Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEI

Sortides professionals:

 • Mestre de l’etapa d’educació infantil en una escola bressol,  llar d’infants o parvulari.
 • Membres dels equips de gestió d’escoles públiques, concertades i privades, i de centres educatius.
 • Responsables, tècnics i mestres en diferents serveis i institucions educatives.

A més, el graduat en Educació Infantil pot treballar en els àmbits següents:

 • Equips interdisciplinaris en serveis educatius o en centres de recursos
 • Àrees i programes educatius de les administracions
 • Educació no formal
 • Centres d’atenció a la infància
 • Aules hospitalàries
 • Mitjans de comunicació
 • Espais familiars
 • Empreses de serveis educatius
 • Altres