Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica durada dels estudis FPCEE doctorat

Durada dels estudis

La durada dels estudis de doctorat (art. 3.2 del RD 99/2011) és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l’admissió del doctorand/a al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (data d'admissió a dipòsit). Es poden sol·licitar a la Comissió Acadèmica dues pròrrogues d’un any cada una. Això no obstant, i amb la prèvia autorització de la Comissió Acadèmica, es poden fer estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (data d’admissió a dipòsit) i es pot sol·licitar pròrroga per a dos anys més, que excepcionalment es podria ampliar en un altre any addicional.

La sol·licitud sempre s'ha d'adreçar, degudament justificada, a la Comissió Acadèmica responsable del programa. Per a més detalls, consulteu la norma C3.5 de les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull.

logo

Excel·lència és futur