Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doble màster. Màster universitari en Psicologia General Sanitària + Màster de formació permanent en Salut Mental Infantojuvenil

Preinscripció oberta

Fotografia consulta
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  2 cursos acadèmics (octubre del 2024 - juny 2026)
 • Data d'inici
  30 d’octubre del 2024
 • Horari

  1r semestre: De dilluns a divendres, de 15.30 a 19.30h
  2n semestre: De dilluns a divendres, de 15.30 a 19.30 h + Horari de pràctiques combinat entre matins i tardes
  3r semestre: Dimarts i/o dimecres, de 15.30 a 19.30 h + Horari de pràctiques combinat entre matins i tardes
  4t semestre: Dimarts tarda de 15:30 a 19:30 h i divendres de 10 a 14 h i de 15:30 a 19:30 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Per què he d'escollir aquest doble màster?

Habilitació i especialització

El doble màster t’habilita per l’exercici de la psicologia general sanitària, a més a més d’especialitzar-te en la promoció de la salut i intervenció psicològica en infants, adolescents i les seves famílies i cuidadors.

Aproximació holística

Adoptar una perspectiva de treball multidisciplinària, cooperativa i integradora pel benestar de la població.

Immersió professional

Participació d’una varietat de professionals que comparteixen la seva expertesa clínica i comunitària quotidiana en un treball aplicat a l’aula.

Oportunitats laborals

El doble màster augmenta les sortides professionals de l’estudiant i les seves oportunitats laborals.

Aquesta formació de doble màster (Màster Universitari en Psicologia General Sanitària + Màster de Formació Permanent en Salut Mental Infantojuvenil) ofereix a l’estudiant, per una banda, la possibilitat d’habilitar-se en l’exercici professional de la psicologia segons la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública. Per una altra, especialitzar-se en la promoció de la salut mental de la població infantojuvenil a partir de la participació d’una varietat de professionals experts en l’àmbit i amb una mirada interinstitucional. S’ofereix a l’estudiant amb aquesta especialització habilitats per identificar de forma precoç les alteracions del desenvolupament i el comportament, així com adquirir destreses en el treball col·laboratiu amb la família i els cuidadors principals, pel benestar dels infants i adolescents.

L’estudiant obté les dues titulacions de màster en 2 anys acadèmics. Primer, l’estudiant cursa el MUPGS en la seva totalitat durant tres semestres. En concret, és indispensable matricular-se a la matèria optativa de TCA, fer les pràctiques en centres especialitzats en l’àmbit infantojuvenil i fer el Treball Final de Màster centrat en aquesta població. Amb aquestes tres matèries l’estudiant ja ha iniciat la seva trajectòria formativa en l’àmbit de la infancia i l’adolescència. Segon, l’estudiant cursa en un quart semestre, les matèries específiques de l’especialització en la salut mental infantojuvenil.

El doble màster atorga a l’estudiant l’habilitació de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari i un nivell d’expertesa en la població infantojuvenil i les seves famílies i/o cuidadors, que obre les portes a una diversitat d’oportunitats laborals.

Doble màster

Descobreix més coses sobre el doble màster

Les coordinadores del màster us ho expliquen.

Doble màster. Màster universitari en Psicologia General Sanitària + Màster de formació permanent en Salut Mental Infantojuvenil

A qui va dirigit?

El doble màster s'adreça a llicenciats o graduats en Psicologia o títols homologats per l'estat espanyol. Els títols de graduat en Psicologia i llicenciat en Psicologia, emesos a l'estat espanyol previs a l'Ordre CNU/1309/2018, compleixen els requisits necessaris per a l'accés aquest màster i, per tant, no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació.

Es valorarà a través d’entrevistes individuals o grupals la formació específica en l’àmbit de la salut i i la trajectòria professional i laboral de les persones llicenciades, diplomades o graduades universitàries vinculades a altres titulacions universitàries.

Requisits d'accés

 • Estar en possessió del títol de llicenciats o graduats en Psicologia o títols homologats per l'estat espanyol.
 • Es duran a terme entrevistes individuals en un format individual o grupal per a poder valorar cada cas segons la motivació, formació específica en l’àmbit de la salut i trajectòria professional i laboral.
 • No s’admeten estudiants sense un títol de grau o equivalent

Informació acadèmica

Pla d'estudis

El pla d’estudis està dissenyat a partir del que s'estableix en la regulació de la professió de psicòleg general sanitari, i a partir dels continguts específics per a l’adquisició d’expertesa per la promoció de la salut, prevenció i intervenció psicològica en l’àmbit infantojuvenil.

 • Fonaments científics i professionals de la Psicologia sanitària (obligatòria, 6 ECTS)
 • Habilitats bàsiques del psicòleg (obligatòria, 7 ECTS)
 • Avaluació i diagnòstic en psicologia general sanitària (obligatòria, 5 ECTS)
 • Avaluació i intervenció infanto-juvenil (obligatòria, 4 ECTS)
 • Avaluació i intervenció en adults I (obligatòria, 8 ECTS)

 • Avaluació i intervenció en adults II (obligatòria, 6 ECTS)
 • Pràcticum I (Infantojuvenil) (pràctiques externes, 12 ECTS)
 • Avaluació i intervenció dels trastorns de la conducta alimentària (obligatòria, 4 ECTS)
 • Optativitat (cal cursar 8 crèdits)
  • Intervencions neuropsicològiques en salut mental (optativa, 4 ECTS)
  • Innovacions en tècniques d’intervenció en l’àmbit sanitari (optativa, 4 ECTS)
  • Salut (mental) comunitària (optativa, 4 ECTS)
  • Programes de prevenció i atenció a la infancia i la família (optativa, 4 ECTS)
  • Investigació i actualització en intervención psicològica (optativa, 4 ECTS)
  • Intervenció en parella (optativa, 4 ECTS)
  • Addiccions (optativa, 4 ECTS)
  • Seminari de desenvolupament personal (optativa, 4 ECTS)

 • Pràcticum II (pràctiques externes, 18 ECTS)
 • Treball de Fi de Màster (Infantojuvenil) (Treball fi de màster, 12 ECTS)

 • Reptes de l'atenció de la salut mental en la infància i adolescència (obligatòria, 4 ECTS)
 • Problemes associats a contextos de vulnerabilitat social (obligatòria, 3 ECTS)
 • Conceptualització, diagnòstic i intervenció en els principals trastorns i dificultats en la infància i l'adolescència (obligatòria, 7 ECTS)
 • Tècniques i estratègies d'intervenció específiques en la infància i l'adolescència (obligatòria, 6 ECTS)
 • Dificultats relacionades amb l'aprenentatge i context escolar (obligatòria, 4 ECTS)
 • Salut sexual en la infància i l'adolescència (obligatòria, 4 ECTS)
 • Prevenció i promoció de la salut (obligatòria, 4 ECTS)

 • Pràctiques professionalitzadores de caràcter obligatori que l'estudiant durà a terme a centres especialitzats en l'àmbit infantojuvenil.
 • Al Pràcticum es treballen competències generals i específiques del màster, supervisades per un/a-tutor/a del centre extern per un/a professor/a-tutor/a de la universitat.
 • Durant l'estada al centre de pràctiques, l'estudiant disposa d'un tutor/a que supervisa i fa el seguiment de les activitats que duu a terme.
 • Al seminari de pràctiques el/la tutor/a acadèmic/a fa seguiment individual i grupal. L'aportació de la diversitat d'experiències permet la construcció de coneixements i la integració de pràctica i reflexió teòrica.

On pots fer les pràctiques?

Fundació Vidal i Barraquer, Institut Universitari de Salut Mental (centres adscrits: HD Badalona, ​​HD Sta. Coloma de Gramenet, HD Gavà Fundació Orienta, CSMIJ Coloma de Gramenet, CSMIJ El Prat Fundació Orienta, CSMIJ Gràcia Fundació Eulalia Torras de Bea, CSMIJ Montjuïc Sant Pere Claver (Fundació Sanitària), Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme, Hospital Sant Joan de Déu (infantojuvenil-centres adscrits: Unitat TCA, CSMIJ Granollers, CSMIJ Mollet, CSMIJ Garraf-Vilanova i la Geltrú, Salut Mental Pedi ), Espai de Psicologia pel Nen, l'Adolescent i la Família Alella, Hospital Universitari Dexeus, Amalgama7, Bruc Salut, SECCA, SIMAsociació, ITA Argentona, Unitat de Neurodesenvolupament, Centre Mèdic Nen Déu; IPSIDE;

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) és una integració dels coneixements adquirits al llarg de la formació i consisteix en desenvolupament de les competències de la matèria en la redacció d'un document compost per un conjunt d'explicacions, teories, idees, raonaments i apreciacions sobre una temàtica concreta escollida entre el/la tutor/a i l'estudiant, centrada en l’àmbit infantojuvenil i les seves famílies o cuidadors.

Té caràcter obligatori. S'ha de fer de forma individual i sota la supervisió del/de la tutor/a assignat. El TFM conclourà amb la defensa, en la qual l'estudiant haurà de fer una exposició de treball en públic davant d'una comissió d'avaluació.

Els treballs s'han de desenvolupar de manera individual seguint la metodologia quantitativa, qualitativa o mixta. Estaran redactats en català, castellà o anglès.

L’elaboració del TFM és semestral i té caràcter obligatori. I serà tutoritzat per un/a professor/a-tutor/a doctor/a.

El seguiment és continuat. Es combinen sessions grupals per organitzar i estructurar un treball de recerca seguint la normativa APA, amb un seguiment de tutoritzacions individuals per treball per poder fer un seguiment més personalitzat.

L'avaluació consisteix en dues notes. El tutor/a assignat posa una nota tenint en compte el seguiment continuat de cada treball i l'elaboració final del TFM (70% de la nota final). Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos/dues professors/es; el tutor/a no hi serà en cap cas. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana (30% de la nota).

Projecció professional del màster

Ser psicòleg habilitat para l’exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari i un psicòleg especialista en la prevenció, promoció i intervenció en la salut mental infantojuvenil.

Avaluació i intervenció psicològica en l’àmbit de la psicologia general sanitària

Hospital de Vall d'Hebron

Avaluació i intervenció psicològica en l’àmbit de la psicologia general sanitària

fpcee stock

Avaluació i intervenció psicològica en parelles i famílies

fpcee stock

Intervenció en processos psicològics problemàtics

fpcee stock

Intervenció psicològica i avaluació psicomètrica i de salut general en població infantojuvenil, adults i gent gran

fpcee stock

Intervenció psicoeducativa amb nens i adolescents, adults i gent gran i en processos patològics al llarg de tot el cicle vital

stock fpcee

Intervenció psicològica de suport i acompanyament a pacients, famílies i cuidadors en tot el cicle vital

fpcee stock

Orientació a pares amb fills amb problemes

fpcee stock

Avaluació i desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut de malalties físiques i psicològiques

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Meritxell Campreciós. Doctora en Psicologia, Psicòloga General Sanitària, Terapeuta familiar i Psicoterapeuta acreditada per la FEATF. Professora Ajudant Doctora de la URL. Membre investigadora del Grup de
Recerca de Parella i Família de la URL.

Dra. Clara Mateu Martínez. Doctora en Psicologia, Psicòloga General Sanitària, Terapeuta familiar i Psicoterapeuta, Professora Associada de la URL, Membre investigadora del Grup de Recerca de Parella i Família de la URL.

Professorat

Ferran Aliaga Gomez.

Inés Aramburu Alegret.

Jordi Arévalo.

Berta Aznar Martínez.

Francisco Javier Barón Fernández.

Lluís Botella Garcia del Cid.

Olga Bruna Rabassa.

Ester Camprodon Rosanas.

Xavier Carbonell Sánchez.

Jordi Cid Colom.

Sergi Corbella Santoma.

Mark Philip Dangerfielld.

Núria Farriols Hernando.

Alvaro Frias Ibáñez.

Ana Maria Gil Ibáñez.

Antonia María Gómez Hinojosa.

Cristina Günther Bel.

Olga Herrero Esquerdo.

Claudia Masse Konig.

Josep Mercadal Rotger.

Meritxell Pacheco Pérez.

Carolina Palma Sevillano.

Josefa Pubill González.

José Miguel Ribe Buitron.

Rosa M. Royo Esqués.

Marta San Martino Pomés.

Eduardo Serrano Troncoso.

Sara Paula Signo Miguel.

Sara Soria Pastor.

Josep L. Tizón García.

Lara Maria Treviñó Hermosilla.

Juan Vidal Samso.

Anna Maria Vilaregut Puigdesens.

Xènia Moliner.

Laia Mollà Cusí.

Ramon Company.

Iolanda D'Ascenzo.

Noemi Balmaña Gelpí.

Marta Golanó Fornells.

Cristina Mumbardó Adam.

Eulàlia Arias Pujol.

Berta Vall Castelló.

Sandra Ger.

Julieta Piastro Behar.

Alberto Sánchez Pedroche.

Clara Linares.

Fases del procés d'admissió

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Acabada la valoració i finalitzat el període de preinscripció, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'admissió i el procediment de matrícula, si escau.
És impresindible ser admés al MUPGS (desglosat) de FPCEE-Blanquerna per poder cursar el doble màster.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de penjar al dipòsit de documents la documentació:

 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • Acreditacions postgraus/màsters (en cas que tinguis formació de màster o postgrau, inclou un document que la certifiqui, ja sigui el títol, el resguard del títol o l’expedient en curs)
 • Acreditació del nivell d'anglès en cas que se’n disposi
 • Expedient acadèmic (compulsat o amb codi de verificació) del grau en Psicologia
 • Títol o resguard del títol (compulsat o amb codi de verificació) del grau en Psicologia

La valoració de la sol·licitud inclou el compliment dels requisits d'inscripció al màster a MUPGS i els criteris de selecció següents:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic del grau en Psicologia (1-5 punts): Excel·lent 5, Notable 3, Aprovat 1
 • Formació específica i/o experiència en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut (0-2 punts)
 • Idoneïtat per a la formació al màster (0-2 punts)
 • Nivell d'anglès certificat (0-1 punt)

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-2026

Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat per al curs 2024-2025 que pot patir modificacions per al curs 2025-2026

Es matriculen 90 ECTS del MUPGS

Es matriculen un cop finalitzat el MUPGS 32 ECTS del Màster de formació permanent en Salut Mental Infantojuvenil.

89 €
Preu crèdit Màster de formació permanent en Salut Mental Infantojuvenil curs 2024-2025
144,17 €
Preu crèdit Màster universitari en Psicologia General Sanitària curs 2024-2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur