de TFM i TFG (link a Doctorat en Psicologia)
 • Supervisió clínica
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur