Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Servei d'Assessorament Metodològic (SAM)

Necessites rebre orientació o suport en el teu projecte de recerca? El Servei d'Assessorament Metodològic (SAM) posa al teu abast un seguit de procediments per guiar-te en el teu procés de treball en l'àmbit de la recerca.

El SAM s'ofereix a grups de recerca, professors i doctorands de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, però també hi poden accedir persones externes a la facultat, assumint el cost establert per a aquest servei. Aquest servei és un suport al projecte i no un òrgan que assumeixi cap decisió ni actuï més enllà de la seva funció d'assessor.

Servei d'Assessorament Metodològic (SAM)

Funcionament del SAM

El SAM va adreçat al personal docent i investigador, específicament:

 • Grups de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
 • Professors/es de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
 • Alumnat inscrit a un programa de doctorat de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Podran fer una consulta per indicació del seu director de tesi).
 • Persones externes a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Els usuaris del servei poden sol·licitar assessorament en:

 • Disseny i planificació d’una recerca
 • Orientació sobre l’anàlisi de dades qualitativa
 • Orientació sobre l’anàlisi de dades quantitativa
 • Assessorament en el disseny i anàlisi de qüestionaris
 • Assessorament en l’ús de programari específic d’anàlisi
 • Orientació sobre presentació de resultats (publicacions científiques).

L’assessorament es durà a terme mitjançant els programes disponibles a la Facultat dels quals la Universitat disposa de llicència d’ús. Cal destacar que es tracta d'un grup d'assessoria i, per tant, el SAM no assumirà cap decisió ni tasca que excedeixi el seu paper de suport a la recerca. És per això que no es realitzaran tasques que vagin més enllà de les anteriorment esmentades, com per exemple:

 • Transcripció d’entrevistes
 • Anàlisi completa i interpretació de dades
 • Digitalització de dades quantitatives
 • Depuració de dades
 • Explotació de dades
 • Redacció d’informes científics

Primera consulta:

 • Doctorands FPCEE Blanquerna: 100€ (subvencionat).
 • PDI FPCEE Blanquerna i projecte amb ajut competitiu: 100€ (subvencionat).
 • PDI FPCEE Blanquerna sense projecte amb ajut competitiu: 100€.
 • Sol·licitants externs a la FPCEE Blanquerna: 100€.

Següents consultes: 75€.
Consulta d’anàlisi de dades: 45€ x hora.
Aquestes tarifes s’incrementaran amb el percentatge d’IVA legalment corresponent en cas de facturació externa.

Els usuaris que sol·licitin el servei mitjançant el procediment corresponent hauran de preparar la següent documentació per a la primera entrevista amb l’assessor/a del servei. (En funció de quina sigui la comanda).

La sol·licitud del servei es farà a través de l’Oficina de Recerca d’acord amb el procediment que es detalla a continuació.

 • Cumplimentació del full de sol·licitud que els usuaris poden descarregar-se aquí i enviar-la via correu electrònic a l’oficina de recerca.
 • Primer entrevista amb l’assessor/a. L’Institut de Recerca gestionarà les sol·licituds i en funció de les característiques i temàtica del treball de recerca s’hi assignarà un/a assessor/a. La primera entrevista es durà a terme dins l’horari d’atenció establert en el servei. En cas de que el sol·licitant sigui un alumne de doctorat, es requerirà la presencia del director de tesi per aquesta primera entrevista.
 • Seguiment. En cas que sigui necessari, l’assessor/a i usuari/s del servei establiran futures trobades de seguiment de la recerca.

On trobaràs aquest servei?

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

logo

Excel·lència és futur