Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Victoria Alcaraz Serrano

Victoria Alcaraz Serrano

[email protected]

Academic training

2021 | Facultad de Medicina, Universitat de Barcelona | Doctora en Medicina i Recerca Translacional

2013 | Universitat Autònoma De Barcelona | Màster oficial en investigació en ciències de la salut

2011 | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Grau en Fisioteràpia

2010 | Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura de Fisioteràpia

Professional profile

Professional background

2021 - Present | Institut de Salut Global de Barcelona | Investigadora postdoctoral

2018 - 2019 | Hospital Clínic de Barcelona | Fisioterapeuta assistencial | Programa de Prehabilitación Trimodal

2015 - 2022 | Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | Professora

2015 - 2017 | Universitat Internacional de Catalunya | Professora

2014 - 2019 | Hospital Clínic de Barcelona | Fisioterapeuta assistencial | Suplent dels serveis de pneumologia i cardiologia

2012 - 2021 | Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica | Fisioterapeuta investigadora

2011 - 2012 | Asociación Colaboración Cochrane Iberoamericana | Fisioterapeuta investigadora

2010 - 2012 | Centre Sociosanitari Ricard i Fortuny | Fisioterapeuta assistencial

Awards

2021 | Universitat de Barcelona | Premi extraordinari de doctorat

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Cardiorespiratory simulation Physiotherapy EHEA Degree

Cardiorespiratory seminar Physiotherapy EHEA Degree

Research methodology Physiotherapy EHEA Degree

Advanced clinical placements 3 Physiotherapy EHEA Degree

Advanced clinical placements 4 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 1 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 2 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 3 Physiotherapy EHEA Degree

Final clinical placement 4 Physiotherapy EHEA Degree

End-of-degree project Physiotherapy EHEA Degree

End-of-degree project Physiotherapy EHEA Degree

Respiratory physiotherapy applied to chronic pulmonary conditions Physiotherapy EHEA Degree

Doctoral and Master's degrees

Assessment of the physical condition in chronic, age-related and disability-related conditions University Master in Physical Therapeutic Activity for Persons with Chronical Deseases, Aging or Disability

Research methodology and bioethics applied to health science University Master in Neurophysiotherapy

Own Degrees

ENG/ Sistema cardiorespiratorio: materias básicas. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Sistema cardiorespiratorio: materias transversales. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/Terapia respiratoria 1. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Terapia respiratoria 2. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

ENG/ Terapia aplicada. Expert Universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

logo

Excellence is the future