Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Representants d'estudiants

Cada grup classe ha d'escollir un representant per a expressar inquietuds o fer propostes al professorat i als responsables acadèmics. Alhora, cada titulació ha de nomenar una persona delegada i cada facultat un representant en el conjunt de la URL.

Els representants són la principal via de comunicació entre la institució i els grups classe i és un òrgan imprescindible per al suggeriment de noves propostes de millora. D'acord amb la nostra voluntat d'individualització, els representants ens permeten donar resposta a les necessitats de cada grup i fomentar la cooperació entre estudiants i professorat.

Representants dels estudiants
Representants Àmbit Referent
1 delegat per grup classe Consell de delegats del curs Director d'estudis
1 delegat per titulació Consell de delegats d'estudis Vicedeganat d'estudis
1 delegat representant a la URL Consell de delegats de la URL Vicerector d'estudis

On trobaràs aquest servei?

A totes les facultats

Per a cada grup classe de cada facultat hi ha una persona delegada.

logo

Excel·lència és futur