Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGSIC
 • Psicologia clínica i de la salut
 • Psicologia de l’educació
 • Psicologia de les organitzacions i del treball
 • Psicologia comunitària i jurídica
 • Psicologia del cicle vital (infantil, adults, gent gran)
 • Activitat física i esport
 • Mediació
 • Assessorament i orientació psicològica en diferents àmbits
 • Avaluació i intervenció psicològica en diferents àmbits
 • Elaboració de programes d'intervenció
 • Trànsit i seguretat viària
 • Emergències i desastres
 • Investigació
 • Docència