Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Documents expedits a Secretaria

La Secretaria Acadèmica és el lloc on es gestionen i es custodien els expedients acadèmics de l'alumnat i on cal adreçar-se per expedir els documents següents.
Aquests imports són vigents a partir del 1 de gener de 2023.

Tràmit Import

Dipòsit del títol universitari oficial de graduat/ada, diplomat/ada, llicenciat/ada, mestre/a, amb suplement europeu al títol i duplicat

249.50 €
Diploma del títol de màster universitari (oficial) i doctor/a amb suplement europeu al títol i duplicat 249.50 €
Dipòsit del títol propi i duplicat 249.50 €
Estudi d'equivalència al nivell acadèmic de doctor/a 249.50 €
Estudi d'equivalència de títols d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màsters i doctorats 249.50 €
Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor/a 249.50 €
Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d'equivalència dels títols estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat 249.50 €
Suplement europeu al títol (per a estudis no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i en el cas d'estudis adaptats només per a segones i successives expedicions) 37.45 €
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) 89.95 €
Trasllat d'expedient (del centre a una altra universitat) 55 €
Certificat (notes, pràctiques, estudis, econòmic) 28 €
Certificat de capacitació en llengua catalana 16 €
Compulsa 8 €
Duplicat Diploma d'assistència a cursos 8 €
Sol·licitud de plaça per al curs acadèmic 2022-2023 100 €
Enviament nacional de documentació (es cobra a part) 15 €
Enviament a Europa de documentació (es cobra a part) 25 €
Enviament a la resta del món de documentació (es cobra a part) 30 €

Fes el tràmit a la teva facultat

logo

Excel·lència és futur