Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GROPCA: Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi

Es desenvolupen programes transversals orientats a la millora i el desenvolupament de les organitzacions, del treball i de la gestió de les persones a les organitzacions. El grup fa recerca sobre la qualitat de vida i el benestar de les persones a les organitzacions, la promoció de la salut en entorns laborals i la millora i les transformacions de les organitzacions en escenaris presents i futurs, amb una mirada a entorns VUCA.

Segueix quatre línies de recerca: l’ètica i la direcció de les persones, la construcció d’equips (teambuilding i teamwork i coaching d’equips), la salut ocupacional i les organitzacions saludables i el desenvolupament organitzacional (lideratge de la complexitat a les organitzacions i desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions).

Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi
Carlos Antonio Cendrós Cámara

Carlos Antonio Cendrós Cámara

Col·laborador
Oriol Giménez Gómez

Oriol Giménez Gómez

Col·laborador
Oriol Jiménez Rovira

Oriol Jiménez Rovira

Col·laborador
Oriol Lugo Real

Oriol Lugo Real

Col·laborador
Ignacio Pintado Lopera

Ignacio Pintado Lopera

Col·laborador
Luca Rozzi

Luca Rozzi

Col·laborador
Francesc Salvador       Beltran

Francesc Salvador Beltran

Col·laborador
Gerard Segarra Gutiérrez

Gerard Segarra Gutiérrez

Col·laborador

Línies de treball del grup

 • L’Ètica i la Direcció de les Persones. Investiga el grau d'aplicació ètica d’organitzacions, així com el comportament ètic de la direcció en organitzacions i empreses.
 • La Construcció d’Equips: Teambuilding i Teamwork, Coaching i Equips.
 • Salut Ocupacional, Organitzacions Saludables. Promou la salut i el benestar de les persones amb relació a l’ocupació laboral i els contextos organitzacionals. Es promouen projectes relacionats amb la cura i la promoció de la salut ocupacional, gestió d’estrès relacionat amb el treball, engagement, full engagement i la prevenció de patologies laborals, com ara burnout, violència a les organitzacions, etc.
 • Desenvolupament organitzacional: Lideratge de la complexitat a les organitzacions i desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions. Té com a objectiu dissenyar nous estils de lideratge de les organitzacions més adaptats a entorns complexos i incerts, tant des del punt de vista dels sistemes i mètodes com dels models mentals i les creences que hi estan associats. Es consideren d’especial interès els mètodes per promoure la intel·ligència col·lectiva com a sistema de presa de decisions, especialment útil en entorns complexos.

Projectes de recerca

 • Collaboration, innovation and creativity - means to RETAIN teachers in schools (2013-2015). Entitat finançadora: Unió Europea.
 • Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: autopresentación, genero y selección (RedSel) (2017-2019). Entitat de finançament: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MICO). IP: Ursula Oberst, Xavier Carbonell.

Publicacions del grup

Amaya, N., Rovira, M.D., Del Cerro, S., Grillo, M., Nomen, R. i Sempere, J. (2019). Distributed Safety Management as a tool for creating a safety culture in university students and future professionals. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57(gener), 114-119. ISSN: 0950-4230.

Del Cerro, S., Rodríguez, C., Vidal, S., Escabrós, M. i Oberst, U. (2017). Interpersonal perception of LinkedIn profiles and employability. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 35, 13-22.

Ramírez, I., Del Cerro, S. i Fornells, A. (2017). The role of work motivation based on values in employee’s retention in the 21st century. Management studies, 35, 13-22. ISNN 1138-3194.

Chaves, A., Del Cerro, S. i Moreno Pérez, C.M. (2017). Organizaciones y liderazgo humanista. Revista de Análisis Transsaccional, 3, 15-29. ISSN: 2255-0623.

Del Cerro, S., Chaves, A., Ros, E., Martí, M., Soler, G., Moreno, C.M., Cifre, I., Noguera, M., Lugo, O., Isanta, C., Pintado, I. i Monzonis, R. (2016). La inteligencia colectiva en la productividad grupal: Una prueba piloto. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 34(2), 67-75.

Moreno, C.M. (2014). Bajando de las nubes. Educaweb. Monogràfic. Identificador digital: 1578-5793.

Serveis que ofereix el grup

 • Consultoria
 • Cursos de formació
 • Direcció de tesis doctorals
logo

Excel·lència és futur