Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Grau en Fisioteràpia

Títol oficial

Preinscripció oberta

Alumnes de Fisioteràpia a la FCS
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  4 cursos acadèmics
 • Crèdits
  240
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Horari

  Torn matí: 8 a 14h / Torn tarda: de 15 a 21h

 • Places
  150
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

  Blanquerna-URL - Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15. 08035 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit

El perfil d’ingrés recomanat per cursar el Grau en Fisioteràpia per la URL es correspon amb candidats i candidates que, amb actitud vocacional en la cura de la salut de la població en general i de persones amb malalties o patologies que impliquen una disfunció en el moviment, tinguin un marcat interès per abastar els aspectes biològics, psicològics i socials; sensibilitat social i vocació d’ajuda a les persones i valors ètics i de respecte als drets dels ciutadans i les ciutadanes.

Els objectius i les competències del títol de Graduat o Graduada en Fisioteràpia són els establerts a l’Ordre CIN/2135/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Fisioterapeuta.

Découvrez la Kinésithérapie!

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Assistencial

Aplicació de les tècniques i procediments propis de la fisioteràpia atenent a la diversitat funcional de les persones i a les seves afeccions i patologies.

Gestió

Lideratge en l’organització i coordinació dels recursos humans i materials en centres i serveis de fisioteràpia per garantir les condicions òptimes per a l’assistència a les persones.

Docència

Transmissió dels coneixements adquirits al llarg de la carrera professional, tant en l’estudi teòric com en la pràctica clínica, a les futures generacions de fisioterapeutes.

Recerca

Innovació basada en l’estudi científic pel descobriment de noves tècniques i procediments de fisioteràpia que siguin més eficaços, eficients i segurs.

Si tries el grau en Fisioteràpia de Blanquerna-URL, tries...

Un grau pensat per formar professionals compromesos amb el benestar dels altres en el dia a dia

 • Pràctiques en centres externs i contacte amb pacients reals des de 1r curs.
 • Itinerari de pràctiques per especialitats de fisioteràpia.
 • Grups reduïts en assignatures clau, com les simulacions en fisioteràpia.
 • Seminaris de treball en adquisició de soft skills en grups molt reduïts.
 • Assignatures optatives de 4t, que permeten un itinerari especialitzat en fisioteràpia.

Les dades de l'excel·lència

+300

centres de pràctiques de l'àmbit sanitari i social de referència

+200

Hores en simulacions d’especialitats clíniques

9

Períodes de pràctiques professionals durant els 4 cursos

85%

dels estudiants tornarien a cursar la titulació

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat

La metodologia Blanquerna-URL està basada en els seminaris, un element clau per aconseguir un aprenentatge personalitzat i qualitatiu. També en una formació holística, que engloba les competències acadèmiques i professionals, sense deixar de banda les personals i humanes.

Educació personalitzada

Els seminaris, amb grups reduïts de 10-12 estudiants, faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional i l’aprenentatge personalitzat. El/la professor/a-tutor/a col·labora en l’orientació acadèmica, personal i vocacional dels estudiants.

Aules de simulacions

Les més de 200 hores en simulacions d’especialitats clíniques ofereixen la possibilitat de fer de manera guiada una pràctica que reprodueix la realitat professional.

Pràctiques, la clau per al món laboral

Realitzen fins a 9 períodes de pràctiques professionals durant els 4 cursos. L'alumnat viurà la pràctica professional en primera línia i en àmbits molt diferents per tenir les experiències i el coneixement necessaris per prendre les millors decisions.

Internacionalització dels estudis

Blanquerna-URL dona accés a diversos programes d'intercanvi perquè puguis viure una experiència a l'estranger i conèixer el sector de forma global, tant en universitats europees com americanes.

Testimonis

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

estudiants internacionals

Estudiants estrangers

Blanquerna és una universitat amb visió internacional. Cada any, acollim alumnes d'arreu del món que volen cursar al complet els graus al nostre centre. Tu podries ser un d'ells.

Informació acadèmica

Escales de la FCs

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 8 8
Formació bàsica 42 18 60
Pràctiques externes 3 7 8 22 40
Obligatòria 15 35 52 15 117
Optativa 15 15
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Anatomofisiologia 1 6Formació bàsica
Biologia 6Formació bàsica
Psicologia i comunicació 6Formació bàsica
Fonaments en fisioteràpia 1 6Obligatòria
Simulacions en fonaments de fisioteràpia 1 3Obligatòria
Segon semestre
Anatomofisiologia 2 6Formació bàsica
Física 6Formació bàsica
Antropologia 6Formació bàsica
Fonaments en fisioteràpia 2 3Obligatòria
Simulacions en fonaments de fisioteràpia 2 3Obligatòria
Pràctiques introductòries 3Practicum
Anual
Seminari en ciències de la salut 6Formació bàsica

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Fisioteràpia infantil 4Obligatòria
Fisioteràpia en geriatria 4Obligatòria
Fisioteràpia en urologia i ginecologia 4Obligatòria
Seminari d'emprenedoria en fisioteràpia 3Obligatòria
Pràctiques fi de grau 1 4Practicum
Pràctiques fi de grau 2 6Practicum
Optativa 1. Escull una optativa d'entre les 3 següents: 3Optativa
Neurodinàmia: bases de la valoració i el tractament neurodinàmic en les alteracions neuromusculoesquelètiques
Readaptació a la competició esportiva després d'una lesió
L'embenat funcional com a eina terapèutica i preventiva
Vuitè semestre
Optativa 2. Escull una optativa d'entre les 3 següents: 3Optativa
Readaptació a la competició esportiva després d'una lesió
Diversitat funcional en el nen/a
Neuromodulació percutània (NMP)
Optativa 3. Escull una optativa d'entre les 3 següents: 3Optativa
Neurodinàmia: bases de la valoració i el tractament neurodinàmic en les alteracions neuromusculoesquelètiques
Tècniques específiques perifèriques i integració global
Fisioteràpia respiratòria en malalties pulmonars cròniques
Optativa 4. Escull una optativa d'entre les 3 següents: 3Optativa
Activitat física en poblacions amb patologia crònica i discapacitat
Productes de suport en la fisioteràpia
Valoració i tractament de l'articulació temporomandibular (ATM)
Optativa 5. Escull una optativa d'entre les 3 següents: 3Optativa
Fisioteràpia en la unitat de cures intensives
Diagnòstic i intervenció en disfàgia
Fisioteràpia en el tractament del dolor pelvià crònic
Pràctiques fi de grau 3 6Practicum
Pràctiques fi de grau 4 6Practicum
Al finalitzar el grau l'estudiant haurà hagut de cursar 15 crèdits d'Optatives
Anual
Treball final de grau 8Treball fi de grau

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 10 10
Formació bàsica 40 24 64
Pràctiques externes 20 20 40
Obligatòria 20 36 40 22 118
Optativa 8 8
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Anatomofisiologia 1 6Formació bàsica
Biologia 6Formació bàsica
Física 1 3Formació bàsica
Fisioteràpia bàsica 1 6Obligatòria
Informàtica 6Formació bàsica
Segon semestre
Anatomofisiologia 2 6Formació bàsica
Física 2 7Formació bàsica
Fisioteràpia bàsica 2 8Obligatòria
Psicologia 6Formació bàsica
Anual
Seminari interdisciplinari 1 6Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Tercer semestre
Afeccions medicoquirúrgiques 1 5Obligatòria
Anglès 1 6Formació bàsica
Estadística 6Formació bàsica
Fisioteràpia aplicada 6Obligatòria
Seminari professionalitzador 1 7Obligatòria
Quart semestre
Afeccions medicoquirúrgiques 2 5Obligatòria
Antropologia 6Formació bàsica
Comunicació 6Formació bàsica
Farmacologia 6Obligatòria
Seminari professionalitzador 2 7Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Afeccions mèdicoquirúrgiques 3 5Obligatòria
Bioètica 4Obligatòria
Pràctiques externes 1 4Practicum
Semiologia 6Obligatòria
Pràctiques externes 2 4Practicum
Seminari professionalitzador 3 7Obligatòria
Sisè semestre
Afeccions mèdicoquirúrgiques 4 5Obligatòria
English in health sciences 6Obligatòria
Pràctiques externes 3 6Practicum
Pràctiques externes 4 6Practicum
Seminari professionalitzador 4 7Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Fisioteràpia del cicle vital 1 5Obligatòria
Fisioteràpia del cicle vital 2 5Obligatòria
Legislació 3Obligatòria
Pràctiques externes 5 4Practicum
Salut pública 3Obligatòria
Pràctiques externes 6 4Practicum
Seminari interdisciplinari 2 6Obligatòria
Vuitè semestre
Actualització en tècniques de fisioteràpia 4Optativa
Basic nutrition for physiotherapists 4Optativa
Physical activity and health 4Optativa
Teràpies complementàries 4Optativa
Pràctiques externes 7 6Practicum
Pràctiques externes 8 6Practicum
Treball fi de grau 10Treball fi de grau

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

A Blanquerna donem un paper fonamental a la formació i les competències adquirides durant les Pràctiques Externes. Per això, tenim conveni amb una gran varietat d’organitzacions, d'empreses i entitats, on podràs aplicar a l’entorn professional, els teus coneixements teòrics i els adquirits durant les simulacions clíniques prèvies, començant a orientar el teu futur professional a partir de la realitat del sector.

 • 1.000 hores de pràctiques, repartides en els quatre cursos del grau
 • Pràctiques en centres hospitalaris públics i privats, clíniques, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de rehabilitació, centres esportius i en tots els àmbits de la Fisioteràpia
 • Tutorització i acompanyament per part d’un/a tutor/a clínic/a i un/a tutor/a acadèmic/a
 • Espais innovadors de reflexió i documentació personalitzada al llarg de l’aprenentatge pràctic (briefing, debriefing, dosier de pràctiques)
 • Formació dirigida als tutors clínics sobre eines pedagògiques per garantir l’excel·lència en la tutorització i avaluació dels estudiants durant les pràctiques
 • Possibilitat de programes de pràctiques a l'estranger (ERASMUS i altres)

Els objectius de les pràctiques externes curriculars del grau en Fisioteràpia, seguint l’Ordre CIN/2135/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Fisioterapeuta, se centren en:

 • Integrar, a través de la pràctica clínica, els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors professionals de la fisioteràpia per a una atenció de fisioteràpia eficaç
 • Consolidar l'aprenentatge adquirit en les matèries teòriques i de simulació.
 • Adquirir experiència en les diferents especialitats de l'àmbit de la fisioteràpia

​​​​​​​

En el context de la Facultat, les pràctiques externes es regeixen per l’apartat 8 de la Normativa Acadèmica.

On pots fer les pràctiques?

Associació ASPACE. Centre de teràpia ocupacional Poblenou · ASPACE. Centre d'integració Social Badalona · ASPACE. Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel · C.R.O.T, S.L. · Cades - Asociación Esclat · Centre Assistencial ASEPEYO · Centre Assistencial Prytanis. L'Hospitalet · Centre de dia de disminuïts psíquics. Llars Mundet · Centre de Fisioteràpia Toni Bové · Centre de Recuperació Funcional CRF. Sitges · Centre de Recuperació Funcional del Vallès. Mercè Ventura · Centre de Rehabilitació Balmes · Centre de Rehabilitació CAFYR S.L. · Centre de Rehabilitació Funcional Montigalà · Centre de Rehabilitació Servimèdic · Centre de Rehabilitació Terapèutica CRT · Centre de Rehabilitació Vila Olímpica · Centre d'Esports Sabadell F.C. · Centre Geriàtric. Llars Mundet · Centre Gerontològic AMMA HORTA · Centre Mèdic Atlàntida · Centre Mèdic Collblanc · Centre Mèdic El Masnou · Centre Mèdic Meditrauma · Centre Mèdic Rehastet · Centre Mèdic Teknon · Centre Mèdic Terapèutic de Malalties Osteoarticulars (CMT) · Centre Sociosanitari El Carme · Centre Sociosanitari Mutuam Güell · Centre Sociosanitari Palau · Centre SPAL. Vilassar de Mar · Centres Assistencials Dr. Emili Mira · Centro Gerontológico AMMA TEIÀ · Centro Médico Fiatc Córsega · Clínica Corachán · Clínica Diagonal, S.L. · Clínica Nostra Senyora de Guadalupe · CODEBI. Sabadell · CODEBI. Sant Cugat · Consultori Dr. Cabestany · Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Centre Fòrum · Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Hospital de l'Esperança · Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Hospital del Mar · Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa · Consorci Sanitari del Maresme. Hospital de Mataró · Corporació Sanitària del Parc Taulí · COS. Institut de ciències mèdiques · Densar. Centro médico Catalunya · Esclat II · Eurosport · Fisio Vilassar. Centre de fisioteràpia i recuperació · FISIOCIMA · Fisios. Fisioteràpia i Osteopatia · Fisiosport Maresme · Fisioteràpia Funcional Gavà · Fitema Fisios, S.C.P · Fremap · Fundació ALTHAIA. Centre Hospitalari · Fundació Hospital Asil de Granollers · Fundació Hospital de l´Esperit Sant · Fundació Privada AUXÍLIA · Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere · Fundació Salut i Comunitat-Residència 3a edat i centre de dia La Verneda · Fundació Sanitària Sant Josep. Hospital de Dia · Fundació Santa Eulàlia · Fundació Sociosanitària de Barcelona · Fundació Step By Step · Fundació Viure i Conviure. Llar Sant Jordi · Gabinet mèdic del Maresme · GEMA. Gabinet d'Especialitats Mèdiques Associades · Hospital Universitari de la Vall d'Hebron · Hospital Asepeyo de Sant Cugat · Hospital Clínic i Provincial de Barcelona · Hospital de Bellvitge · Hospital de Dia Esclerosi Múltiple · Hospital de la Santa Creu i Sant Pau · Hospital de Nens de Barcelona · Hospital de Sant Jaume · Hospital de Sant Rafael · Hospital Evangèlic · Hospital General de l'Hospitalet · Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. ICO · Iriteb · Kine Gavà · Manfred · Mútua Montañesa · Mútua Universal Mugenat · Nova Clínica Quirón · Parc Sanitari Pere Virgili · Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi · Residència Albarrosa · Residència Blume · Residència d'avis l'Estada · Residència Geriàtrica d'Horta · Residència Geriàtrica El Mil·lenari · Residència Jaume Nualart · Residència La Creueta · Residència La Salut · Residència Las Acacias · Residència Los Sauces · Residència Los Tilos · Residència Parc del Clot · Residència Poble Nou · Residència Porta · Residència Privada Pere Relats · Residència Roca i Pi. Fundació Privada Llegat Roca i Pi · Residencia San Lorenzo, S.L. · Residencial Augusta Park · Revitass. Clínica Ignasi Gómez · Sar Quavitae. Residencial Claret · Tecnofisio Unitat d'Estimulació Neurològica, S.L. · Traumagest · Hospital Plató

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

El TFG és un treball que tanca la fase d’estudis de Grau. Ha de ser un treball complet i de rellevància que permeti integrar les competències, coneixements i habilitats adquirides per l’estudiant al llarg de la seva formació de Grau i ha de poder ser aplicable a l’espai professional en qualsevol dels seus vessants.

És un treball individual, tutoritzat, amb defensa, avaluació i qualificació segons normativa establerta, en el què l’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge.

El TFG consistirà en la realització i presentació per part de l’estudiant d’un treball inèdit que s’inclogui en alguna de les àrees de coneixement proposades des de cada titulació. Les possibles modalitats de treball són:

 • Protocol d’un projecte de recerca (quantitatiu i/o qualitatiu)
 • Protocol per a una revisió sistemàtica
 • Programa d’educació per a la salut

El seguiment del TFG s’estructura a partir de la formació de grups de 12 estudiants (aproximadament) acompanyats per 2 tutors/es, que treballaran en alguna de les àrees de coneixement establertes. Hi ha quatre sessions grupals, i la resta de seguiment és individualitzat.

La nota final del TFG serà la mitjana ponderada de tres notes:

25% seguiment, 40% treball escrit, 35% defens.

alumnes al passadís de la FCS

Un ampli ventall d'especialitats

En l’àmbit de la salut, l’activitat professional dels Graduats i Graduades en Fisioteràpia inclou l’assistència, la docència, la recerca i la gestió. La fisioteràpia, una disciplina present en tots els àmbits de la societat i la vida.

Estudiants de la FCS

Institucions públiques i privades

Treballar en empreses de titularitat privada o pública: hospitals, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental o residències de gent gran.

fcs stock

Exercici lliure de la professió

Pràctica autònoma de la professió en una consulta pròpia, en un gabinet o centre de fisioteràpia o realitzant assistència domiciliària.

Laboratori de Logopèdia

Centres especialitzats en:

Geriatria, pediatria, traumatologia, neurologia, afeccions respiratòries, ergonomia, uroginecologia, diversitat funcional, salut laboral, prevenció de riscos laborals, etc.

Alumnes a classe a la FCS

Equipaments i clubs esportius

Fisioterapeutes especialitzats en la prevenció de lesions i la millora de les capacitats funcionals i coordinatives, així com readaptació a l’esforç després d’una lesió o de períodes d’inactivitat.

MUFEE capçalera

Centres de formació i universitats

Professor/a en programes formatius i de recerca, tant preuniversitaris com universitaris, relacionats amb els diferents àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de la salut.

fcs stock

Centres d’educació infantil i atenció precoç

Fisioterapeuta en escoles ordinàries o d’educació especial i en centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, que requereixen personalització segons el desenvolupament motor i/o intel·lectual.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Director

Coordinació

Professorat

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2024-2025 s’inicia el dia 2 de novembre de 2023. A partir de la data de tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Preinscripció

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

Es pot accedir a un grau universitari de la Facultat des de diferents vies d’accés:

 • Titulació de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de Batxillerat.
 • Cicles formatius de grau superior. Estar en possessió d’un Certificat d’estudis de Tècnic/a Superior per a l’accés a estudis universitaris. Els estudiants que hagin cursat un cicle formatiu de grau superior en una àrea de coneixement relacionada amb el grau poden optar al reconeixement de crèdits: Reconeixements de creditatge als graus en Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana Dietètica, per a l’alumnat provinent de cicles formatius de grau superior.
 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones majors de 25 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies, podran accedir als estudis de grau amb la prova d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la la prova d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies, podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés del Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Títol universitari (estudis iniciats o acabats). Si ja ets graduat/da, llicenciat/da o diplomat/da; o si tens superats un mínim de 30 crèdits ECTS, pots sol·licitar l’ingrés al grau ja iniciat. Per elaborar la llista de persones admeses, es tenen en compte les places disponibles, un reconeixement mínim de crèdits i una entrevista personal. Si no es reconeix un mínim de 30 crèdits ECTS o l’alumne/a no és admès per aquesta via, podrà accedir a l’examen d’ingrés amb les condicions d’admissió a 1r curs. En el cas de l’alumnat estranger que no hagi obtingut l’homologació del seu títol a Espanya, és el Rector de la universitat qui resoldrà l’acceptació d’aquest títol, sempre que es compleixin els requisits exposats en l’apartat anterior.
 • Batxillerat estranger amb credencial de la UNED.L’alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o de països amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i l’alumnat amb Batxillerat internacional, ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu. Per tant, no s’han de presentar a les PAU, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus. Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.
 • Homologació de Batxillerat estranger.L'alumnat provinent de sistemes educatius de països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol, podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Les candidatures que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, s’han de posar en contacte amb el departament de secretaria acadèmica:[email protected]

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

Preinscripció

Prova d’admissió

Resolució de l’admissió

Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic i crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

En el moment de formalitzar la preinscripció, la persona sol·licitant obtindrà el resguard de preinscripció on s’indicarà dia, hora i lloc per fer la prova d’admissió, i 48h abans de la prova, rebrà un email amb tota la informació necessària per a la realització de la prova d'admissió. No es pot triar/canviar la data de la prova d’admissió. Qualsevol canvi implica l’anul·lació de la Preinscripció. Si es vol Preinscriure de nou, es realitzarà manualment des de la facultat a cost zero, i aquesta nova data de preinscripció és la que comptarà per l’ordre de matrícula.

L’estudiantat estranger no catalanoparlant i/o no castellanoparlant, ha de demostrar un nivell global A2 de Català i/o de Castellà per ser admès/esa. Si es disposa del Certificat acreditatiu s’ha de pujar al Dipòsit de documents. En cas contrari, es farà una prova de nivell específica en el dia i hora que es determini.


Nota: Per a titulacions amb més d'un torn, es podrà escollir torn per ordre de pagament de la preinscripció.

Prova d’admissió

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció. L'alumnat sol·licitant que superi les proves d’admissió podrà accedir a la matrícula condicionada a superar les PAU o el cicle formatiu de grau superior. La prova serà en línia.

El calendari de les proves d’admissió pel curs 2024-2025, és:

 • Dimecres 17 de gener de 2024, 09:30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 19 de febrer de 2024, 16:30h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 3 d’abril de 2024 , 09.30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 29 d’abril de 2024, 16:30 h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 29 de maig de 2024, 09:30h (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dilluns 17 de juny de 2024, 16:30h ( només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dimecres 3 de juliol de 2024, 09:30h (només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

 • Dijous 18 de juliol de 2024, 09:30h ( només per als graus en Fisioteràpia i en Nutrició Humana i Dietètica).

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumnat pot consultar sempre al seu dipòsit de documents.

La prova consta de dos instruments que tenen com a finalitat establir una ordenació numèrica de l’alumnat d’acord amb un procés d’admissió orientat als seus estudis futurs, i no poden ser mai enteses com un test que mesura la capacitat intel·lectual del futur alumnat. Es tracta de tenir un perfil a escala individual d’algunes funcions cognitives, interessos i preferències professionals, característiques i aptituds personals per desenvolupar la tasca corresponent a la titulació escollida, i de les motivacions del/de la candidat/a per cursar els nostres estudis.

Prova 1: Qüestionari de valors personals, fites i objectius, ordre i mètode, practicitat, i decisió.
Prova 2: Valoració de la comprensió lectora, l'adequació al context, el coneixement de l'actualitat i la salut (anàlisi, síntesi, ortografia...), per la qual cosa se li faciliten uns textos que ha d'analitzar i dels que ha de respondre unes qüestions.

El futur i la futura estudiant s'ha de connectar per fer la prova d’accés en línia en la data i l'hora assignada en el moment de formalitzar la preinscripció i ha de mostrar el seu DNI com a document identificatiu. La durada aproximada de les proves és d’1-1.30 h. En el cas de necessitar adaptacions educatives especials (dislèxia, TDAH...), s’ha de marcar durant la preinscripció, a la pantalla de dades estadístiques, i cal aportar la documentació que ho acrediti.

Resolució de l’admissió

 • Grau en Infermeria

Uns dies després de fer la prova d’admissió, rebràs un correu en què se’t comunicarà la conformitat perquè segueixis el procés d'admissió.

Has de penjar al Dipòsit de documents la nota mitjana de Batxillerat o de CFGS, tan aviat com la tinguis. El no lliurament de la documentació, comporta la teva exclusió del procés d’admissió.

Entre finals de maig i finals de juny, es començarà a fer l'assignació de places en funció de la ponderació obtinguda amb les notes de Batxillerat o CFGS, i la prova d'admissió.

L’estudiantat admès rebrà un correu electrònic per fer la matrícula amb les instruccions sobre quan i com formalitzar-la.

El criteri que s'utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

La plaça serà ferma quan l'estudiant lliuri la documentació amb la via d'accés a la universitat: el certificat de les PAU o el Certificat d’estudis de tècnic/a superior per l'accés a estudis universitaris; i faci la matrícula definitiva.

 • Grau en Fisioteràpia i grau en Nutrició Humana i Dietètica

Uns dies després de fer la prova d'admissió, rebràs un correu electrònic en què se’t comunicarà la resolució de l'admissió

El criteri que s'utilitza per convocar l’alumnat en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

La plaça serà ferma quan l'estudiant lliuri la documentació amb la via d'accés a la universitat: el certificat de les PAU o el Certificat d’estudis de tècnic/a superior per l'accés a estudis universitaris; i faci la matrícula definitiva.

Matrícula

La persona admesa a la matrícula podrà escollir entre dues opcions, depenent de si ja disposa de la via d’accés a la universitat o no:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de fer la matrícula al grau, abans de tenir aprovades les PAU o el CFGS.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas de no obtenir la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Notes:

1. El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és per ordre de pagament de la preinscripció.

2. Abans de fer la matrícula és molt important que miris bé el vídeo*amb les instruccions, i tinguis a punt la documentació* que se’t demanarà, ja que un cop iniciat el procés, el torn es consolida en el moment que finalitzes la matrícula.

3. La plaça serà definitiva quan l'alumne/a lliuri la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS, i faci la matrícula definitiva.

4.La documentació requerida s’haurà de pujar a través del dipòsit de documents si te codi de verificació. Si no te codi de verificació, cal lliurar-ne l’original a Secretaria acadèmica.

 • DNI (per les dues cares). Alumnat estranger: NIE (Número d’Identificació d’Estranger) i Passaport.
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la matrícula.
 • NUSS (Número de la Seguretat Social). En aplicació del Reial Decret Llei 2/2023, és obligatori incloure al Sistema de Seguretat Social a tot l'alumnat que realitza pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses als programes de formació. Per tant, és imprescindible que l’alumnat disposi del NUSS per poder realitzar les pràctiques. L'alumnat estranger ha de tenir passaport vigent i tramitar el NIE i quan el tingui ha d'obtenir el seu NUSS. El NIE es pot sol·licitar a l'Oficina Consular del lloc de residència de alumne/a.
 • Declaració de documentació vinculada a les Pràctiques Externes, emplenada i signada electrònicament.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat i/o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat pagament fraccionat, en el moment de la matriculació, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50% restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Aquí es poden consultar les condicions generals de matrícula als estudis de l'FCS.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full resguard de matrícula corresponent, des del dipòsit de documents i des de la Intranet-SCALA de l’estudiant.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Departament de Futurs Estudiants.

[email protected]
932533069

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

El preu/crèdit de les titulacions es regularitza cada any acadèmic per a tots els cursos.

Preu

Preu per crèdit
147,52 €
Preu total 1r curs 2024-25
8.851,20 €

Descomptes per a graus de Blanquerna-URL

Descomptes Fundació Blanquerna sobre el total de crèdits què matriculi l’estudiant per curs acadèmic:

 • Pagament únic del 100% de l’import total de la matrícula: 2% de descompte.

I a més a més, l’estudiant pot gaudir també d’un d’aquests altres descomptes (no acumulables entre sí):

 • Estudiant membre de Família Nombrosa o Monoparental: 5% de descompte.
 • Estudiant amb discapacitat >33%: 5% de descompte.
 • Família Blanquerna (alumni, fill/a, germà/na o parella, d'alumni o alumne/a): 5% de descompte.

Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui. L’alumnat ha de portar el document original presencialment a Secretaria Acadèmica, juntament amb el seu document d’identificació, per a la seva validació i aplicació del descompte corresponent. Termini de presentació de la documentació acreditativa: 16 de desembre 2024.

Facultat de Ciències de la Salut FCS

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Grau verificat per l'AQU

Memòries

Informació de Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur