Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GROPCA: Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi

Es desenvolupen programes transversals orientats a la millora i el desenvolupament de les organitzacions, del treball i de la gestió de les persones a les organitzacions. El grup fa recerca sobre la qualitat de vida i el benestar de les persones a les organitzacions, la promoció de la salut en entorns laborals i la millora i les transformacions de les organitzacions en escenaris presents i futurs, amb una mirada a entorns VUCA.

Segueix quatre línies de recerca: l’ètica i la direcció de les persones, la construcció d’equips (teambuilding i teamwork i coaching d’equips), la salut ocupacional i les organitzacions saludables i el desenvolupament organitzacional (lideratge de la complexitat a les organitzacions i desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions).

Grup de Recerca en Organització, Persona i Canvi

Línies de treball del grup

 • L’Ètica i la Direcció de les Persones. Investiga el grau d'aplicació ètica d’organitzacions, així com el comportament ètic de la direcció en organitzacions i empreses.
 • La Construcció d’Equips: Teambuilding i Teamwork, Coaching i Equips.
 • Salut Ocupacional, Organitzacions Saludables. Promou la salut i el benestar de les persones amb relació a l’ocupació laboral i els contextos organitzacionals. Es promouen projectes relacionats amb la cura i la promoció de la salut ocupacional, gestió d’estrès relacionat amb el treball, engagement, full engagement i la prevenció de patologies laborals, com ara burnout, violència a les organitzacions, etc.
 • Desenvolupament organitzacional: Lideratge de la complexitat a les organitzacions i desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions. Té com a objectiu dissenyar nous estils de lideratge de les organitzacions més adaptats a entorns complexos i incerts, tant des del punt de vista dels sistemes i mètodes com dels models mentals i les creences que hi estan associats. Es consideren d’especial interès els mètodes per promoure la intel·ligència col·lectiva com a sistema de presa de decisions, especialment útil en entorns complexos.

Projectes de recerca

 • Collaboration, innovation and creativity - means to RETAIN teachers in schools (2013-2015). Entitat finançadora: Unió Europea.
 • Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: autopresentación, genero y selección (RedSel) (2017-2019). Entitat de finançament: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MICO). IP: Ursula Oberst, Xavier Carbonell.

Publicacions del grup

Amaya, N., Rovira, M.D., Del Cerro, S., Grillo, M., Nomen, R. i Sempere, J. (2019). Distributed Safety Management as a tool for creating a safety culture in university students and future professionals. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 57(gener), 114-119. ISSN: 0950-4230.

Del Cerro, S., Rodríguez, C., Vidal, S., Escabrós, M. i Oberst, U. (2017). Interpersonal perception of LinkedIn profiles and employability. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 35, 13-22.

Ramírez, I., Del Cerro, S. i Fornells, A. (2017). The role of work motivation based on values in employee’s retention in the 21st century. Management studies, 35, 13-22. ISNN 1138-3194.

Chaves, A., Del Cerro, S. i Moreno Pérez, C.M. (2017). Organizaciones y liderazgo humanista. Revista de Análisis Transsaccional, 3, 15-29. ISSN: 2255-0623.

Del Cerro, S., Chaves, A., Ros, E., Martí, M., Soler, G., Moreno, C.M., Cifre, I., Noguera, M., Lugo, O., Isanta, C., Pintado, I. i Monzonis, R. (2016). La inteligencia colectiva en la productividad grupal: Una prueba piloto. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 34(2), 67-75.

Moreno, C.M. (2014). Bajando de las nubes. Educaweb. Monogràfic. Identificador digital: 1578-5793.

Serveis que ofereix el grup

 • Consultoria
 • Cursos de formació
 • Direcció de tesis doctorals
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur