Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Beques a l’excel·lència acadèmica

Per als estudiants de nou accés, amb el mecenatge de:

Les beques a l'excel·lència acadèmica suposen la gratuïtat del 80% (50% en el grau en Farmàcia) de l'import dels drets d'inscripció i d'ensenyament durant un curs per a titulacions oficials i, en cas de mantenir-se l'excel·lència acadèmica, s'estenen als cursos successius i fins a la finalització de la titulació que l'estudiant estigui cursant. La sol·licitud s’ha de fer a través del Portal de Beques del Banco Santander que es fa càrrec, a través d’una aportació econòmica a la Fundació Blanquerna, del cost del primer any de la beca. A partir del segon any i consecutius va a càrrec de la Fundació Blanquerna.

Beques a l'excel·lència acadèmica per a graus

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: 6 places
 • Facultat de Ciències de la Salut: 3 places
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: 5 places

Es reservarà una plaça per cada facultat per a estudiants de fora de l’Estat espanyol.

(*)Grau en Farmàcia (impartit conjuntament per Blanquerna i IQS): 2 places (en el cas d'aquestes dues beques, la gratuïtat és del 50% de l'import dels drets d'inscripció i d'ensenyament i segueix un procés diferent). Per sol·licitar-la cal contactar amb la Secretaria General d'IQS: Via Augusta, 390; 08017 Barcelona; a/e: [email protected]).

Les poden sol·licitar gratuïtament tots els estudiants de Batxillerat amb una mitjana mínima de 8,5 i estudiants de CFGS amb una mitjana mínima de 9,0 que accedeixin per primera vegada a la universitat.

Del 3 d'abril al 2 de juny del 2023.

Cal omplir el formulari de sol·licitud del Portal de Beques del Banco Santander i adjuntar els documents següents:

 • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • 1 fotografia mida carnet

Cal fer una prova específica per a cada estudi al qual es vol accedir.

 • Pels estudiants que hagin cursat el batxillerat a Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol o a Andorra:
  Dia i lloc: 12 de juny del 2023 a les 10 h. La prova es farà presencialment a la Facultat on es vulguin cursar els estudis.
 • Pels estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat fora d'Espanya o Andorra:
  Dia i lloc: 12 de juny del 2023 a les 10 h. en format virtual

Uns dies abans s'enviarà un correu electrònic als candidats i candidates amb la informació necessària.

Blanquerna-URL es reserva el dret de no adjudicar totes les beques un cop valorades totes les sol·licituds i les proves realitzades

El fet de sol·licitar la beca a l'excel·lència no impedeix fer el procés de sol·licitud de plaça en paral·lel.

La resolució es farà pública el dia 22 de juny del 2023 a partir de les 16 h. Totes les persones sol·licitants rebran personalment la resolució de la beca.

En els casos dels estudiants de Batxillerat que obtinguin la beca, aquesta serà efectiva si presenten la papereta de la selectivitat o la sol·licitud de l'homologació del títol (batxillerats estrangers) abans del 28 de juny del 2023.

Beques a l'excel·lència per a màsters universitaris

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: 2 places
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: 2 places
 • Facultat de Ciències de la Salut: 1 plaça

Les poden sol·licitar gratuïtament tots aquells titulats universitaris que accedeixin directament als màsters universitaris, amb una mitjana mínima de 7,5 de la titulació universitària que els hi dona accés. La mitjana serà ponderada pels crèdits amb les equivalències següents:

 • numèrica: el seu literal
 • literal: aprovat-5,5, notable-7,5, excel·lent-9, matrícula d'honor-10, convalidada/reconeguda-5,5, convalidada amb qualificació-el seu valor.

Del 3 d'abril al 28 de juny del 2023.

Cal omplir el formulari de sol·licitud del Portal de Beques del Banco Santander i adjuntar els documents següents:

 • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • 1 fotografia mida carnet

Cal fer una prova específica per a cada estudi al qual es vol accedir.
Dia i lloc: 4 de juliol del 2023 a les 10.00 h. La prova es farà en format virtual. Uns dies abans s'enviarà un correu electrònic als candidats amb la informació necessària.

La Fundació Blanquerna es reserva el dret de no adjudicar totes les beques un cop valorades totes les sol·licituds i les proves realitzades. Així mateix, en cas d'empat en la prova, la Facultat pot decidir dividir la beca entre dos candidats a raó del 40% a cada estudiant. El fet de sol·licitar la beca a l'excel·lència no impedeix fer el procés de sol·licitud de plaça en paral·lel.

La resolució es farà pública el dia 14 de juliol del 2023 a partir de les 16.00 h. Tots els sol·licitants rebran personalment la resolució de la beca. Les Facultats poden decidir dividir la beca entre dos candidats a raó del 40% a cada estudiant.

logo

Excel·lència és futur