Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Del 30 d'octubre a l'1 de juliol de 2019
grauGDEI

A Blanquerna-URL, hi trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi d’aquestes disciplines. El pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que han estat objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l'anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins la cultura laboral.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els gairebé 300 Centres Formadors de Pràctiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants del Grau en Educació Infantil poden cursar una estada intensiva de pràctiques internacionals en centres educatius d’Itàlia, Nova York i Dinamarca amb l’objectiu de poder visitar i contrastar models educatius diversos i tenir una visió internacional de l’educació.