Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Beques a l’excel·lència acadèmica

Les beques a l'excel·lència acadèmica suposen la gratuïtat del 80% (50% en el grau en Farmàcia) de l'import dels drets d'inscripció i d'ensenyament durant un curs i, en cas de mantenir-se l'excel·lència acadèmica, s'estenen als cursos successius i fins a la finalització de la titulació que l'estudiant estigui cursant.

Beques a l'excel·lència acadèmica per a graus

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: 6 places
 • Facultat de Ciències de la Salut: 2 places
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: 5 places

(*)Grau en Farmàcia (impartit conjuntament per Blanquerna i IQS): 2 places (en el cas d'aquestes dues beques, la gratuïtat és del 50% de l'import dels drets d'inscripció i d'ensenyament i segueix un procés diferent). Per sol·licitar-la cal contactar amb la Secretaria General d'IQS: Via Augusta, 390; 08017 Barcelona; a/e: [email protected]).

Les poden sol·licitar gratuïtament tots els estudiants de Batxillerat amb una mitjana mínima de 8,5 i estudiants de CFGS amb una mitjana mínima de 9,0 que accedeixin per primera vegada a la universitat.

Del 5 d'abril al 13 de juny del 2022.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud I adjuntar els documents següents:

 • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • 1 fotografia mida carnet

Cal fer una prova específica per a cada estudi al qual es vol accedir.
Dia i lloc: 15 de juny del 2022 a les 10.00 h. La prova es farà en format virtual. Uns dies abans s'enviarà un correu electrònic als candidats amb la informació necessària.

Blanquerna-URL es reserva el dret de no adjudicar totes les beques un cop valorades totes les sol·licituds i les proves realitzades.

El fet de sol·licitar la beca a l'excel·lència no impedeix fer el procés de sol·licitud de plaça en paral·lel.

La resolució es farà pública el dia 23 de juny del 2022 a partir de les 16.00 h. Tots els sol·licitants rebran personalment la resolució de la beca.

En els casos dels estudiants de Batxillerat que obtinguin la beca, aquesta serà efectiva si presenten la papereta de la selectivitat o la sol·licitud de l'homologació del títol (batxillerats estrangers) abans del 28 de juny del 2022.

Beques a l'excel·lència per a màsters universitaris

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: 2 places
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: 2 places
 • Facultat de Ciències de la Salut: 1 plaça

Les poden sol·licitar gratuïtament tots aquells titulats universitaris que accedeixin directament als màsters universitaris, amb una mitjana mínima de 7,5 de la titulació universitària que els hi dona accés. La mitjana serà ponderada pels crèdits amb les equivalències següents:

 • numèrica: el seu literal
 • literal: aprovat-5,5, notable-7,5, excel·lent-9, matrícula d'honor-10, convalidada/reconeguda-5,5, convalidada amb qualificació-el seu valor.

Del 5 d'abril al 28 de juny del 2022.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud I adjuntar els documents següents:

 • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • 1 fotografia mida carnet

Cal fer una prova específica per a cada estudi al qual es vol accedir.
Dia i lloc: 6 de juliol del 2022 a les 10.00 h. La prova es farà en format virtual. Uns dies abans s'enviarà un correu electrònic als candidats amb la informació necessària.

La Fundació Blanquerna es reserva el dret de no adjudicar totes les beques un cop valorades totes les sol·licituds i les proves realitzades. Així mateix, en cas d'empat en la prova, la Facultat pot decidir dividir la beca entre dos candidats a raó del 40% a cada estudiant. El fet de sol·licitar la beca a l'excel·lència no impedeix fer el procés de sol·licitud de plaça en paral·lel.

La resolució es farà pública el dia 15 de juliol del 2022 a partir de les 16.00 h. Tots els sol·licitants rebran personalment la resolució de la beca.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur