Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d’especialització universitària en Abordatge Terapèutic de les Addiccions des d’una Perspectiva Integradora: Tractament Terapèutic Integrador de les Addiccions

Preinscripció oberta

Títol propi
 • Modalitat
  Presencial, Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic (1 d'octubre de 2024 - 23 de maig de 2025)
 • Crèdits
  30
 • Data d'inici
  1 d’octubre del 2024
 • Horari

  Classes magistrals dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h, més 2 seminaris d’expert al llarg del curs acadèmic divendres de 16.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h
  Totes les classes es poden seguir en format presencial o en línia (sincrònic).

 • Localització

  En línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Per què he d'escollir aquest diploma?

Perspectiva

Abordar el tractament de les addiccions amb una perspectiva terapèutica integradora i eficaç.

Pràctica

Entrenament de la pràctica clínico-assistencial per l'aplicació de tècniques en entorns reals.

Enfocament

Planteja un enfocament interseccional centrat en la persona.

És un DEU en abordatge terapèutic de les addiccions des d'una perspectiva integradora i aplicada, basat en una visió holística de la persona. Aquesta formació respon a la necessitat de proporcionar eines terapèutiques especialitzades per al tractament de les addiccions, amb un enfocament en factors metodològics i clínics per abordar les diverses manifestacions psicopatològiques actuals. L'equip docent de prestigi ofereix una experiència d'aprenentatge dinàmica que fomenta el pensament crític.

A qui va dirigit

Aquest postgrau va dirigit a persones graduades en Psicologia, Medicina/Psiquiatria, Infermeria i professions afins.

Requisits d'accés

 • Estar en possessió del títol de graduat o llicenciat en l’àmbit de la salut (psicòlegs o psiquiatres o pediatres, etc.).
 • En el cas dels psicòlegs, es valorarà haver cursat o estar cursant el màster en Psicologia General Sanitària o tenir la titulació convalidada.
 • Es duran a terme entrevistes en un format individual o grupal per valorar cada cas segons la motivació, formació específica en l’àmbit de la salut i trajectòria professional i laboral.
 • No s’admeten estudiants sense un títol de grau o equivalent.

Preguntes freqüents

 • Cada quan hi ha classe? Les classes s’imparteixen setmanalment, els dimarts i dijous, de 16:00 a 20:00 hores.
 • És possible seguir les classes únicament en format online? Totes les classes s'ofereixen tant en format presencial com en línia. Si un alumne no pot assistir presencialment, podrà seguir les classes telemàticament sense cap problema.
 • En cas de no poder connectar-me a alguna sessió, es gravaran per a poder veure-les en un altre moment? Els alumnes tenen accés a les gravacions de les sessions mentre es trobin en període lectiu.
 • Els seminaris són esdeveniments setmanals o puntuals? Els seminaris de cap de setmana són esdeveniments puntuals. Es realitzen dos seminaris d'experts en horaris específics: divendres de 16:00 a 20:00 hores o dissabte de 10:00 a 14:00 hores.
 • En què consisteix exactament el treball de fi d'expert? Consisteix en una experiència que permet al professional ampliar la seva pràctica adoptant un enfocament altament empíric. L'estudiant pot triar entre realitzar un estudi de cas o aprofundir en un tema actual tractat durant el curs amb un enfocament funcional.
 • Què significa una intervenció des d'una perspectiva integradora? La psicoteràpia integradora aborda els problemes de l'ésser humà des d'una perspectiva amplia, centrant la intervenció en la persona i utilitzant una àmplia gamma de tècniques i recursos per treballar amb ella. En funció de la narrativa de cada pacient, es conceptualitza el cas i s'escull el millor pla de tractament.
 • Per què tractar les conductes addictives des d'aquesta perspectiva? Les addiccions són problemes de salut mental complexos que sovint estan acompanyats d'altres trastorns mentals. Com que afecten totes les àrees de la vida de l'individu, l'enfocament integrador és fonamental en el seu tractament.
 • Quin és l'element diferencial d'aquesta formació respecte a les altres? L'element diferencial és el posicionament teòric integrador com a base per comprendre els casos i establir plans de tractament bio-psico-social. Es treballarà la pràctica psicoterapèutica a través de casos clínics reals, oferint un enfocament pràctic per consolidar i aplicar els coneixements adquirits.
 • Quin és l'objectiu del curs? L'objectiu principal és que els alumnes aprenguin a conceptualitzar els casos, establir plans de tractament i estratègies d'intervenció psicoterapèutica rigorosa, a més d'aprendre tècniques eficaces adaptades a cada cas.
 • Quin perfil té l'equip docent? L'equip docent està format per experts amb àmplia experiència clínica, incloent metges psiquiatres i psicòlegs especialitzats, els quals generaran una mirada integradora de les addiccions.

Informació acadèmica

Pla d'estudis

 1. Fonaments científics i conceptes bàsics de les addiccions (4 ECTS)
  1. Fenomenologia i terminologia
  2. Biologia
  3. Deontologia
  4. Ciència i epistemologia
  5. Salut pública i epidemiologia
  6. Polítiques de drogues
  7. Justícia i aspectes legals
 2. Conceptualització integradora de les addiccions (5 ECTS)
  1. Models etiològics de les addiccions i de les conductes addictives
  2. Addiccions comportamentals (joc patològic, compres, noves tecnologies) en oposició a substàncies
  3. Intervenció des de l’abordatge integrador de les addiccions. Una mirada integradora de la intervenció terapèutica de les addiccions
  4. Conceptualització dels casos des del posicionament integrador
  5. Definir l'estratègia d’intervenció
  6. Prevenció de les addiccions
 3. Substàncies i anàlisi (4 ECTS)
  1. Avaluació i diagnòstic de les addiccions i de les conductes addictives
  2. Característiques de les addiccions i de les conductes addictives
  3. Factors que intervenen en l’aparició i el desenvolupament dels comportaments addictius
  4. Instruments de detecció precoç, diagnòstic i avaluació d'addiccions i de conductes addictives
  5. Detecció i intervenció en adolescents i joves
  6. Construcció i patrons addictius
  7. Tipologia d’atenció segons estadi i dispositius (reducció de danys, tractament ambulatori, unitats de desintoxicació, tractament residencial, ocupació i inserció)
 4. Innovació i tècniques d’intervenció en l’abordatge integrador de les addiccions (5 ECTS)
  1. Psicopatologia de les addiccions (bio-psico-social)
  2. Les addiccions, més enllà del símptoma
  3. Construcció del significat identitari
  4. Tècniques del model integrador d’atenció a les addiccions
  5. Atenció en crisis/urgència
  6. Psicofarmacologia
  7. Interseccionalitat i comorbiditats associades
  8. Nous tractaments emergents
 5. Habilitats i conceptes bàsics per l’expertesa en l’abordatge de les addiccions (4 ECTS)
  1. Gènere/diversitat sexual i addiccions
  2. Programes substitutius
  3. Nous fenòmens i patrons de consum
  4. Atenció a la diversitat i l’estigma
  5. Xarxa d'atenció a les addiccions
  6. Estil personal del terapeuta
  7. Impacte psicosocial de l’atenció professional
 6. Psicoteràpia de les addiccions i de les conductes addictives (5 ECTS)
  1. Aliança terapèutica i promoció de l’adherència
  2. Conceptualització dels casos
  3. Pla de treball individualitzat
  4. Entrevista motivacional
  5. Fases del tractament
  6. Intervenció grupal-familiar
  7. Identitat, història de vida i trauma
  8. Atenció a la diversitat
  9. Tractament segons substància/conducta addictiva (substàncies, compres, joc patològic, noves tecnologies, manipulació psicològica, sexe, menjar, feina…)
 7. Treball final de postgrau (3 ECTS)

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Llic. Diego Aránega. Graduat en psicologia per la Universitat de Barcelona, màster en clínica psicoanalítica a la secció clínica de Barcelona i màster en psicologia general sanitària per la Universitat oberta de Madrid. Experiència laboral en la gestió de dispositius de drogodependències (CAS Baluard) i equips multidisciplinaris en atenció a la diversitat i la vulnerabilitat. Atenció directa en psicologia especialitzada en drogodependències, salut mental, intervenció comunitària i casos complexos. Psicòleg d'addiccions a noves tecnologies i joc patològic. Participació activa com a professor col·laborador al màster de Drogues de la Universitat de Barcelona. Assessories en matèria de conductes addictives/drogodependències. Participació en congressos i estudis científics.

Llic. Marcela Coromina. Llicenciada en psicologia per la Universitat Ramon Llull - FPCEE Blanquerna, titular d'un màster en psicologia general sanitària, així com d’un màster oficial en teràpia cognitiva conductual, constructivista i sistèmica per la mateixa facultat. També té un màster en psicoteràpia integradora a l'Institut Mensalus i un postgrau en teràpia sensoriomotriu a l'Institut Karl Rogers. Certificada com a clínic en EMDR. Actualment, és psicòloga a Clínica Galatea i a l'Institut Mensalus, on també fa supervisió de psicoterapeutes i docència a Màster en psicoteràpia integradora. Ha exercit com a psicòloga al CAS Baluard durant set anys i al CAS Sarrià durant més de deu anys. També ha participat en diversos congressos i estudis científics.

Llic. Jan Ivern. Llicenciat en psicologia per la Universitat Ramon Llull - FPCEE Blanquerna, titular d'un màster en psicologia general sanitària de la mateixa facultat, i una especialització en prevenció d'addiccions de comportament a la infància i a l'adolescència de la Universitat de Barcelona. Actualment, és investigador al grup Psicopersona (Grup 2021 SGR 00547) i està cursant un doctorat en psicologia, centrant-se en la promoció de la salut mental en la indústria del videojoc. A més, exerceix com a psicòleg clínic especialitzat en addiccions, especialment en relació als videojocs i les xarxes socials, a l'Hospital Sant Jordi i a l'institut privat Centre Trivium. Des d'abril del 2023 és membre del Consell del Grup de Treball de la Taula dels Videojocs de la Generalitat de Catalunya.

Professorat

Dra. Meritxell Pacheco. Doctora en psicologia, psicòloga general sanitària i Psicoterapeuta. Professora de laURL.

Dr. Sergi Corbella. Professor titular de la URL, psicòleg especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta, supervisor clínica.

Dr. Lluís Botella. Doctor en psicologia, psicòleg i Psicoterapeuta. Professor de la URL.

Dra. Carol Palma. Doctora en psicologia, psicòloga especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta. Professora de la URL.

Dr. Paco Barón. Psiquiatre del CSMA Mataró. Professor de la URL.

Dra. Anna Vilaregut. Doctora en psicologia, psicòloga especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta. Professora de la URL. Dotze anys d’experiència en CAP.

Dra. Ana Gil. Doctora en psicologia, més de vint anys d’experiència en CAP.

Llic. Jan Ivern. Doctorand a la URL Blanquerna, psicòleg general sanitari i psicoterapeuta. Especialista en noves tecnologies.

Dr. Xavier Carbonell. Catedràtic de la URL. Psicòleg i investigador expert en conductes addictives.

Dr. Santiago Duran-Sindreu. Cap de psiquiatria i addiccions de l'Hospital de St. Pau, de Barcelona.

Llic. Albert Soldevila. Psicòleg a la Fundació Esportsalus i a l'Institut Mensalus.

Llic. Antonio de Gonzalo. Psicòleg d'addiccions.

Llic. Diego Aránega. Psicòleg general sanitari, coordinador del CAS Baluard (Ciutat Vella).

Llic. Marcela Coromina. Psicòloga general sanitària, coordinadora i psicòloga del CAS Sarrià i Psicòloga a l'Institut Mensalus.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-2025

2.670,00 €
Preu del curs complet
89,00 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

891,78 €
Pagament inicial 2024
889,11 €
Pagament desembre 2024
889,11 €
Pagament març 2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur