Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster de formació permanent en Teràpia Familiar

Preinscripció oberta

Master teràpia familiar
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  2 cursos acadèmics
 • Crèdits
  90
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  1r curs: Dilluns de 15 a 20 h, dimarts de 9 a 14 h i divendres de 16 a 20 h, i alguns dissabtes al llarg del curs
  2n curs: Dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h i divendres de 16 a 20 h i alguns dissabtes al llarg del curs
  Veure calendari específic a la pestanya informació acadèmica

 • Localització

  Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau - Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona

  Fundació Vidal i Barraquer-URL - Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 88-90. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Per què he d'escollir aquest màster?

Prestigi

Liderat per tres institucions de prestigi en el camp de la teràpia familiar.

Professorat

Professorat, tant nacional com internacional, amb una àmplia experiència clínica.

Formació bàsica

Centrada en dos eixos: en la supervisió directa i en el desenvolupament de la persona i del terapeuta familiar.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL), especialitzada en la formació de postgrau, i a partir de l’expertesa de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’IUSM Vidal i Barraquer-URL en la formació de postgrau en teràpia de parella i família s’han unit per oferir una formació per a futurs/es terapeutes familiars àmpliament reconeguda tant al nostre país com en l’àmbit internacional per entitats com la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), la European Family Therapy Association (EFTA) o la Internacional Association of Couple and Family Psychoanalysis (IACFP). Per aquest motiu, aquest màster té un caràcter eminentment pràctic i aplicat.

La sinergia entre les tres institucions que presenten aquesta formació de postgrau ve donada de manera natural per la cooperació entre els seus equips docents, que han vist la necessitat i l’oportunitat de fer un treball col·laboratiu més intens i adequat a les necessitats del present, sobretot pel que fa al disseny i l'estructura de la formació universitària d’acord amb la proposta formativa del Pla Bolonya (Espai Europeu d’Educació Superior). Així, doncs, s’ha adequat un programa innovador, actualitzat i obert a una formació que també integra altres orientacions dins del camp de la psicologia, continguts contrastats al llarg d’anys de formació de psicoterapeutes familiars.

A qui va dirigit

Llicenciats/des o graduats/des en Psicologia o Medicina i Cirurgia, es valorarà que estiguin en disposició d'un títol de postgrau o màster que inclogui formació en psicoteràpia, amb contingut teoricopràctic d'una durada mínima d'un any. Es valorarà individualment a partir de la formació i la trajectòria personal i laboral de les persones llicenciades, diplomades o graduades universitàries vinculades a altres titulacions universitàries; al mateix temps, se'ls informarà i orientarà sobre els requisits necessaris per poder ser acreditats com a psicoterapeutes per la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia) i com a terapeutes familiars per la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar).

Únic màster amb Teràpia Familiar de l’Estat espanyol que fa:

350h +

de pràctiques des del model sistèmic a l'Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

350 h

de pràctiques des del model psicodinàmic a l'IUSM Vidal i Barraquer-URL

En col·laboració amb:

Descobreix més coses sobre el màster en Teràpia Familiar

Les coordinadores del màster us ho expliquen.

Màster de formació permanent en Teràpia Familiar

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Mòdul 1. Bases Teòriques del Model Sistèmic (7 ECTS)

 1. Fonamentació del Model Sistèmic
  1. Visió i Contextualització Històrica
  2. Epistemologia del Model Sistèmic
 2. Escoles Pioneres en Teràpia Familiar

Mòdul 2. El Procés Terapèutic (5 ECTS)

 1. El Procés d'Exploració
  1. Derivació i Enquadrament
  2. L'Entrevista Relacional
  3. Acollida i Fefinició d'un Procés Terapèutic
 2. Habilitats Terapèutiques
 3. Entrenament en Aliança Terapèutica

Mòdul 3. Model Dinàmic i Psicopatologia (4 ECTS)

 1. Fonamentació del Model Dinàmic
 2. Psicoanàlisi i Psicopatologia

Mòdul 4. El Model Sistèmic i Psicopatologia I (3 ECTS)

 1. Psicopatologies Relacionals
 2. Teràpia de Parella

Mòdul 5. Espai Vivencial i Treball Personal del Psicoterapeuta I (4 ECTS)

Mòdul 6. Teràpia Breu de Resolució de Problemes (TBRP) (3 ECTS)

 1. Fonamentació del Model de TBRP
 2. El Treball Clínic del Model

Mòdul 7. Recerca en Teràpia Familiar (3 ECTS)

 1. Iniciació a la Recerca en Teràpia Familiar
 2. Metodologies d'Investigació
 3. Aplicació d'un Model de Recerca en Teràpia Familiar

Mòdul 8. Cicle de Conferències de Ponents Externs I (2 ECTS)

 1. Bloc 9. Pràcticum Model Sistèmic I (7 ECTS)
 2. Bloc 10. Pràcticum Model Dinàmic I (7 ECTS)

Mòdul 11. El Procés Terapèutic II (4 ECTS)

 1. Avaluació en Teràpia Familiar
 2. El Procés d'Intervenció

Mòdul 12. El Model Sistèmic i Psicopatologia II (3 ECTS)

 1. Intervenció Sistèmica en Contextos Clínics
 2. Intervenció Sistèmica en Contextos no Clínics

Mòdul 13. Espai Vivencial i Treball Personal del Psicoterapeuta II (4 ECTS)

Mòdul 14. Psicoanàlisi, Intervenció i Psicopatologia II (5 ECTS)

 1. Psicoanàlisi i Psicopatologia II
 2. Aplicacions de la Psicoanàlisi a la Intervenció Familiar

Mòdul 15. Aspectes Ètics i Legals en la Teràpia Familiar (2 ECTS)

 1. Ètica Professional
 2. Identitat Professional
 3. Aspectes Legals
  1. Codi de Família
  2. Mediació Familiar
  3. Mediació Terapèutica
  4. Coordinació Familiar
  5. Coparentalitat
 4. Acreditacions

Mòdul 16. Altres Models en Teràpia Familiar (4 ECTS)

 1. El Model Mèdic i Biològic
 2. El Model Integrador
 3. El Model Cognitiu-conductual

Mòdul 17. Cicle de Conferències de Ponents Externs II (2 ECTS)

Mòdul 18. Pràcticum Model Sistèmic II (7 ECTS)

Mòdul 19. Pràcticum Model Dinàmic II (7 ECTS)

Mòdul 20. Treball Final de Màster (7 ECTS)

Alumnes estudiant al seminari

Les pràctiques es duen a terme en dos centres líders i pioners en intervenció i teràpia familiar: la Unitat de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i l’Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer (FViB). En total es fan 700 hores pràctiques (350 hores pràctiques de psicoteràpia de parella i família, des del model sistèmic, i 350 hores pràctiques de psicoteràpia de parella i família, des del model psicodinàmic).

L’equip de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té més de quaranta anys d’experiència i és una unitat pionera en el model sistèmic a Barcelona —i a Europa, en general— que ofereix atenció a parelles i famílies amb múltiples problemàtiques en un hospital públic.

La unitat de parella i família de la FViB ja ha complert els cinquanta anys. És un equip de referència internacional en la intervenció en famílies i parelles des del model psicodinàmic.

Combinant les experiències en els dos centres, l’estudiant podrà desenvolupar-se i també integrar les diferents estratègies que podrà veure amb els dos equips. D’aquesta manera, es fomentarà un bon creixement i desenvolupament professional en el camp de la psicoteràpia de parella i família.

Objectius

 • Dur a terme les pràctiques a dues de les tres institucions formatives del màster garantint 700 hores pràctiques de teràpia familiar.
 • Fer formació pràctica de 350 hores de teràpia familiar des del model sistèmic i 350 hores de teràpia familiar des del model psicodinàmic a través de l'observació i supervisió de casos en directe.
 • Adquirir les competències bàsiques per poder optar a l'acreditació per ser psicoterapeuta per la FEAP.
 • Adquirir les competències bàsiques per poder fer prevenció i intervenció de parella i de família.

Llista de centres de pràctiques

Unitat de Teràpia Familiar de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de l'Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer.

Treball Final de Màster

Té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en el camp de la teràpia familiar i de parella. Consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca que permeti a l’estudiant demostrar la integració teoricopràctica de la teràpia familiar i de parella. El TFM es fa durant el segon curs. El tema i l'objectiu d'estudi ha de ser dins del camp de la teràpia familiar i de parella des del model sistèmic o psicodinàmic.

Els treballs s'han de desenvolupar de manera individual o per parelles seguint la metodologia quantitativa, qualitativa o mixta. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà.

L’elaboració del TFM és anual, al llarg del segon curs. El tutoritza un/a professor/a-tutor/a doctor/a especialista en teràpia de família i de parella.

El seguiment és mensual. Es fan sessions comunes per organitzar i estructurar un treball de recerca seguint la normativa APA, acompanyades de tutoritzacions per treball per poder fer un seguiment més personalitzat del treball elaborat.

L'avaluació consisteix en dues notes, cadascuna de les quals equival al 50 % de la nota final. El tutor/a assignat posa una nota tenint en compte el seguiment continuat de cada treball (durant aquest període l'estudiant ha de lliurar tres esborranys abans de la versió final) i l'elaboració final del TFM (70 % de la nota final).
Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos/dues professors/es psicoterapeutes familiars i de parella; el tutor/a no hi serà en cap cas. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana (25 % de la nota).

Projecció professional del màster

Ser un professional especialista en intervenció de parella i família des del model sistèmic i psicodinàmic.

Sortides professionals: psicoterapeuta, especialista en treball familiar i de parella.

fpcee stock

Psicoterapeuta

fpcee stock

Especialista en treball familiar

fpcee stock

Especialista en treball de parella

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Anna Vilaregut. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora titular de la URL. Coordinadora de màsters universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL. Correu electrònic: [email protected]

Dra. Inés Aramburu. Doctora en Psicologia. Psicòloga general sanitària. Psicoterapeuta. Coordinadora del Centre Mèdic i Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer. Membre de la junta directiva de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar (AEI+DTF).

Dr. José Soriano. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en psiquiatria.Terapeuta familiar. Professor associat de la UAB i docent de l’Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. President de la junta directiva de l’SCTF, vocal de l’EFTA i tresorer de la FEATF.

Dra. Lourdes Artigas. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora Associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Professorat

Dr. Juan Luís Linares. Doctor en Medicina. Psiquiatre. Psicòleg. Terapeuta familiar. Supervisor docent per la FEAP i la FEATF. Professor titular de la UAB. Director de l’Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. President honorari de RELATES. Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF).

Llic. Carmen Campo. Psicòloga clínica. Terapeuta familiar. Especialista en teràpia de parella. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF. Codirectora de l’Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Dr. Carles Pérez-Testor. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en psiquiatria. Catedràtic de la URL. Psicoterapeuta de la Unitat de Parella i Família de la FVB-URL. Investigador principal del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF).

Dra. Lourdes Artigas. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora Associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Berta Aznar. Doctora en Psicologia. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL. Psicoterapeuta del CMP de la FVB-URL.

Llic. Francisco Javier Barón. Llicenciat en Psiquiatria. Terapeuta familiar. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Meritxell Campreciós. Doctora en Psicologia. Terapeuta familiar. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL.

Llic. Eduard Carratalà. Llicenciat en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar.

Llic. Josep Checa. Llicenciat en Psiquiatria. Especialista en psicologia clínica i teràpia familiar. Psiquiatre adjunt del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Llic. Maria Rosa Coca. Llicenciada en Psicologia. Especialista en psicologia sanitària. Psicoterapeuta europeu Europsy. Psicoterapeuta de la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults de Sant Pere Claver Fundació Sanitària i de la FVB.

Dr. Sergi Corbella. Doctor en Psicologia. Psicoterapeuta. Professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. Mark Dangerfield. Doctor en Psicologia. Especialista en psicologia clínica i en psicoteràpia. Membre de l’Hospital de Dia d’Adolescents de Badalona (FVB). Psicoanalista (SEP i IPA). Director de l’IUSM Vidal i Barraquer-URL. MBT-A Supervisor per l’Anna Freud Center.

Dra. Iolanda D’Ascenzo. Llicenciada en Psiquiatria. Terapeuta familiar. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF, Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Dra. Núria Farriols. Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica de l’Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme). Psicoterapeuta. Professora titular de la URL.

Dr. Ignasi Gich. Doctor en Medicina. Especialista en farmacologia clínica. Adjunt al Servei d’Epidemiologia Clínica. Col·laborador del Centre d’Investigació del Medicament. Metodòleg i estadístic.

Llic. Ana Gil. Psicòloga clínica. Terapeuta familiar. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Marta Golanó. Doctora en Psicologia (URL). Psicòloga especialista en psicologia clínica (UB). Formada en mentalització, acreditada i formadora en Parent Development Interview (PDI) per l’Anna Freud National Center for Children and Families (AFNCCF) de Londres. Docent del màster de Psicoterapia Psicoanalítica contemporània de l'IUSMFVB. Investigadora del Grup de Recerca en Mentalització i Avaluació d'Intervencions Psicològiques(GREMAIP) de l'IUSMFVB. Psicoterapeuta i directora clínica del CDIAP-Esquerre Eixample-Sant Gervasi (FCSD).

Dra. Cristina Günther. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora Associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Clara Mateu. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora Associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Llic. Teresa Moratalla. Psicòloga clínica. Terapeuta familiar. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF, Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Llic. Javier Ortega Allué. Llicenciat en Psicologia i Filosofia. Terapeuta familiar. Supervisor docent per la FEATF i FEAP Escola de Teràpia familiar. Unitat de Psicoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. President de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF) Director de la revista "Mosaico" de FEATF.

Dra. Carolina Palma. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Coordinadora de màsters universitaris en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna-URL.

Llic. Eva de Quadras. Llicenciada en Psicologia. Especialista en psicologia sanitària. Psicoterapeuta Europeu Europsy. Màster en Psicopatologia Clínica (UPF) i màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (URL). Psicoterapeuta de la FVB-URL.

Dr. José Soriano. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en psiquiatria.Terapeuta familiar. Professor associat de la UAB i docent de l’Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. President de la junta directiva de l’SCTF, vocal de l’EFTA i tresorer de la FEATF.

Dra. Anna Vilaregut. Doctora en Psicologia. Terapeuta familiar. Docent per la FEAP i la FEATF. Professora titular de la URL. Coordinadora de màsters universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL. Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF).

Dr. José Miguel Ribé. Doctor en Psicologia (URL). Especialista en psiquiatria i psicoterapeuta. CSMA de Sant Andreu FVB. Professor del màster en Psicoterapia Analítica Grupal de la Universitat de Deusto. Investigador del Grup de Recerca en Mentalització i Avaluació d’Intervencions Psicològiques (GREMAIP) de l’IUSM-FVB.

Llic. María José Durán. Llicenciada en Psicologia (UAB). Psicòloga Especialista en psicologia clínica. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (UAB). Psicoterapeuta familiar i de parella. Supervisora docent (FEATF-FEAP). Acreditada per l'EFPA/COP EuroPsy i Certificat Europeu de Psicologia Clínica i Salut (EFPA/COP). Docent màster (EVNTF). Secretaria general i vicepresidenta de la Secció Família i Parella (FEAP). Tresorera (SCTF) i vocal de la Comissió Deontològica (COPC).

Dra. Inés Aramburu. Doctora en Psicologia. Psicòloga general sanitària. Psicoterapeuta. Coordinadora del Centre Mèdic i Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer. Membre de la junta directiva de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar (AEI+DTF).

Marta Ramo Campo. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Coaching sistèmic per la UAB. Acreditada com a psicoterapeuta familiar per la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF) i la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Secretaria de la SCTF des de 2022.

Dina Brenner. Psicoterapeuta Familiar i co-responsable de l’espai de Teràpia Familiar Intercultural de l’Hospital de Sant Pau. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (UAB) i Docent de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

Anna Catalan Martínez. Psiquiatre i psicoterapeuta familiar acreditada per la FEATF. Adjunta de la Unitat de Psicoteràpia de l’Hospital de Sant Pau. Docent de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

Elisabet Casellas Pujol. Psicòloga clínica i psicoterapeuta familiar acreditada per la FEATF. Adjunta de la Unitat de Psicoteràpia de l’Hospital de Sant Pau. Docent de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

En els cicles de conferències també comptarem amb la presència dels professors convidats experts.

Contacte

Dra. Anna Vilaregut - [email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-2025

8.910 €
Preu del curs complet (matrícula 1r curs 4.455 €, matrícula 2n curs 4.455 €)
99,00 €
Preu crèdit repetidors pel curs 2024-2025

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent
Matrícula 1r curs: 4.455,00 €

1.487,98 €
Pagament inicial 2024
1.483,51 €
Pagament desembre 2024
1.483,51 €
Pagament març 2025

Matrícula 2n curs: 4.455,00 € (45 Crèdits)*
*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat per al curs 2024-2025 que pot patir modificacions per al curs 2025-2026

1.487,98 €
Pagament inicial 2025
1.483,51 €
Pagament desembre 2025
1.483,51 €
Pagament març 2026
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur