Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Cal consultar la disponibilitat al SIOE (sioefpcee@blanquerna.edu)
grauGSIC

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

140,59 €

En el cas d'haver de repetir un seminari, els imports son els següents:

  • Seminari de 2 hores = 351,45 
  • Seminari de 4 hores = 702,95 €

 

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts