Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grauGDEI

• Llars d’infants i escoles bressol (0-6)

• Centres d'educació infantil i primària (educació infantil)

• Equips interdisciplinaris en serveis educatius

• Administracions

• Educació no formal

• Centres d’atenció a la infància

• Aules hospitalàries

• Mitjans de comunicació

• Espais familiars

• Empreses de serveis educatius

• Professors de religió*

• Altres...

(*) Cursant les assignatures pròpies de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica).