Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Beques matrícula d'honor

Promoció de l'excel·lència acadèmica

La normativa acadèmica de cada facultat de Blanquerna-URL preveu la inscripció gratuïta d'un nombre determinat de crèdits en la matrícula següent per a aquells alumnes que hagin obtingut una matrícula d'honor en alguna matèria o assignatura, llevat del Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa diferent.

Normativa de les matrícules d'honor

Durant la formació de grau, l’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en algun mòdul tindrà dret, en el curs següent de la mateixa carrera, a matricular-se gratuïtament de l’equivalent al nombre de crèdits del mòdul en el qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de tres crèdits per mòdul o assignatura.

Els estudiants de l’últim curs de la carrera podran obtenir aquest benefici si en el curs següent es matriculen en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari en qualsevol de les facultats de Blanquerna-URL, llevat del Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa diferent.

L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en algun mòdul del màster tindrà dret, només en el curs següent, a la matrícula gratuïta de tres crèdits.

L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna matèria o assignatura tindrà dret, en el curs següent de la mateixa carrera, a inscriure gratuïtament l’equivalent al nombre de crèdits de la matèria o assignatura en la qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de tres crèdits per matèria o assignatura.

Els estudiants de l’últim curs de la carrera podran obtenir aquest benefici si el curs següent s’inscriuen en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari de Blanquerna-URL, llevat del Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa diferent.

L’estudiant que obtingui la qualificació de matrícula d’honor en una assignatura quedarà exempt del pagament de l’equivalent al nombre de crèdits en una altra assignatura, fins a un màxim de tres per assignatura.

L’estudiant que obtingui la qualificació de matrícula d’honor en una assignatura de l’últim curs abans de graduar-se podrà obtenir l’exempció de pagament de crèdits, fins a un màxim de tres per assignatura, en cursos de grau o postgrau d'aquesta facultat o d'altres facultats de Blanquerna-URL, sempre que s’hi matriculi el curs següent, llevat del Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa diferent.

logo

Excel·lència és futur