Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Recerca

Prioritzem la recerca amb impacte social; que contribueixi a la millora de la societat i en els àmbits en què som experts: salut, educació, esport, comunicació i relacions internacionals.

Creiem que la recerca estableix la base de l'ensenyament universitari. Els nostres grups de recerca estan reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Col·laborem amb institucions acadèmiques, administracions públiques i sectors empresarials, tant nacionals com internacionals.

Els eixos vertebradors del treball de recerca s’insereixen en les Focus Areas establertes a Aristos Campus Mundus, un projecte impulsat per les universitats Ramon Llull, Deusto i Comillas.

Aquestes tres universitats constitueixen un Campus d’Excel·lència Internacional i tenen un acord de cooperació amb les universitats nord-americanes Georgetown, Boston College i Fordham.

Alumnes mirant xeringa infermeria

La nostra activitat de recerca en dades

301

publicacions
durant el 2021

49

projectes
durant el 2021

37

tesis doctorals defensades
durant el 2021

24

grups de recerca
l'any 2021

Blanquerna i els HRS4R, un compromís per la investigació i el pla de recuperació d'Europa

Des de l’any 2019 Blanquerna disposa de l’acreditació HRS4R, el segell que defineix l’Estratègia de Recursos Humans per a investigadors creada per la Comissió Europea, que impulsa i dona suport a les institucions en la implementació dels principis de la Carta i el Codi de l’investigador en les seves pràctiques i procediments interns.

HRS4R logo
Innovació educativa

Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge

L'Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge desenvolupa la seva activitat investigadora en qüestions com la innovació educativa, la creació de nous models d’organització i lideratge educatiu en xarxa, noves tecnologies de la informació i la comunicació, participació socioeducativa i mediació, ètica del lideratge educatiu i organitzacional, diàleg intercultural en la nostra societat i aprenentatge de les llengües en contextos multilingües.

Psicologia aprenentatge i desenvolupament

Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy)

Tots els estudis es concreten preferentment en projectes de recerca aplicada. Estudia diversos àmbits de la psicologia que inclouen: salut i equilibri personal, personalitat i relacions familiars, construcció de la identitat, desenvolupament i aprenentatge organitzacional i ensenyament i aprenentatge en diferents contextos.

Salut esport i societat

Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport)

Ofereix una visió holística de l’esport i de les activitats físiques en diversos contextos i amb enfocaments transdisciplinaris. Se centra en les línies d’investigació sobre esport, salut i genètica, gent gran i malalties cròniques, esport adaptat, entrenament, innovació i educació física, intervenció social amb l’esport, desenvolupament econòmic i urbà, turisme i lleure actius i polítiques públiques, gestió, psicologia i història esportiva.

Investigació i salut

Institut de Recerca en Salut

Remarca la rellevància de la investigació com una funció essencial de la universitat i base de l’ensenyament universitari. Les línies de treball principals dels projectes que es duen a terme a l'Institut són wellbeing, farmacogenètica, salut i activitat física i salut global i gènere.

Comunicació Relacions Internacionals

Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals

Se centra prioritàriament en la revolució originada per les TIC i en com aquesta revolució està capgirant, en el marc de la globalització, la vida de les persones i les comunitats, sempre des d'una perspectiva multidisciplinar. S’estructura a partir de diversos vectors tecnològics i eixos d’activitat digital amb la voluntat de servei a la societat.

Estudis de doctorat

Serveis de suport a la recerca

Plans Generals de Recerca

Les polítiques de recerca de les facultats Blanquerna es defineixen en els plans de recerca, que determinen el conjunt de mesures adoptades per promoure, donar suport i divulgar l'activitat científica dels centres.

Pla General de Recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Accés a documents:

Pla General de Recerca de la facultat

Protocol de sol·licitud dels ajuts per a la participació en jornades, simposis i congressos

Pla General de Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut

Aquest pla s’estructura en eixos, objectius, línies i instruments. Cada eix té uns objectius específics dels quals es deriven unes línies d’acció i uns instruments.

  • Pla General de Recerca de la facultat

Pla General de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Accés a documents:

Pla General de Recerca de la facultat

Procediment de sol·licitud d'ajuts i serveis

Accés a formularis per tramitar ajuts i serveis

Revistes acadèmiques

Publicacions d'impacte que recullen articles acadèmics i científics amb l'objectiu de donar a conèixer l'activitat en l'àmbit de la investigació relacionada amb els camps de coneixement de cada institut de recerca de Blanquerna-URL.

alumnes FCS al laboratori

Ajuda a finançar projectes de recerca de Blanquerna

Notícies

Segueix-nos a les xarxes

Segueix-nos a les xarxes

per informar-te de tot el que passa a Blanquerna-URL

logo

Excel·lència és futur