Doctorat Psicologia

Doctorat en Psicologia

Preinscripció online
Durada 3 anys
CoordinacióCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Preinscripció Del 30 de gener al 13 de juliol de 2018
doctoratsDOPS

Doctorat en Psicologia

El Programa de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna de la URL és un programa adscrit al Departament de Psicologia d'aquesta Facultat en què participen sis grups d'investigació en psicologia que desenvolupen diferents línies de recerca en els àmbits de la psicologia clínica i de la salut, la psicologia de l'educació i la psicologia de les organitzacions.

Procés de verificació, seguiment i acreditació

Coordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.url.edu).