Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informes de Seguiment dels Centres (ISC)

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació. El seguiment té dos objectius fonamentals:

  • Ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari.
  • Que aquest procés de reflexió sigui la base de l’acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. La idea és entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Darrera versió de l'informe de seguiment de centre per a graus i màsters.

Històric dels informes de seguiment

exterior fpcee

Facultat de Ciències de la Salut

Darrera versió de l'informe de seguiment de centre per a graus i màsters.

Històric dels informes de seguiment

Façana edifici Padilla FCS

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Darrera versió de l'informe de seguiment de centre per a graus i màsters.

Històric dels informes de seguiment

facultat fcri entrada
logo

Excel·lència és futur