Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Psicologia

Curs tancat

phd_psico
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  3 anys (TC) / 5 anys (TP)
 • Data d'inici
  Octubre 2022
 • Places
  18
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Passeig Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Objectius

Formar investigadors qualificats en el camp científic de la psicologia i també professionals competitius.

Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació sobre processos psicològics en contextos i escenaris diversos.

Potenciar la difusió dels treballs d’investigació i de les tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi.

Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa i també la seva participació en xarxes d’investigació.

Generar estudis de la màxima competència en les línies d’investigació impulsades des dels grups d’investigació del Departament de Psicologia.

A qui va dirigit

El perfil d’ingrés al programa és preferentment el d’estudiants amb experiència en investigació en els àmbits de la psicologia. Es valora que l'estudiant de doctorat de nova incorporació, en el títol universitari previ, hagi fet un TFM orientat vers allò que serà el seu projecte d’investigació o que demostri mèrits curriculars avalats per un grup d’investigació. A aquest efecte, per valorar-ho, a més d’acreditar bons resultats en l'expedient acadèmic, farà una entrevista amb el coordinador/a del programa, i podrà avalar la seva sol·licitud amb una carta d’admissió firmada per l’investigador/a principal d’un grup d’investigació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

taules de la biblioteca de la FPCEE

Perfil de sortida

Docència universitària

Publicació científica

Comunitat acadèmica i científica i la societat en general, integrant-se en xarxes d’investigació de la comunitat científica internacional i la societat del coneixement

Procediment d'assignació de la tutoria i la direcció de la tesi

Després de l'admissió al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand/a un/a tutor/a de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor/a podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand/a exposi raons justificades en la seva petició.

En un termini de tres mesos, l'estudiant de doctorat haurà de proposar a la CAPD un/a doctor/a com a director/a de tesi. Pot ser de nacionalitat espanyola o estrangera, amb experiència acreditada en investigació, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els serveis. Si és extern a la URL, la proposta haurà d’acompanyar la corresponent certificació d’aquesta acreditació. La CAPD també pot aprovar una codirecció de la tesi. L'estudiant o el director/a poden sol·licitar a la CAPD un canvi en la direcció, si així ho consideren.

Línies de recerca

Psicologia positiva i espiritualitat

Constructivisme i avaluació de la psicoteràpia

Infància

Addicció a substàncies i a conductes a la xarxa

Família i qualitat de vida

Qualitat de les relacions de parella

Benestar, inclusió i salut

Clínica i salut

Neuropsicologia i salut

Serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i qualitat de vida

L’ensenyament, l’aprenentatge i l’ús d’estratègies de millora de la lectura i l’escriptura a secundària i a la universitat

Ètica i direcció de persones: RH

Càtedra ETHOS-URL

Alumne biblioteca fpcee

Mobilitat (Relacions Internacionals)

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació de l'alumnat de doctorat i preveu que el programa de doctorat impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat. El grup d’investigació en el qual s’integra l'estudiant promou que participi en projectes d’investigació en xarxa i que també pugui fer estades de formació en altres centres, tant nacionals com internacionals.

A més, la Facultat:

 • Facilita els contactes amb universitats i centres externs, a través dels convenis establerts amb la Facultat.
 • Facilita que l'estudiant pugui assistir a congressos nacionals i internacionals vinculats a la seva línia d’investigació.
 • Promou la codirecció de tesis doctorals entre doctors/es acreditats en investigació de la URL i d’universitats i centres externs.

Seguiment de l'alumnat

El director/a de tesi marcarà els objectius del Pla d’investigació de l'estudiant, l’acompanyarà en la consecució i li facilitarà les millors condicions possibles per a la seva futura carrera científica. S'hi reunirà per facilitar-li formació sobre el contingut de la investigació, la metodologia i els procediments. El tutor/a o director/a revisarà regularment el DAD i farà els informes sobre el desenvolupament del Pla d’investigació i la seva formació.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes escolten al professor

Pla d'estudis

El programa de doctorat no té un pla d'estudis com a tal, sinó que s'estructura a partir de les activitats formatives dels doctorands/es i dels cursos de formació específics del programa mateix. Bàsicament, centrats en eines metodològiques de la recerca. Aquests cursos s'especifiquen al llarg de cadascun dels anys formatius i de redacció de la tesi.

Tesi doctoral

Desenvolupament acadèmic d'un projecte a partir d'una hipòtesi fonamentada en una solidesa metodològica

Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la Universitat Ramon Llull

Relació de tesis defensades dels diversos programes de doctorat de la Facultat

Títol: Los estilos de apego y la hiperlaxitud articular en la relación entre ansiedad y los trastornos funcionales gastrointestinales
Doctorand: Mariano Eduardo Robles Lorenzo
Directors: Dra. Úrsula Oberst i Dr. Luis Miguel Martin Lopez
Data defensa: 21/01/2022

Títol: Atención temprana centrada en la familia: impacto de variables del profesional y del programa de intervención
Doctorand: Simon Garcia Ventura
Directores: Dra. Joana Maria Mas Mestre i Dra. Anna Balcells Balcells
Data defensa: 22/04/2022

Títol: Assaig clínic d'un tractament grupal en dones amb depressió a la sanitat pública: Projecte PROM-SA·D
Doctorand: Victor Carretero Pifarré
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 02/03/2021

Títol: Factors organitzacionals que afavoreixen la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en la modalitat de treball amb suport
Doctorand: Miguel Ángel Pellicena Sánchez
Directors: Dr. Climent Giné Gine i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 21/05/2021

Títol: Efectos del tratamiento farmacológico estimulante en pacientes con TDAH, influencia sobre el sueño y síntomas nucleares
Doctoranda: ##44441##Miriam Sanabra Gonzalez
Directors: Dra. Antonia Gomez Hinojosa i Dr. Jose Angel Alda Díez
Data defensa: 28/05/2021

Títol: Adaptación y validación de un instrumento para el estudio de la ética relacional y análisis de su vinculación con la diferenciación del self
Doctoranda: ##44441##Mercè Rived Ocaña
Director: Dr. Lluís Botella Garcia del Cid
Data defensa: 09/06/2021

Títol: Avaluació neuropsicològica i detecció precoç dels canvis cognitius en l'envelliment, el deteriorament cognitiu lleu i la malaltia d’Alzheimer
Doctoranda: ##44441##Marta Molins Sauri
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Carmen García Sánchez
Data defensa: 18/06/2021

Títol: Trajectòria professional dels titulats en Psicologia a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Un estudi longitudinal
Doctorand: Manuel Noguera Ballús
Directors: Dr. Carlos Maria Moreno Pérez i Dr. Antoni Chaves Lechuga
Data defensa: 18/06/2021

Títol: Una mirada al malalt terminal: Experiència de transcendència mitjançant l'estètica
Doctorand: Jorge Octavio Martinez Font
Directors: Dra. Clara Gomis Bofill i Dr. Lluís Botella García del Cid
Data defensa: 23/06/2021

Títol: Study of social behavior through mixed methodology in the context of a social-skills program for children and adolescents with autism spectrum disorder in a community setting
Doctoranda: Carlota Alcover Van de Walle
Directores: Dra. Eulàlia Arias Pujol i Dra. M. Ángeles Mairena García de la Torre
Data defensa: 30/06/2021

Títol: Mindfulness Implicado: explorando la intersección entre práctica meditativa, subjetividad contemporánea y cambio ecosocial
Doctorand: Joseba Azkarraga Etxagibel
Director: Dr. Josep Gallifa Roca
Data defensa: 02/07/2021

Títol: Disseny i estudi pilot d'un instrument de cribratge en salut mental per a la primera infància
Doctoranda: ##44441##Núria Anglès Virgili
Directores: Dra. Roser Vendrell Maños i Dra. Ana Andrés Valle
Data defensa: 07/07/2021

Títol: El work engagement de los directivos intermedios del sector salud: determinantes organizativo
Doctoranda: Maria Emilia Gil Girbau
Directors: Dr. Carlos Maria Moreno Perez i Dra. Susana Del Cerro Ramon
Data defensa: 12/07/2021##44441##

Títol: Modelos estadísticos aplicados al análisis de los fenómenos inexplicados y a las creencias pseudocientíficas en psicología
Doctorand: Alex Escolà Gascon
Directors: Dr. Jordi Rusiñol Estragues, Dr. Josep Gallifa Roca i Dr. Francesc Xavier Marin
Data defensa: 14/07/2021

Títol: Terapia basada en Inteligencia Emocional y Trastorno Límite de la Personalidad en adolescentes institucionalizados
Doctorand: Ferran Burgal Juamartí
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Victoria Fernandez Puig
Data defensa: 17/09/2021

Títol: Impacte del Diagnòstic d'una Cardiopatia Congénita en la Família
Doctorand: Mireia Salvador Lluesma
Directores: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dra. Elisa Llurba Olivé
Data defensa: 08-10-2021

Títol: Relación facilitadora de cambios en la identidad que favorezcan la emergencia del Ser de la persona. Desarrollo de un modelo de Acción Comunitaria Integral
Doctoranda: Ariadna Salvà Aigé
Directors: Dr. Josep Gallifa Roca i Dra. Silvia Postigo Zegarra
Data defensa: 18/10/2021##44441##

Títol: Efectes Emocionals i Cognitius de la Musicoteràpia en Pacients de l'Àmbit Clínic i de la Salut
Doctoranda: ##44441##Marta Casellas Riera
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 26/10/2021

Títol: Ensayo clínico aleatorizado en pacientes con depresión y transtornos de personalidad: eficacia de una terapia integradora humanista. Proyecto AFRONTA
Doctoranda: Maria Alba Calzada Espanyol
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Olga Bruna Rabassa
Data defensa: 08/01/2020

Títol: Análisis lingüístico comparativo de narrativas autobiográficas entre pacientes con depresión y transtorno obsesivo compulsivo
Doctoranda: ##44441##María Neus Córdoba Cortés
Director: Dr. Sergi Corbella Santomà
Data defensa: 10/01/2020

Títol: Estudio de las consecuencias psicopatológicas de las adversidades relacionales en la infancia y de la transmisión del trauma transgeneracional
Doctorand: Mark Dangerfield
Directors: Dr. Víctor Cabré Segarra i Dr. Jorge Tizón García
Data defensa: 10/01/2020

Títol: Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos: diferencias y similitudes psicopatológicas y de relaciones parentales con la anorexia nerviosa y población general
Doctoranda: Laura Cañas Vinader
Directora: Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 16/01/2020

Títol: Estilos Parentales, Apego y Tolerancia a la Frustración: Transmisión Intergeneracional abuelos-padres-nietos
Doctoranda: Rita Antunes Ribeiro
Director: Dr. José A. Castillo Garayoa
Data defensa: 17/01/2020##44441##

Títol: How ICTs can influence psychological wellbeing: an analysis of uses and addiction potential
Doctoranda: Tayana Panova
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 31/01/2020

Títol: Efectos de la actividad física sobre las funciones cognitivas en personas con Deterioro Cognitivo Leve
Doctoranda: ##44441##Marta Bisbe Gutiérrez
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Montserrat Alegret Llorens
Data defensa: 28/02/2020

Títol: El cultiu de l'espiritualitat com a factor impulsor de la creativitat
Doctorand: Òscar Puigardeu Aramendia
Director: Dr. Francesc-Xavier Marin Torné
Data defensa: 04/03/2020

Títol: Función reflexiva y depresión en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria
Doctoranda: Mª del Carmen Gutiérrez Zapata
Director: Dr. Carles Pérez Testor
Data defensa: 22/05/2020

Títol: Relaciones Sentimentales en Personas con Trastorno Límite de la Personalidad
Doctoranda: ##44441##Sara Navarro Gómez
Directors: Dra. Carol Palma Sevillano i Dr. Alvaro Frias Alvarez
Data defensa: 02/06/2020

Títol: Process Research and Meaning Reconstruction in Psychotherapy: Development of a System of Categories of psychotherapeutic interventions and aplication to a case of grief
Doctoranda: Adriana Aulet Ruiz
Directores: Dra. Olga Herrero Esquerdo i Dra. Daniela Rodrigues Alves
Data defensa: 23/07/2020

Títol: La competència comunicativa en les persones amb afàsia: traducció i adaptació de la prova Communication Activities of Daily Living 3rd Edition (CADL-3) en llengua castellana i catalana
Doctoranda: Claudia Roca Hoogsteder
Directors: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 11/10/2020##44441##

Títol: El rol de la indagación en la identidad profesional docente: situación actual y retos en la formación inicial
Doctoranda: Mireia Giralt Romeu
Directores: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dra. Eva Liesa Hernandez
Data defensa: 21/10/2020##44441##

Títol: La construcción de la identidad docente a través del análisis de incidentes críticos en la formación inicial de maestros
Doctorand: Jesús Canelo Calle
Directora: Dra. Eva Liesa Hernández
Data defensa: 28/10/2020

Títol: Promoure l'Aprenentatge d'Habilitats Socials en Infants amb TEA a través del Video Modeling
Doctoranda: ##44441##Thaïs Rosal Negre
Directors: Dr. Climent Giné Gine i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 02/12/2020

Títol: Función de las autolesiones y su relación con la disociación y la organización de la personalidad
Doctoranda: Brenda Tarragona Medina
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dra. Núria Ribas Fitó
Data defensa: 04/12/2020

Títol: An approach for reducing hospitality industry turnover ratio by understanding Millennials' work motivation based on values and their personality traits
Doctoranda: Itziar Ramirez Garcia
Director: Dr. Albert Fornells Herrera
Data defensa: 15/12/2020

Títol: Riesgo de suicidio e inteligencia emocional de los adolescentes en acogimiento residencial
Doctoranda: Cristina Bonet Mas
Directores: Dra. Mercè Gimeno Santos i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 15/12/2020

Títol: Eficàcia dels processos de psicologia coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de psicologia coaching
Doctorand: Oriol Lugo Real
Directors: Dr. Carlos Moreno Pérez i Dra. Eulàlia Ros Martrat
Data defensa: 25/01/2019

Títol: Apego y psicopatología: Una revisión meta-analítica
Doctorand: Xavier Lopez Martin
Directors: Dr. Josep Anton Castillo Garayoa i Dr. Ignasi Cifre León
Data defensa: 25/01/2019

Títol: Calidad de Vida y Necesidades de Apoyo de las Familias de Personas con Discapacidad en Edades Tempranas en Costa Rica
Doctoranda: Beatriz Cordero Huertas
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 14/02/2019

Títol: Una intervención domiciliaria en pacientes con psicosis que presentan baja adherencia al tratamiento
Doctoranda: ##44441##Ona Gomis Zalaya
Directores: Dra. Palma Sevillano i Dra. Núria Farriols Hernando
Data defensa: 07/03/2019

Títol: Mesura de la Fibromiàlgia: millora del perfil social i del dolor dels pacients en població espanyola
Doctoranda: Anna Ayza Puig
Director: Dr. Ignasi Cifré León
Data defensa: 17/05/2019

Títol: La planificación de los apoyos al alumnado con discapacidad intelectual y el desarrollo en el contexto escolar
Doctoranda: Cristina Oliveira Rodríguez
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 13/09/2019

Títol: Exclusión residencial y tecnologías de la información y la comunicación: Oportunidades de las redes sociales en línea para mejorar la salud mental de personas en situación de sinhogarismo
Doctorand: Francisco Calvo García
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 27/09/2019

Títol: La salut sexual de les persones amb discapacitat física residents a Catalunya
Doctoranda: ##44441##Myriam Ponsa Masana
Directors: Dr. Luis Botella García del Cid i Dra. Emília Sánchez Ruiz
Data defensa: 11/10/2019

Títol: Estudio psicopatológico de los hijos de pacientes con trastorno mental severo
Doctoranda: ##44441##Lorena Sozzi
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Joan Manel Blanqué Lopez
Data defensa: 18/10/2019

Títol: Criterios de valoración en la evaluación pericial en casos de traslado de menores post-divorcio
Doctoranda: ##44441##Maria del Mar Fábregas Balcells
Directora: Dra. Mila Arch Marín
Data defensa: 13/12/2019

Títol: How do Psychotherapists Understand, Navigate; Experience and Integrate Spirituality in their Professional Encounters with Clients? - A qualitative study with fifteen Western European psychotherapists.
Doctorand: Amalia Elsa Maria Carli
Directora: Dra. Clara Gomis Bofill
Data defensa: 20/12/2019

Títol: Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos relacionados con sustancias
Doctoranda: ##44441##Laura Mercadal Salort
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 04/05/2018

Títol: Doctoral writing and development: A socially situated perspective
Doctoranda: Anna Sala Bubaré
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 30/05/2018##44441##

Títol: Efectividad del tratamiento psicoeducativo en personas afectadas de esquizofrenia y síndrome metabólico: mejora de la calidad de vida
Doctoranda: María Carmen Ruíz Pérez
Directors: Dra. Antonia María Gómez Hinojosa i Dr. Salvador Llistar Verdu
Data defensa: 23/10/2018##44441##

Títol: Relaciones pasadas: explorando sus potencialidades. Conversaciones sobre el impacto de nuestras relaciones pasadas en el yo relacional
Doctoranda: Garbiñe Delgado Raack
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 24/10/2018

Títol: Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención psicológica para el trastorno de juego por internet
Doctoranda: ##44441##Alexandra Rodríguez Torres
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dr. Mark Griffiths
Data defensa: 25/10/2018

Títol: Consecuencias psicológicas y emocionales de los menores expuestos a la violencia de género en la pareja
Doctorand: Juan Ernesto Bustamante Zapata
Directora: Dra. Elisabeth Ballús Barnils
Data defensa: 07/11/2018

Títol: Más allá de los estilos de apego. Coherencia y Función Reflexiva en una muestra TDAH
Doctorand: Iker Jakue Buruchaga Sabino
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dra. Margarita Ibañez Fané
Data defensa: 14/12/2018

Títol: Self-determination operationalization and conceptualization in young people with and without disabilities
Doctoranda: Cristina Mumbardó Adam
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 21/12/2018

Títol: La valoración de las necesidades de apoyo de las familias con un hijo/a con discapacidad intelectual. Validación de una escala
Doctoranda: Natasha Baqués Aguiar
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 23/03/2017

Títol: La alianza terapéutica en terapia familiar con progenitores separados en conflicto: un modelo del proceso de cambio intrasistema
Doctoranda: Cristina Günther Bel
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Juan Luis Linares Fernández
Data defensa: 18/05/2017##44441##

Títol: Influencia de las Motivaciones y los Estilos de Juego en Jugadores de MMORPG
Doctorand: Héctor Fuster Laseca
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 19/05/2017

Títol: From bond to attachment of the internationally adopted adolescent
Doctorand: Josep Mercadal Rotger
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 08/06/2017

Títol: La interacción entre la Alianza Terapéutica y el Ajuste Diádico en Terapia de Pareja para la Depresión: Aproximación al proceso terapéutico desde el Diálogo Abierto
Doctoranda: Lourdes Artigas Miralles
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Guillem Feixas Viaplana
Data defensa: 14/07/2017##44441##

Títol: Validación de la versión española del Inventory of Personality Organization (IPO): contribución al psicodiagnóstico de la organización límite
Doctorand: Salvatore Cosentino
Directora: Dra. Eulàlia Arias Pujol
Data defensa: 14/07/2017

Títol: Implementación de un programa de danza para personas con Discapacidad Intelectual: Bienestar Emocional
Doctoranda: Silvia Barnet Lopez
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Susana Pérez Téstor
Data defensa: 19/07/2017##44441##

Títol: Personalidad y preferencias de uso en las redes sociales en línea
Doctoranda: ##44441##Carla Casado Riera
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 21/07/2017

Títol: Doctoral supervision and researcher development
Doctoranda: Gabriela Gonzalez Ocampo
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 26/09/2017

Títol: Diferencias en la autorregulación emocional y la complejidad cognitiva en situaciones terapéuticas críticas entre terapeutas noveles y expertos
Doctoranda: Ainoa Hilari Baldó
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 27/09/2017

Títol: Evaluación y seguimiento a cinco años de un programa de tratamiento para pacientes con Trastornos Límite de la Personalidad en Hospital de Día
Doctoranda: ##44441##Esther Verdaguer Rosàs
Directors: Dr. Josep A. Castillo Garayoa i Dra. Anna Plaza Estradé
Data defensa: 24/11/2017

Títol: El benestar subjectiu i la participació en la neurorehabilitació de persones amb lesió medul·lar
Doctoranda: ##44441##Natàlia Gómara Toldrà
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 08/01/2016

Títol: Imatge social de l'adolescent a través de les xarxes socials (Social Networking Sites)
Doctoranda: ##44441##Ariadna Pijuan Trasobares
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 08/01/2016

Títol: L'aferrament adult en dones adoptades: relació amb la construcció de la identitat
Doctoranda: Laia García Sala
Directora: Dra. Meritxell Pacheco Pérez
Data defensa: 12/01/2016

Títol: Los Frutos Espirituales del Árbol de la Vida: Análisis Narrativo de los Efectos de la Práctica Espiritual
Doctoranda: Asunción Puche Echegaray
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 12/01/2016##44441##

Títol: Validación del cuestionario de las relaciones familiares básicas (CERFB)
Doctoranda: ##44441##Nuria Ibañez Martinez
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Ignasi Gich Saladich
Data defensa: 13/01/2016

Títol: L'adaptació familiar en l'adopció internacional
Doctoranda: ##44441##Sandra Ger Cabero
Director: Dr. Sergi Corbella Santomà
Data defensa: 13/01/2016

Títol: Valoració del deteriorament cognitiu a través de la velocitat de processament. Adaptació de la prova ‘Quick Test of Cognitive Speed’ (QTCS)
Doctoranda: Judit Subirana Mirete
Directors: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dr. Carles Virgili Tejedor
Data defensa: 15/01/2016##44441##

Títol: Resiliència i adopció: Validació de l'Inventari de Resiliència Infantil (IRI)
Doctoranda: Elisabet Solórzano Fàbrega
Directors: Dra. Meritxell Pacheco Pérez i Dr. Carles Virgili Tejedor
Data defensa: 20/01/2016

Títol: Universitat i inclusió: contribució a l’establiment d’indicadors de canvi
Doctoranda: Pilar Dotras Ruscalleda
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Daniel Guasch Murillo
Data defensa: 21/01/2016##44441##

Títol: Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria
Doctoranda: ##44441##Meritxell Campreciós Orriols
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 22/01/2016

Títol: El proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down: estudio multicéntrico para la detección de los cambios neuropsicológicos
Doctoranda: Sara Paula Signo Miguel
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 25/01/2016##44441##

Títol: Efectos diferenciales de la EFT (Emotional Freedom Techniques) en los patrones narrativos de los pacientes en psicoterapia
Doctoranda: Maria Teresa Durán Fabré
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 25/01/2016

Títol: Integración en Psicoterapia: Factores Comunes e Ingredientes Específicos y Patrones Diferenciales de Cambio Narrativo
Doctoranda: Joana Maestra Cutura
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 25/01/2016##44441##

Títol: El sentido del humor: una fortaleza para promover el trabajo saludable y reducir el estrés
Doctoranda: Susanna Rubiol Vilalta
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 27/01/2016##44441##

Títol: Calidad de vida relacionada con la salud de los niños con parálisis cerebral infantil: grado de acuerdo entre hijos y padres
Doctoranda: Anna Gilabert Escorsa
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 27/01/2016

Títol: Terapia Dialéctica Conductual Grupal en el Trastorno Límite de la Personalidad: Apego, Alianza Terapéutica y Mejora Sintomática
Doctoranda: Lydia Lossa Chacon
Directors: Dr. Sergi Corbella Santomà i Dr. Joaquim Soler Ribaud
Data defensa: 28/01/2016##44441##

Títol: Construcción de la Alianza Terapéutica en Terapia de Pareja con Trastorno Depresivo Mayor
Doctoranda: ##44441##Clara Mateu Martínez
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Sr. Valentín Escudero Carranza
Data defensa: 29/01/2016

Títol: Enfoque ecológico dos determinantes de la calidad del apego a los 36 meses: contribuciones de los contextos parental, marital y familiar
Doctoranda: Marisa Costa Egito Fonseca
Directors: Dra. Isabel Maria Costa Soares i Dr. Lluís Botella García del Cid
Data defensa: 01/02/2016

Títol: Efecto de la Musicoterapia en el Estado Anímico y Calidad de Vida de los Pacientes con Cáncer
Doctoranda: ##44441##Patrícia Martí Augé
Directores: Dra. Carme Solé Resano i Dra. Melissa Mercadal Brotons
Data defensa: 03/02/2016

Títol: La influencia de la obra de Donald, W Winnicott en las bases conceptuales del psicoanálisis relacional actual. Una contribución a la aplicación psicoterapéutica y una propuesta para la docencia
Doctorand: Francesc Sainz Bermejo
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Vida adulta activa i saludable en les persones amb Síndrome de Down. Relació entre els aspectes cognitius, emocionals, conductuals i socials en el procés d'envelliment
Doctoranda: Mercè Gimeno Santos
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Roser Fernández Olaria
Data defensa: 28/06/2016##44441##

Títol: Autismo, un hermano, otros hermanos, un grupo. Estudio observacional del proceso de un grupo de niños con hermanos diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Doctoranda: Mariella Venturella
Directors: Dr. Víctor Cabré Segarra i Dra. Eulàlia Arias Pujol
Data defensa: 08/07/2016

Títol: Psicología diferencial en regulación emocional adaptativa y desadaptativa
Doctorand: Ramon Company Romero
Directora: Dra. Úrsula Oberst
Data defensa: 08/07/2016

Títol: Ensenyar a escriure per aprendre a la universitat
Doctoranda: Marta Pardo Estruch
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 16/01/2015

Títol: Trastorno esquizo-obsesivo: un estudio comparativo
Doctorand: Álvaro Frías Ibáñez
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 28/01/2015

Títol: Comparación entre Klein y Lacan en base a sus abordajes de la transferencia
Doctorand: Jesús Ramón Molina Vizcaíno
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 27/02/2015

Títol: Eficacia comparada del tratamiento presencial, semipresencial y telefónico del tabaquismo en unidades especializadas
Doctorand: Antoni Baena García
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 07/05/2015

Títol: La identidad de los académicos de enfermería: un proceso en construcción
Doctoranda: Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Directors: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dr. Carles Monereo Font
Data defensa: 15/06/2015##44441##

Títol: Percepció dels estereotips de gènere i la personalitat en usuaris de Facebook
Doctoranda: ##44441##Vanessa Renau Ruiz
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dra. Úrsula Oberst
Data defensa: 15/07/2015

Títol: Estudi de la idea de personalitat a través del rostre: Una aproximació quantitativa
Doctorand: Alex Martínez Miralpeix
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 14/10/2015

Títol: Funciones del psicólogo jurídico y de los peritajes psicológicos en el contexto de familia; su repercusión en las sentencias
Doctorand: Carles Rodríguez Domínguez
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dr. Adolfo Jarne Esparcia
Data defensa: 28/10/2015

Títol: El sentido existencial en la construcción del sujeto. Mística judía y psicología
Doctorand: Mario Javier Saban Cuño
Director: Dr. Francesc-Xavier Marin Torné
Data defensa: 06/11/2015

Títol: Efectividad del programa Guttmann NeuropersonalTrainer®-Salud Mental en los primeros episodios de la esquizofrenia y del trastorno esquizoafectivo
Doctoranda: ##44441##Cristina Torres Rivas
Directors: Dr. Josep Cañete Crespillo i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 18/11/2015

Títol: La mentalización parental durante la primera infancia: Adaptación y Validación de la Parent Development Interview (PDI)
Doctoranda: Marta Golanó Fornells
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 27/11/2015##44441##

Títol: La Individuación del joven adulto en su familia de origen: Validación de un instrumento y análisis de la Individuación y de los Patrones Familiares Disfuncionales en función del género y del divorcio parental
Doctoranda: Clara Valls Vidal
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 27/11/2015

Títol: Proposta d'un model d'equacions estructurals per a l'estudi de l'efecte de l'activitat física en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
Doctoranda: ##44441##Maria de les Salines Carbó Carrete
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 10/12/2015

Títol: El salario emocional para el equilibrio de la vida personal y profesional en los centros universitarios. Un estudio de FUNITEC (URL), EPSEB (UPC) y EPSEVG (UPC)
Doctorand: Guillem Soler Blanch
Directors: Dr. Carlos Moreno Pérez i Dr. Francesc Salvador Beltran
Data defensa: 22/12/2015

Títol: Constructing Knowledge About University Education: A Study of an Action-Oriented Discipline
Doctorand: Josep Maria Rius Brescó
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 17/01/2014

Títol: Detección precoz en los trastornos psicóticos: una comparación de las características sociodemográficas y clínicas entre dos grupos de diagnósticos clínicamente diferenciados
Doctoranda: Noemí Morales Lorenzo
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 24/01/2014##44441##

Títol: Reacciones psicológicas en situaciones de desastre y emergencia: estudio de la vivencia del suceso traumático
Doctoranda: Elisa Saccinto
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Luca Pietrantoni
Data defensa: 02/04/2014##44441##

Títol: Uso de internet y videojuegos: personalidad y rendimiento cognitivo
Doctoranda: Diana Ximena Puerta Cortés
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 23/05/2014

Títol: El cuidador principal del paciente con esquizofrenia: calidad de vida, carga del cuidador, apoyo social y profesional
Doctorand: José Miguel Ribé Buitrón
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 30/05/2014

Títol: Concepcions sobre l’escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants
Doctoranda: Maria Cerrato Lara
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 10/06/2014

Títol: Identificación de talento en equipos de ventas y su relación con los resultados de empresas del sector de alimentación
Doctorand: Carlos Antonio Cendrós Cámara
Director: Dr. Carlos Moreno Pérez
Data defensa: 24/07/2014

Títol: Comportamiento sexual en hombres latinoamericanos que tienen sexo con hombres en España: Una triangulación de métodos para entender la vulnerabilidad y el riesgo de infección por el VIH
Doctorand: Rolando Percy Fernández Dávila
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 24/11/2014

Títol: Bridging constructivism and social constructionism: a dialogical and relational apporach to narrative and meaning making
Doctoranda: Berta Vall Castelló
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 13/12/2013

Projecció professional del doctorat

fpcee stock

Fundacions

Aula a la biblioteca de la FCRI

Universitats

fcri stock

Altres entitats de Catalunya i Espanya

fcri stock

Altres entitats internacionals

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Logo FPCEE Blanquerna
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Procés d'admissió als doctorats de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Procés de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud té dos moments:

 • La preinscripció: l’estudiant pot fer la preinscripció presencialment a la facultat o en línia. En el moment de formalitzar-la, obtindrà el resguard corresponent en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

Tothom qui ho sol·liciti haurà de fer una entrevista amb el coordinador/a del programa. La Comissió Acadèmica dels Programes de Doctorat valorarà la informació i farà la selecció de les persones candidates, ponderant els criteris següents:

 1. Valoració de l’entrevista i la documentació presentada (ponderada amb un 50%)
 2. Valoració del currículum vitae (ponderada amb un 40%)
 3. Valoració de la carta de motivacions (ponderada amb un 10%)
 • La matrícula: implica l’acceptació de la plaça després de la seva assignació.

Cal omplir el formulari que trobareu a http://preinscripcio.blanquerna.edu i seguir el procés que s'indica. Amb aquesta modalitat el pagament corresponent als drets de preinscripció (100 €) es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Cal fer arribar, abans de la data de finalització del procés de preinscripció, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).

Cal adreçar-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció. El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant una targeta de crèdit o dèbit.

És responsabilitat de l’estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Qui ho sol·liciti, podrà demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l’obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d’accés i admissió. Una vegada s'hagi admès l'aspirant i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d’admissió a Secretaria Acadèmica abonant-ne les taxes corresponents.

Matrícula

El dia i hora de matriculació s’informarà personalment a cada sol·licitud juntament amb el resultat de la seva admissió. En el moment de la matrícula, caldrà portar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • 1 fotografia de mida carnet.

La Facultat no assegura la realització dels cursos en cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per a menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà integrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 5. Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
93 253 30 06
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

Preu

Preu del curs 2022-2023
975 € per any
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts

Doctorat acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur