Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster Internacional en Counseling Adlerià

Preinscripció oberta

Counseling Adlerià
 • Modalitat
  En línia
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  2 cursos acadèmics
 • Crèdits
  60
 • Horari

  40 ECTS de manera virtual asincrònica i 20 ECTS (els tallers de pràctiques) de manera virtual sincrònica (20 caps de setmana al llarg dels dos anys) en dissabte i diumenge de 16 a 20.30 h (horari de Madrid)

 • Data d'inici
  9 d’octubre de 2023
 • Localització

  En línia

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport

Per què he d'escollir aquest màster?

L'alumnat aprèn a fer orientació psicològica i teràpia adleriana en línia i en castellà, en un entorn internacional, amb estudiants i docents de diversos països.

Innovador

Tercera edició del primer postgrau en Psicologia Adleriana

Professorat

100 % en línia i amb professorat internacional reconegut

Modalitat multimodal

Classes i treballs asincrònics i classes i pràctiques sincròniques. Possibilitat de participar en esdeveniments complementaris presencials o híbrids (jornades, congressos, tallers intensius, etc.)

Aquest màster es fonamenta en la psicologia d'Alfred Adler (psicologia adleriana) contemporània. La psicologia adleriana se centra en el sentit de la vida i en el sentiment de comunitat com a pilars de la salut mental. L'objectiu principal d'aquest màster és la formació de professionals de l'orientació psicològica —counseling— adleriana amb capacitat per intervenir en persones que consulten per problemes emocionals que causen malestar o patiment psicològic (crisis personals, conflictes, trencaments, pèrdues, dificultats de convivència familiar, estrès laboral, transicions, etc.).

Aquest programa compta amb el suport de l'Adler University de Chicago (EUA) i l'International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes (ICASSI). Hi ha conveni amb l'Asociación Española de Psicologia Adleriana (AEPA), l'Asociación Latinoamericana de Psicología Adleriana (ALAPA) i la Universidad Galileo de Guatemala.

El màster dura dos anys i consta de 60 ECTS: 40 ECTS de manera virtual asincrònica i 20 ECTS (els tallers de pràctiques) de manera virtual sincrònica que es desenvolupen durant 20 caps de setmana al llarg dels dos anys en horari de dissabte i diumenge de 4.00 PM a 8.30 PM (horari de Madrid).

A qui va dirigit

Llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats en l'àmbit social, educatiu o de la salut. Tenen preferència les persones graduades i llicenciades en Psicologia mentre que la resta ha d'acreditar coneixements previs en Psicologia Adleriana/Disciplina Positiva.

Descobreix més informació del màster internacional en Counseling Adlerià

Anabella Shaked, docent del màster us ho explica

Descobreix més informació del màster internacional en Counseling Adlerià

Descobreix més informació del màster internacional en Counseling Adlerià

Ursula Oberst, coordinadora del màster us ho explica

Ursula Oberst coordinadora Màster Internacional en Counseling Adlerià

Descobreix més sobre el màster internacional en Counseling Adlerià

Julio Alvarado, co-coordinador del màster us ho explica

Máster Internacional en Counseling Adleriano

En col·laboració amb:

ALAPA
Adler university
 Asociación Española de Psicología Adleriana

Notícies

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Mòdul 1. La Teoria Adleriana (16 ECTS)

Mòdul 2. Habilitats de Counseling (5 ECTS)

Mòdul 3. La Psicologia Adleriana en el seu Context (4 ECTS)

Mòdul 4. Pràctiques d'Intervenció I (10 ECTS)

Mòdul 5. Pràctiques d'Intervenció II (10 ECTS)

Mòdul 6. Supervisió (6 ECTS)

Mòdul 7. Treball Final de Màster TFM (9 ECTS)

Els mòduls 1, 2, 3, 6 i 7 es fan en format virtual asincrònic i els mòduls de pràctica 4 i 5 es fan en format virtual sincrònic en caps de setmana.

Calendari de les classes sincròniques per videoconferència del curs 2023-25

Objectius

 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica terapèutica
 • Treballar amb clients de manera segura sota supervisió
 • Treballar amb la metodologia de peer counseling
 • Treballar dins un marc ètic

El Treball Final de Màster és obligatori i destinat a optimitzar el perfil professional del titulat; focalitza en les competències i els recursos necessaris que garanteixen l'exercici de l'activitat de counseling en persones amb problemes psicològics mitjançat la realització d'un treball acadèmic —estudi o assaig— sobre una temàtica de lliure elecció de l'estudiant. L'estudiant ha de demostrar que domina la teoria i la pràctica de la Psicologia Individual d'Alfred Adler a través de la seva aplicació a un tema concret.

L'estudiant tria un tema del seu interès i l'analitza sota una perspectiva adleriana. Pot escollir entre diverses tipologies: estudi quantitatiu, estudi qualitatiu, assaig, revisió bibliogràfica, sempre que sigui sota una perspectiva adleriana

L'estudiant tria un tema i el tutor/a l'orienta a com enfocar-lo i amb quina metodologia.

El seguiment del TFM es fa en línia en tutories individuals amb un/a docent del programa (hores convingudes).

El tutor/a avalua el treball acabat segons els criteris de qualitat establerts; a més, l'estudiant ha de fer una presentació oral davant d'un tribunal compost per docents del programa.

Projecció professional

Els titulats aprendran a fer intervenció psicològica (counseling) en persones amb problemes psicològics.

 • Psicoteràpia i orientació psicològica en la pràctica privada
 • Orientació educativa en escoles
 • Creació de start-ups de divulgació adleriana
fpcee stock

Teràpia i orientació psicològica en la pràctica privada

fpcee stock

Orientació educativa en escoles

fcri stock

Creació de start-ups de divulgació adleriana

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Ursula Oberst.

Co-coordinació i contacte Guatemala (Universidad Galileo): Julio Alvarado. [email protected]

Professorat

Dra. Ursula Oberst (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Anabella Shaked (Adler School of Professional Psychology, Tel Aviv, Israel).

Julio Alvarado (Universidad Galileo, Guatemala).

Hilda Martínez (Universidad Galileo, Guatemala).

Dra. Victoria Fernández (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Clara Mateu (FPCEE Blanquerna, URL).

Victoria Armet (FPCEE Blanquerna, URL).

Christelle Schläpfer (Suïssa).

Ana María Gil (FPCEE Blanquerna, URL).

Contacte

Dra. Ursula Oberst [email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu

Preu del crèdit pel curs 2023-2024: 78,00 €

78 €
Preu crèdit curs 2023-2024

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent
Matrícula 1r curs: 2.418,00 € (31 crèdits)

807,62 €
Pagament inicial 2023
805,19 €
Pagament desembre 2023
805,19 €
Pagament març 2024

Matrícula 2n curs: 2.262,00 € (29 crèdits)*
*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat per al curs 2023/2024 que pot sofrir modificacions pel curs 2024/2025

755,50 €
Pagament inicial 2024
753,25 €
Pagament desembre 2024
753,25 €
Pagament març 2025
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur