Grau en Psicologia

Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grauGSIC

 

El graduat en Psicologia

El títol de Grau en Psicologia proporciona una formació global en les competències professionals i capacita per a l’exercici de la professió en diferents àmbits d’especialització, com ara el clínic i de la salut, l’educatiu i el d’organitzacions i recursos humans. El psicòleg disposa dels coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, per tal de donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits:
La psicologia en l’àmbit clínic i de la salut se centra en l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció psicològica de les persones que pateixen algun trastorn mental o que experimenten un malestar.
La psicologia de les organitzacions i dels grups s’ocupa de l’estudi del comportament humà en aquests contextos.
La psicologia en l’àmbit educatiu estudia els processos que experimenten les persones en situacions d’ensenyament-aprenentatge.
L’estudiant podrà completar la formació per a l’exercici professional com a psicòleg amb els màsters universitaris de cada especialitat que la nostra facultat ofereix.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la psicologia, a través del treball en grups reduïts (seminaris) guiats per un professor-tutor, de tutories i atenció personalitzada, de professorat que compagina la docència amb el món professional i de pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més, l’estudiant té la possibilitat de fer estades en universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Qualitat: Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació

Verificació:

Seguiment:

Modificació:

Acreditació: