Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Grau en Psicologia

Títol oficial

Curs tancat

Imatge_Psicologia_23
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  4 cursos acadèmics
 • Crèdits
  240
 • Horari

  de 8 a 14 h / de 15.30 a 21.30 h

 • Data d'inici
  Setembre 2023
 • Places
  160
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport

A qui va dirigit

T’interessa la conducta humana? Doncs el grau en Psicologia és per a tu. Al grau en Psicologia de Blanquerna-URL adquiriràs els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i et formaràs en les competències professionals per a l'exercici de la psicologia.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Clínica i de la salut

Educació

Organitzacions i del treball

Comunitària i jurídica

Emergències i desastres

Cicle vital (infantil, adults, gent gran)

Assesorament, orientació i avaluació psicològica

Docència i investigació

Si tries el grau en Psicologia de Blanquerna, tries…

Un futur laboral assegurat

 • Excel·lència acadèmica i professional.
 • Una de les millors universitats privades d’Europa.
 • Els docents més qualificats.
 • Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.
 • Adquirir grans competències en l’àmbit personal i professional.
 • Formació en activitats pràctiques des del primer dia.
 • Acompanyament personalitzat.
Noies exterior FPCEE

Especialitzacions

El Grau en Psicologia de Blanquerna et forma per donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits, mitjançant les seves quatre mencions: psicologia de la salut, intervenció clínica, psicologia educativa i psicologia de les organitzacions.

Psicologia de la salut

Tots els estudiants que cursen el grau en Psicologia obtindran la menció en Psicologia de la Salut, configurada per un total de 90 ECTS de matèries obligatòries del grau vinculades a aquesta menció, segons el que estableix l’ordre CNU/1309/2018.

Psicologia de les organitzacions

Centrada en l’estudi del comportament humà i en la promoció de la qualitat de vida de les persones en els sistemes organitzacionals dels quals formen part.

Psicologia de l’educació

Estudia els processos de canvi que les persones experimenten davant de situacions d’ensenyament o aprenentatge i analitza quins són els factors individuals i contextuals que faciliten o dificulten aquestes evolucions.

Intervenció clínica

Centrada en els processos de millora del benestar i qualitat de vida de les persones des de les diferents orientacions teòriques.

Les dades de l'excel·lència

1.360

Convenis amb empreses

91,3%

D’inserció laboral

7,5

De valoració en l'ensenyament i aprenentatge segons l'enquesta de satisfacció de l'AQU (per sobre de la mitja).

90,9%

D'inserció laboral segons EUC

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

La metodologia Blanquerna està basada en els seminaris, un element clau per aconseguir un aprenentatge personalitzat i qualitatiu i en una formació holística, que engloba les competències acadèmiques i professionals, però també les personals i humanes.

Educació personalitzada

Els seminaris amb grups reduïts de 10-12 estudiants faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional i l'aprenentatge personalitzat. El professor/a-tutor/a col·labora en l’orientació acadèmica, personal i vocacional de l'alumnat.

Centres de pràctiques

Tenim conveni amb més de mil centres de pràctiques i una inserció laboral del 95%. Les pràctiques es duen a terme en organitzacions, institucions i escoles pioneres i innovadores que et permeten reivindicar tot allò que has après durant el grau.

Estudis a l’estranger

Estudiar fora és una experiència vital. T’oferim la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i cooperació internacional i de fer pràctiques a l’estranger. A més a més, el pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès.

Aprenentatge i Servei Blanquerna

L’ApS és una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge: una de les idees principals és que el nostre alumnat pugui aprendre acompanyant altres institucions socials i continuar creixent en l’adquisició de valors i pensament crític. Són activitats o projectes en què l’aprenentatge es vincula amb la realització d’un servei real.

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

Informació acadèmica

seminari_fpcee

Pla d'estudis

Les assignatures que componen el pla d'estudis del grau en Psicologia ofereixen una formació capdavantera en l'àmbit de la salut, de les organitzacions i de l'educació.

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 12 12
Formació bàsica 30 36 66
Pràctiques externes 12 12
Obligatòria 30 24 48 102
Optativa 12 36 48
Total 60 60 60 60 240

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

A Blanquerna-URL donem un paper fonamental al Pràcticum i a l’estada en pràctiques en centres externs. Per això tenim conveni amb més de mil organitzacions i entitats, on podràs aplicar els teus coneixements teòrics a l’entorn professional i començar a orientar el teu futur professional a partir de la realitat del sector.

 • Pràctiques als centres col·laboradors de la Facultat
 • Sessió setmanal de dues hores de Seminari de pràctiques
 • Sessió setmanal durant el segon semestre de Perfil ètic del psicòleg
 • Treball/s de Seminari de pràctiques
 • Conferències complementàries
 • Memòria final
 • Avaluacions del professor-tutor i del tutor de pràctiques del centre

 • Conèixer la realitat laboral de l'àmbit de la psicologia.
 • Aplicar els teus coneixements a casos reals.
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Construir una xarxa de contactes del sector.

On pots fer les pràctiques?

Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu · Hospital Universitari Sagrat Cor · Consorci Sanitari de Mataró · Parc Sanitari Pere Virgili · Fundació Vidal i Barraquer · Fundació Puigvert · Institut Guttmann, Fundació Privada · Fundació Privada Eulàlia Torres de Beà · Fundació Nou Barris per a la Salut Mental · Institut d’investigació oncològica Vall d’Hebron - VHIO · Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center · Clúster Barcelona, Promoció i canvis per a la salut · Centre de dia Sanitas Sarrià · Hospital de dia del Baix Llobregat · CSMA Sant Feliu de Llobregat - CSMA Pins d’or · Centre de Salut Mental Badalona · CSMIJ Vilafranca del Penedès · Equip d'Assessorament Tècnic Penal de Barcelona · Secretaria Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima · Servei de Mediació i Assessorament Tècnic · ITA (Institut de Trastorns Alimentaris)

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

El treball final de grau (TFG) té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en la titulació. Essencialment, consisteix en l’elaboració d’un treball d’investigació o bé el disseny d’un programa d’intervenció que permeti a l’estudiant demostrar la integració de competències pròpies de la titulació.

Per a l’elaboració del TFG, l’estudiant pot decidir fer un projecte d'investigació o bé un disseny d'un programa d'intervenció que serà tutoritza al llarg de tot el curs per un professor-tutor especialitzat en l’àmbit. Els temes poden estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió i, si escau, també el pot vincular al centre on fa les pràctiques o als grups de recerca de la Facultat.

Els treballs es duran a terme de forma individual. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà.

L’elaboració del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un professor-tutor, tant individualment com a l'espai de Seminari.

En aquest espai es posa en comú en grup el procés que s’està duent a terme, s'estableixen pautes i s'organitza l’activitat. Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (en què cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball elaborat).

Hi haurà tres sistemes de qualificació i moments d’avaluació:

 • El tutor assignat farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar informes de progrés. El tutor proposarà una nota a partir del treball dut a terme als seminaris i a les tutories.(35% de la nota global).
 • Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors de l’àrea, un dels quals pot ser el tutor. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana (25% de la nota).
 • Treball escrit: serà corregit pel professor-tutor (40% de la nota global).
Alumne biblioteca fpcee

La psicologia, una disciplina present en tots els àmbits de la societat i la vida

Analitzar i comprendre la conducta humana és de vital importància en múltiples vessants de la vida. Per això, si obtens el grau en Psicologia, podràs treballar en àmbits tan diversos com el sanitari, l’esportiu, el màrqueting, l’educació, etc.

Aquestes són algunes de les sortides professionals que pots obtenir amb el grau en Psicologia:

fpcee stock

Àmbit de la salut

Centres de salut, centres de psicoteràpia, espais de mediació, centres penitenciaris, centres d'acollida, centres de rehabilitació, centres d'estimulació primerenca.*

stock fpcee

Àmbit de l'educació

Escoles i instituts, centres d'educació especial, gabinets psicopedagògics, tallers ocupacionals.

fpcee stock

Psicologia de les organitzacions

Departament de recursos humans, consultoria, investigació de mercats, orientació professional.

fpcee stock

Altres àmbits

Recerca, psicologia jurídica, psicologia de l'esport.

* Amb la corresponent formació complementària que habilita l'exercici de la psicologia sanitària (l’Ordre ECD/1070/2013/, de 12 de juny, BOE de 14 juny de 2013).

Empreses que confien en els nostres graduats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Directora

Coordinadores

Professorat

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024 comença el dia 7 de novembre del 2022. Un cop tancat, la preinscripció continuarà oberta per als graus que tinguin places disponibles.

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

 • Titulació de batxillerat i proves d’accés a la universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de batxillerat. Tot i així, des d’un punt de vista acadèmic, el perfil d’accés recomanat per als estudis de grau en Psicologia i grau en Logopèdia són estudiants que provinguin de les opcions de ciències de la salut i ciències socials; per als estudis de grau en Educació Infantil, Educació Primària, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Gestió Esportiva es recomana un perfil de la branca de ciències socials i humanitats; tot i que en cap cas es descarten les restants.

 • Batxillerat estranger amb credencial de la UNED. L'alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o aquells amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i del Batxillerat Internacional ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris en el seu sistema educatiu. (Per tant, no s’han de presentar a la selectivitat, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus.) Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

 • Homologació de batxillerat estranger. L'alumnat provinent de sistemes educatius de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya, i que procedeixin de sistemes educatius no europeus que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, s'hauran de posar en contacte amb el Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE).

 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la prova d’accés.

 • Accés a la universitat mitjançant acreditació de l’experiència. Poden accedir als estudis de grau les persones amb experiència laboral i professional en relació amb aquests estudis que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els permeti accedir a la universitat per altres vies i que compleixin o hagin complert els 40 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any d’inici del curs acadèmic.

 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

 1. Preinscripció
 2. Prova d’admissió
 3. Resolució de l’admissió
 4. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment o presencialment.

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau, o directament des d’aquí.

Cal:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció), que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la universitat (PAU, CFGS...), si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

Les persones preinscrites al; grau en Psicologia, el doble grau en Psicologia i Educació, i el doble grau en Psicologia i Logopèdia, tindran l’opció de fer una matrícula condicionada (vegeu apartat Matrícula), sempre que hi hagi places disponibles i:

- Disposin d’una nota provisional (o definitiva) igual o superior a 7 en els estudis que donen accés a la universitat (nota de 1r o 2n de batxillerat, de CFGS o la via d’accés en cas d’estar cursant ja estudis universitaris).

- La documentació acreditativa s'hagi penjat al dipòsit de documents abans de la prova d’admissió.

- Superin la prova d’admissió.

En cas que la nota no sigui superior a 7 podran participar en l’assignació de places del mes juny (amb matrícula condicionada, si cal), que es farà en funció de la nota provisional (o definitiva). Per participar-hi, caldrà:

- Superar la prova d’admissió, com a màxim, el 2 de juny del 2023.

- Penjar al dipòsit de documents la documentació que acredita la nota provisional o definitiva dels estudis que donen accés a la universitat (nota de 1r o 2n de batxillerat, de CFGS o la via d’accés en cas d’estar cursant ja estudis universitaris) fins al 5 de juny del 2023.

Les persones que es vulguin preinscriure al grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i els dobles graus que incloguin aquesta opció, tal com indica el protocol d’accés al grau, han de lliurar abans de la prova d’admissió específica:

 • La Declaració responsable de bona salut degudament complimentada (de forma obligatòria abans de la realització de les proves físiques).
 • Currículum de formació i pràctica esportiva seguint les indicacions que s’especifiquen a l’apartat 2.3.1 d’aquest protocol.

Revisar si hi ha alguna altra documentació requerida, en funció de la via d’accés, i penjar-la igualment a través del dipòsit de documents. En el moment de formalitzar la preinscripció, la persona sol·licitant obtindrà el resguard de preinscripció, en què s’indicarà dia, hora i lloc per fer la prova d’admissió.

La preinscripció presencial es pot fer des de la mateixa Facultat, adreçant-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) i cal:

 1. Aportar la documentació següent:
 2. Fotocòpia del DNI (per les dues cares)
 3. Certificació de les qualificacions d'accés a la universitat (PAU, CFGS...), més la documentació acreditativa d'haver superat les proves PAP (en els estudis en què sigui necessari), si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.
 4. Fer un pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció), que es pot fer en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

En el moment de formalitzar la preinscripció, la persona sol·licitant obtindrà el resguard de preinscripció, en què s’indicarà dia, hora i lloc per fer la prova d’admissió.

Prova d'admissió

A part de disposar de la via d’accés a la universitat, la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció.

El calendari previst de proves d’admissió de la FPCEE és:

 • Dimecres 18 de gener, a les 18 h
 • Dimecres 22 de febrer de 2023, a les 18 h (FPCEE)
 • Dijous 30 de març de 2023, a les 18 h (FPCEE)
 • Dimecres 19 d'abril de 2023, a les 15 h: Proves físiques CAFE (l'Hospitalet Nord)
 • Dimecres 19 d'abril de 2023, a les 19 h (FPCEE)
 • Dijous 18 de maig de 2023, a les 18 h (FPCEE)
 • Divendres 2 de juny de 2023, a les 9 h (FPCEE)
 • Dimarts 4 de juliol de 2023, a les 15 h (FPCEE)
 • Dimarts 4 de juliol de 2023, a les 15 h: Proves físiques CAFE (l'Hospitalet Nord)
 • Dimarts 4 de juliol de 2023, a les 17.30 h (FPCEE)
 • Dimarts 4 de juliol de 2023, a les 19.30 h (FPCEE)

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumne/a pot consultar sempre en el seu dipòsit de documents. L'alumnat que resideixi fora de Catalunya i d'Andorra i tingui dificultats acreditades per venir presencialment a fer la prova el dia assignat podrà canviar la data o sol·licitar fer-la virtualment.

La prova d’admissió per a tots els graus de la Facultat consisteix en:

 • Qüestionari de cultura general
 • Qüestionari de raonament verbal i no verbal
 • Qüestionari de llengua anglesa
 • Qüestionari d’actituds i competències

A més, hi ha una prova específica per a les persones preinscrites al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o als dobles graus que incloguin aquesta opció, descrita en el protocol de proves físiques per a l’accés al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Nota: Ateses les característiques teoricopràctiques dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la Comissió Avaluadora podrà modificar el protocol de les proves físiques en el cas que els/les candidats/tes acreditin una discapacitat i així ho sol·licitin.

Nota: Tal com indica la legislació vigent, per a l'accés a la Facultat, i als estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport en particular, els aspirants acreditats correctament com a esportistes d'alt nivell (que apareixen en les llistes elaborades pel Consejo Superior de Deportes i publicades al BOE) i alt rendiment (certificats pel CSD a petició de les federacions corresponents) queden exclosos de les proves físiques. Nota: Podeu consultar criteris i condicions en casos d’esportistes d’alta dedicació a: criteris d'actuació EEAN FPCEE Blanquerna.

Resolució de l’admissió

Pocs dies després de fer la prova d’admissió, s’informarà la persona preinscrita a través del correu electrònic de la resolució de l’admissió (apte o no apte).

En el cas de ser apte, i en funció de les places disponibles, en el mateix correu se la convidarà a matricular-se, indicant les instruccions sobre quan i com haurà de formalitzar la matrícula.

 • Per al grau en Psicologia, el doble grau en Psicologia i Educació, i el doble grau en Psicologia i Logopèdia això passarà si la nota provisional (o definitiva) lliurada dels estudis que donen l’accés a la universitat (1r o 2n de batxillerat o CFGS o la via d’accés en cas d’estar cursant ja estudis universitaris) és igual o superior a 7. En cas contrari, la resolució es farà a l’admissió del mes de juny (vegeu apartat Preinscripció).
 1. Els resultats d’aquesta assignació es comunicaran per correu electrònic el dia 9 de juny i les persones admeses tindran l’opció de fer una matrícula condicionada (o definitiva) el dia 12 de juny.
 2. Les persones admeses es convocaran a matrícula seguint l’ordre de preinscripció, la qual cosa donarà preferència a triar torn.
 3. En cas de no matricular-se en la data indicada, la persona sol·licitant perdrà la possibilitat a matricular-se i podrà participar en l’assignació de juliol amb la nota definitiva.
 4. En cas de participar en l’admissió del mes de juliol, que es farà en funció de la nota definitiva de la via d’accés (PAU + selectivitat, CFGS, etc.), els resultats de l’assignació es comunicaran per correu electrònic el dia 7 de juliol.
 5. Les persones admeses seran convocades a matricular-se el dia 10 de juliol.
 6. Es convocarà a matrícula seguint l’ordre de preinscripció, la qual cosa donarà preferència a triar torn.

El criteri que s’utilitza per citar les persones admeses a matrícula és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça és definitiva quan l'alumne lliura la documentació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS.

Fins a formalitzar la matrícula no s'obtindrà plaça ni es podrà triar torn en aquells graus que en tinguin més d’un.

Matrícula

La persona admesa a matrícula podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja es disposa o no de la via d’accés:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de fer la matrícula al grau abans de tenir la via d’accés superada.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas que no s'obtingui la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Nota: El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva el juliol.
Nota: La documentació requerida s'ha de pujar a través del dipòsit de documents.

Nota especial per al grau en Psicologia:

Un cop feta la preinscripció, per poder-se matricular al grau en Psicologia, la persona sol·licitant disposa de tres opcions:

1) Fer una matrícula condicionada (o definitiva), sempre que hi hagi places disponibles, si es disposa d’una nota provisional o definitiva igual o superior a 7 en els estudis que donen accés a la universitat (nota de 1r o 2n de batxillerat, de CFGS o la via d’accés en cas d’estar cursant ja estudis universitaris), un cop superada la prova d’admissió i la documentació acreditativa s'hagi penjat al dipòsit de documents.

2) Participar en l’assignació de places del mes juny (amb matrícula condicionada, si cal), que es farà en funció de la nota provisional (o definitiva) de la via d’accés.
En aquest cas, cal penjar al dipòsit de documents la documentació que acredita la nota provisional o definitiva dels estudis que donen accés a la universitat (nota de 1r o 2n de batxillerat, de CFGS o la via d’accés en cas d’estar cursant ja estudis universitaris) fins al 5 de juny del 2023 i havent superat la prova d’admissió, com a màxim, el 3 de juny.

 • Els resultats de l’assignació es comunicaran per correu electrònic el dia 9 de juny
 • Les persones admeses tindran l’opció de fer una matrícula condicionada (o definitiva) el dia 12 de juny.
 • Les persones admeses es convocaran a matrícula seguint l’ordre de preinscripció, la qual cosa donarà preferència a triar torn.
 • En cas de no matricular-se en la data indicada, la persona sol·licitant perdrà la possibilitat de matricular-se i podrà participar en l'assignació següent amb la nota definitiva.

3) Participar en l’assignació de places del mes de juliol, que es farà en funció de la nota definitiva de la via d’accés. En aquest cas, cal penjar al dipòsit de documents la documentació definitiva dels estudis que donen accés a la universitat (batxillerat + PAU o CFGS) fins al 3 de juliol del 2023 i havent superat la prova d’admissió, com a màxim, el 4 de juliol.

 • Els resultats de l’assignació es comunicaran per correu electrònic el dia 7 de juliol. Les persones admeses seran convocades a matricular-se el dia 10 de juliol.
 • Es convocarà a matrícula seguint l’ordre de preinscripció, la qual cosa donarà preferència a triar torn.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat el pagament fraccionat, en el moment de la matriculació l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50 % restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula (vegeu Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna). Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Aquí es poden consultar les condicions generals de matrícula als estudis de la FPCEE.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full de matrícula corresponent des del dipòsit de documents i des del portal de l’estudiant.

Alumnat estranger

Per al procés d'admissió d’alumnat estranger, s’han de tenir en compte les consideracions i els requisits següents d'acord amb la normativa establerta. En casos d’alumnes estrangers, no inclosos en els subapartats següents, contacteu amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant.

L'estudiant ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu (credencial UNED). Per tant, no s’ha de presentar a la selectivitat, però sense la credencial no es podrà matricular als nostres graus.

Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

Podran accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Adreça: C. Císter, 34 – 08022 Barcelona
Telèfon: 932 533 006
Correu electrònic: [email protected]
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

El preu/crèdit de les titulacions es regularitza cada any acadèmic per a tots els cursos.

Preu

Preu per crèdit
168,23 €
Preu total 1r curs 2023-24
10.093,80 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Grau acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur