Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Blanquerna i el HRS4R

L’Estratègia de Recursos Humans per a investigadors HRS4R, per les seves sigles en anglès) és una iniciativa de la Comissió Europea per impulsar i donar suport a les institucions en la implementació dels principis de la Carta i el Codi de l’investigador en les seves pràctiques i procediments interns.

Blanquerna-URL acull i dóna suport a les recomanacions de la Comissió Europea que contenen la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per al Reclutament d'Investigadors. Així mateix, es compromet, d'acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la seva estratègia de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i als principis enunciats a la Carta i al Codi i a garantir la transparència, l'accessibilitat, l'equitat i la recerca de l'excel·lència en la contractació d'investigadors.

Imatge arxiu HRS4R

HRS4R Blanquerna Mentoring Programme

Blanquerna és una institució d’educació superior amb una sòlida trajectòria en recerca fonamental i aplicada, que fa que molts dels seus grups de recerca ocupin llocs destacats de lideratge internacional. Per aquest motiu, la institució està compromesa amb el desenvolupament de sinergies i pols d’excel·lència amb actors rellevants en l’administració, la indústria i el món acadèmic, alhora que promou grups de recerca emergents, integra investigadors joves i vincula la investigació amb la formació en tots els nivells acadèmics.

Pel que fa a la participació d’aquests grups d’interès, Blanquerna basa la seva estratègia en el model d’innovació de la quàdruple hèlix, orientat a enfortir la col·laboració i la cooperació, reunint aquests actors rellevants en diferents escenaris. Aquest ecosistema ens permet fomentar activitats de transferència de coneixement per satisfer les necessitats de la societat en general, inclosos els reptes socials i econòmics actuals.

A Blanquerna creiem fermament que una prioritat clau per a la investigació és que els ciutadans se’n beneficiïn. Per aquest motiu disposem d’estructures professionals de gestió de la investigació per transferir amb èxit el coneixement i la tecnologia que creem, així com iniciatives d’orientació professional per maximitzar i orientar millor l’accés dels seus estudiants al mercat laboral.

En aquest esforç, Blanquerna ha llançat recentment un Programa de Mentoria i Desenvolupament Professional per oferir als estudiants de postgrau de les nostres disciplines de recerca, suport personalitzat i orientació cap a opcions professionals més enllà del món acadèmic, enfortint habilitats toves específiques de cada entorn professional.

Grup de recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques

Cursos i iniciatives

OTMR i Carrera Professional

Guia de contractació OTM-R

En 2015, el grup de direcció de Recursos Humans i Mobilitat de l'Espai Europeu de Recerca va desenvolupar un paquet de contractació obert, transparent i basat en mèrits (OTM-R) com un dels pilars de l'estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R). Aquest conjunt d'eines va ser dissenyat per ajudar les organitzacions que realitzen recerca a revisar els seus processos de contractació, per tal de promoure la igualtat, la mobilitat i la cooperació a tot Europa. En un esforç per alinear-se amb les directrius de la Comissió Europea, Blanquerna ha actualitzat les seves polítiques de contractació amb els criteris del Codi de Conducta de la CE (C&C). Descarrega aquí la guia de contractació de Blanquerna.


Opcions de carrera professional

L'any 2011, la Direcció General de Recerca i Innovació va definir un "Marc europeu per a les carreres en recerca" amb l'objectiu de fer que les estructures de carrera investigadora siguin generalment comparables entre els sectors laborals i els països. Un dels grans objectius d'aquesta iniciativa era aconseguir [...] un espai europeu de recerca on els investigadors, el coneixement científic i la tecnologia circulessin lliurement. Arran d'aquest esforç, la CE va presentar un document que descriu "Perfils de carrera investigadora" a nivell europeu.

El Marc europeu per a les carreres de recerca (2011) distingeix quatre perfils amplis sobre el desenvolupament de la carrera professional dels investigadors, que són independents de qualsevol sector concret (universitats, instituts de recerca, agències de finançament, empreses o ONG). D'acord amb aquest marc, el desenvolupament professional en recerca implica avançar cap a una posició totalment independent com a investigador.

La classificació s'estableix segons l'etapa de carrera de l'investigador de R1 a R4.

  • R1: Investigador de Primera Fase (Fins al punt de doctorat)
  • R2: Investigador reconegut (Doctorats o equivalent que encara no siguin totalment independents)
  • R3: Investigador establert (Investigadors que han desenvolupat un nivell d'independència)
  • R4: Investigador líder (Investigadors que lideren la seva àrea o camp de recerca).

En línia amb aquest marc, i per ajudar els joves investigadors a l'inici de la seva carrera a obtenir assessorament en la planificació de la carrera professional per tal d'assolir els seus objectius professionals, Blanquerna ha elaborat un document informatiu sobre "Opcions de carrera professional" que descriu les oportunitats internacionals o del sector en el desenvolupament professional que es poden abordar especialment des de la perspectiva d'un investigador.

Inclou tota la informació sobre els criteris de la CE per als diferents perfils de carrera dels investigadors, així com les iniciatives i eines europees que ofereixen suport als investigadors que volen seguir la seva carrera investigadora a Europa o que volen continuar implicant-se en activitats de recerca a Europa

imatge d'arxiu del món hiperconnectat

Portal Euraxess

Aquest portal és una guia per als investigadors on es pot trobar informació i suport per venir a fer recerca a Catalunya.

logo

Excel·lència és futur