Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Elena Gimeno Santos

Elena Gimeno Santos

[email protected]

Academic training

2014 | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Universitat Pompeu Fabra | Doctorat en Biomedicina

2010 | Universitat De Barcelona | Màster en Medicina Respiratòria

2007 | Universitat Autònoma De Barcelona | Llicenciatura de Psicologia

2002 | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura de Fisioteràpia

Professional profile

Professional background

2020 - 2020 | Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica | Fisioterapeuta

2016 - 2016 | Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer - IDIBAPS | Investigador Postdoctoral

2015 - 2015 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) | Investigador Postdoctoral

2010 - 2014 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) | Investigador Postdoctoral

2007 - 2016 | OYDIS, Serveis de Fisioteràpia SL | Co-director

2005 - 2009 | Fundació Privada Clínic per la Recerca Biomèdica | Tècnic investigador

2003 - 2005 | Universitat Ramon Llull | Investigador col·laborador

2003 - 2003 | Mutua de Accidentes Laborales FREMAP | Fisioterapeuta

2002 - 2007 | Treballador autònom | Fisioterapeuta

2002 - 2003 | Fundació Privada Clínic per la Recerca Biomèdica | Investigador col·laborador

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Physiotherapy management in cardiorespiratory system Physiotherapy EHEA Degree

Cardiorespiratory simulation Physiotherapy EHEA Degree

Cardiorespiratory seminar Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 1 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 2 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 3 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 4 Physiotherapy EHEA Degree

Respiratory physiotherapy applied to chronic pulmonary conditions Physiotherapy EHEA Degree

Doctoral and Master's degrees

Physical therapeutic activity for those with a chronic pathology University Master in Physical Therapeutic Activity for Persons with Chronical Deseases, Aging or Disability

Assessment of the physical condition in chronic, age-related and disability-related conditions University Master in Physical Therapeutic Activity for Persons with Chronical Deseases, Aging or Disability

Physical therapeutic training methodology University Master in Physical Therapeutic Activity for Persons with Chronical Deseases, Aging or Disability

Own Degrees

ENG/ Sistema cardiorespiratorio: materias básicas. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Sistema cardiorespiratorio: materias transversales. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/Terapia respiratoria 1. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Terapia respiratoria 2. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Terapia aplicada. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

logo

Excellence is the future