Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Reconeixement de crèdits de cicle formatiu de grau superior a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels cicles formatius de grau superior amb els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) Ciències bàsiques aplicades a l’esport Bàsica 6 ECTS 1
Metodologia per al Treball Universitari Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia, Cos i Transcendència Bàsica 6 ECTS 4
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Activitat Física i Salut. Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) Didàctica de l'Educació Física i de la Iniciació a l'Esport. Obligatòria 6 ECTS 1
Fonaments dels Esports Col·lectius I i II Obligatòria 6 ECTS 1 i 2
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Teoria i Pràctica de les Manifestacions del Joc Obligatòria 6 ECTS 5
Activitat Física i Salut. Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Condicionament Físic (LOE) Ciències bàsiques aplicades a l’esport Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Activitat Física i Salut. Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Animació Turística Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística (LOE) Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques (LOGSE) Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques (LOE) Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior d’Esport en Alta Muntanya (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Escalada (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí de Muntanya (LOGSE)* Activitat en medi natural. Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí Alpí (LOGSE)* Activitat en medi natural. Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí de Fons (LOGSE)* Activitat en medi natural. Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Surf de Neu (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Basquetbol (LOGSE)* Fonaments dels Esports Col·lectius I i II Bàsquet Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Futbol (LOGSE)* Fonaments dels Esports Col·lectius I i II Futbol Obligatòria 3 ECTS 2
Convalidació de crèdits ECTS amb relació al CFGS de Tècnic Superior d’Esport en Futbol Sala (LOGSE)* Fonaments dels Esports Col·lectius I i II Futbol Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Escalada (LOGSE)* Fonaments dels Esports Col·lectius I i II Handbol Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Escalada (LOGSE)* Fonaments dels Esports Individuals I: Atletisme Obligatòria 3 ECTS 1
Tècnic Superior d’Esport en Vela amb Aparell Fix (LOE)* Fonaments dels Esports Individuals III: Vela Obligatòria 3 ECTS 4
Tècnic Superior d’Esport en Vela amb Aparell Lliure (LOE)* Fonaments dels Esports Individuals III: Vela Obligatòria 3 ECTS 4

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Educació Infantil

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* Societat, Família i Educació Bàsica 6 ECTS 8
Processos i Contextos Educatius Bàsica 6 ECTS 1
Història i Antropologia de l’Educació Bàsica 6 ECTS 1
Pràcticum I Pràctiques 6 ECTS 3 i 4
Educació i Salut 6 ECTS
Materials i Recursos Didàctics Bàsica 6 ECTS 8
El Desenvolupament: Bàsica 6 ECTS 3
Optativitat I Optativa 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 48

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Educació Primària

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* Societat, Família i Educació Bàsica 6 ECTS 8
Processos Educatius Bàsica 6 ECTS 1
Història i Antropologia de l’Educació Bàsica 6 ECTS 2
Pràcticum I Pràctiques 6 ECTS 3 i 4
Educació per a la salut Optativa 6 ECTS 8
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Grau en Gestió Esportiva

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Administració i Finances (LOE/LOGSE)* Ètica i Direcció de Persones: Obligatòria 6 ECTS 4
Economia de l’Empresa I Bàsica 6 ECTS 1
Economia de l’Empresa II Bàsica 6 ECTS 2
Comptabilitat General i de Costos Bàsica 6 ECTS 2
Sistemes d’Informació i Tecnologies Aplicades a la Gestió Obligatòria 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) Esports Convencionals Obligatòria 6 ECTS 1
Esport i Salut. Obligatòria 6 ECTS 2
Esport i Desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 3
Esports Emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Marquèting i Publicitat (LOE)* Economia de l’Empresa I Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 6 ECTS 4
Marquèting Avançat Optativa 6 ECTS 6
Comunicació Empresarial, Relacions Públiques i Protocol Obligatòria 6 ECTS 8
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) Esports Convencionals Obligatòria 6 ECTS 1
Esport i Desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 3
Esports Emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Condicionament Físic (LOE) Esport i Salut. Obligatòria 6 ECTS 2
Esports Emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 12

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Logopèdia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* El Desenvolupament: Bàsica 6 ECTS 1
Bases de la Comunicació i la Cognició Humana Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia Bàsica Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 30
CFGS de Tècnic Superior en Interpretació del Llenguatge de Signes (LOGSE) Lingüística General Bàsica 6 ECTS 2
Lingüística Aplicada Bàsica 6 ECTS 2
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (LOE) Lingüística General Bàsica 6 ECTS 2
Lingüística Aplicada Bàsica 6 ECTS 2
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 24
CFGS de Tècnic Superior en Audiopròtesis (LOGSE) Trastorns i Exploració de l'Audició Obligatòria 6 ECTS 6
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Audiologia Protèsica (LOE) Trastorns i Exploració de l'Audició Obligatòria 6 ECTS 6
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Integració Social Comunicació Augmentativa Obligatòria 6 ECTS 7
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Psicologia Social Obligatòria 6 ECTS 2
Ètica i Deontologia Periodística Obligatòria 6 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Grau en Psicologia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Integració Social (LOE/LOGSE) Antropologia Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia Social Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia de l’educació Obligatòria 6 ECTS 3
Psicologia dels Grups Obligatòria 6 ECTS 3
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 3
Psicologia i Sociologia de la Transcendència Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 36
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) Bases Psicobiològiques del Comportament I: Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 3
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) Bases Psicobiològiques del Comportament I: Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 3
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* El Desenvolupament: Infància Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la Comunicació i la Cognició Humana Obligatòria 6 ECTS 2
Psicologia Bàsica Aprenentatge i Memòria Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Doble grau en Psicologia i Logopèdia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Curs
Tècnic Superior en Integració Social (LOE/LOGSE) Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Psicologia Social Bàsica 6 ECTS 1
Psicologia de l’educació Obligatòria 6 ECTS 2
Psicologia dels Grups Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia i Sociologia de la Transcendència Bàsica 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 36
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 2
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 2
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* El Desenvolupament: Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la Comunicació i la Cognició Humana Obligatòria 6 ECTS 1
Psicologia Bàsica Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* El Desenvolupament: Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la Comunicació i la Cognició Humana Obligatòria 6 ECTS 1
Psicologia Bàsica Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 30
CFGS de Tècnic Superior en Interpretació del Llenguatge de Signes (LOGSE) Lingüística General Bàsica 6 ECTS 1
Lingüística Aplicada Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (LOE) Lingüística General Bàsica 6 ECTS 1
Lingüística Aplicada Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 24
CFGS de Tècnic Superior en Audiopròtesis (LOGSE) Trastorns i Exploració de l'Audició Obligatòria 6 ECTS 3
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Audiologia Protèsica (LOE) Trastorns i Exploració de l'Audició Obligatòria 6 ECTS 3
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Integració Social Comunicació Augmentativa Obligatòria 6 ECTS 4
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament Contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia Social Bàsica 6 ECTS 1
Ètica i Deontologia Periodística Obligatòria 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 30

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur