Physiotherapy Degree

On-line Application
Length of program 4 years
Timetable morning or afternoon
Internships compulsory
Credits 240 ECTS
Degree DirectorMarta Valentín, PhD
Application opened academic year 2022-23
Modality On-site
grauWFIS

Els estudis de Fisioteràpia a Blanquerna

La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i d'ajudar a la prevenció de diferents patologies. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es dóna molta importància a la capacitat d'adaptar-se als diferents entorns professionals, per això els estudiants fan les estades clíniques en diferents especialitats: traumatologia, esport, neurologia, pediatria, geriatria, etc. Des del primer dia l'estudiant està en contacte amb la professió. A més, els estudiants poden acollir-se a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres i fer pràctiques a centres sanitaris europeus i llatinoamericans.

Pla d’estudis

El pla d’estudis es fonamenta en l’evidència científica més recent per garantir les necessitats de la pràctica clínica que demanda la societat global actual. És per aquest motiu que el pla d’estudis es van renovant periòdicament. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, conviuen actualment dos plans d’estudis que són vigents. Progressivament, s’està implantat un nou títol (reverificat) des del curs 2018-2019, que és una actualització del pla d’estudis de l’any 2009 (en extinció).

Els estudiants de nou accés s’incorporen al nou pla reverificat i els estudiants matriculats en el pla d’estudis en extinció poden canviar-se al nou, si així ho desitgen. En aquest document, s’hi troba la informació relativa a la implantació i adaptació al nou pla d'estudis. És important que els estudiants del pla en extinció tinguin en compte les consideracions que s’hi fan constar per tal d’assegurar la finalització dels seus estudis en els terminis que tenen previstos. 

Adaptacions de les Guies docents durant el període COVID19 (curs 2019-2020)
Pla antic: adaptacions Guies docents - 2n semestre
Pla nou: adaptacions Guies docents - 2n semestre

Perfil de sortida del graduat o graduada en Fisioteràpia per la URL

Podeu consultar quin és el perfil de sortida del graduat o graduada en Fisioteràpia per la URL, amb les capacitats adquirides.

Informació pràctica

Horari
El Grau en Fisioteràpia a Blanquerna-URL s'imparteix en dos torns:
Matí: de 8 a 14h
Tarda: de 15 a 21h
Durant les pràctiques aquest horari pot variar.
Lloc: campus Blanquerna-Martí Codolar (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15, de Barcelona)

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar simultàniament dos graus amb la consegüent obtenció de dues titulacions oficials en 6 anys acadèmics. La simultaneïtat no es comença a 1r curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons els pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del 2n o del 3r any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

  • Fisioteràpia + CAFE
  • Fisioteràpia + Infermeria
  • Fisioteràpia + Nutrició Humana i Dietètica