Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Formació acadèmica

2011 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Doctora en Psicologia

2005 | Universitat Ramon Llull | Diploma d'estudis Avançats DEA

2004 | Universitat Ramon Llull | Postgrau en Estratègies d'E-A

2000 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Llicenciatura de Psicologia

2000 | Universitat Ramon Llull | Psicologia

1998 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura d'Educació Social

1994 | Universitat Ramon Llull | Educació Social

Perfil professional

Experiència professional

2007 - 2010 | Universitat de Barcelona | Professora Associada | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

2004 - Actualitat | SAIP – Servei d’Assessorament i Intervenció Psicopedagògica de la Universitat Ramon Llull | Assessora Psicopedagògica | Assessora psicopedagògica especialitzada en processos d'innovació i canvi a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

1999 - 2004 | Institut d’Intervenció Primerenca | Terapeuta | Terapeuta especialitzada en trastorns del desenvolupament i autisme i en el projecte”UCLA Joung Autism Project”

Experiència internacional

2019 - 2019 | University of Helsinki - Department of Educacion | Investigadora visitant | Estada de recerca

2008 - 2008 | Govern de Xile | Consultora en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior MECESUP | Consultora

2006 - 2006 | University of Louisville, UfL. College of Education and Human Development | Investigadora visitant | Estada de recerca

Altres

2015 - 2020 | FPCEE Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | Coordinadora de Pràctiques dels Graus en Educación Infantil i Primària | Coordinadora de Pràctiques

2011 - Actualitat | Grup recerca consolidat SINTE Seminari Interuniversitari en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge | Investigadora | Investigadora

Publicacions

Eva Liesa i Paula Mayoral (2020). Els processos d’indagació cooperativa en els centres escolars: valoracions d’algunes experiències. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació .

Eva Liesa i Paula Mayoral (2019). Pot haver-hi innovació sense recerca? Una proposta des de les comunitats d'indagació. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació .

Maribel Cano, Eva Liesa i Paula Mayoral (2019). Atenció a la diversitat i innovació educativa: percepció dels professionals en orientació educativa. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació .

Impartició recent

Graus i dobles graus

Treball de fi de grau: anglès Grau en Educació Infantil

Psicologia del cicle vital: Psicologia del desenvolupament I: infància Grau en Psicologia

Bases d'intervenció psicopedagògica: Bases d'intervenció psicopedagògica i pràcticum intern Grau en Psicologia

Seminari I: Introducció a la Psicologia i al treball universitari Grau en Psicologia

Doctorats i Màsters Universitaris

Desenvolupament de la persona, educació i societat MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1 / MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educació Màster Universitari en Psicopedagogia / Grau en Educació Infantil

Innovació pedagògica i gestió curricular: noves orientacions per al desenvolupament de les competències Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Desenvolupament de la persona, educació i societat Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

Grups de recerca

Investigadora | Seminari Interuniversitari sobre Identitat i Noves Trajectòries Educatives (SINTE) Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy)

logo

Excel·lència és futur