Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEI

Nou itinerari per cursar el grau en Educació Infantil en tres cursos
Exclusiu per als estudiants provinents del CFGS en Educació Infantil

 

A la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna-URL reconeixem el teu itinerari formatiu.

Si ja tens un Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil t’oferim la possibilitat de cursar el grau en EDUCACIÓ INFANTIL (GEI) en només 3 cursos, en torn de tarda (16 a 20.30 h) i amb un reconeixement de 48 ECTS. Aquest itinerari exclusiu per a estudiants provinents de CFGS en educació infantil serà en petit grup, per la qual cosa les places són limitades. Aquest itinerari permet, en acabar el Grau d’infantil realitzar, en un curs, la segona titulació en Educació Primària. Si vols cursar el GEI en torn de matí també tindràs els 48 ECTS reconeguts, però la durada dels estudis serà de 4 cursos.

Vies d'accés al Grau en Educació Infantil des de CFGS. L’estudiant amb una titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en Educació Infantil (LOE o LOGSE), pot reconèixer un total de 48 ECTS: 36 ECTS de matèries curriculars, 6 ECTS de pràcticum i 6 ECTS de matèries optatives en el grau en Educació Infantil.

La FPCEE Blanquerna es reserva el dret d'anul·lar l’itinerari de cursar GDEI en 3 cursos per a estudiants provinents de CFGS si no es cobreixen el nombre mínim de places. En aquest cas s’oferirà a l'estudiant la possibilitat de canviar a torn de matí (grau de 4 cursos) o bé es retornarà l’import de la preinscripció.

Quadre reconeixement crèdits

Grau en Educació Infantil

Nombre de crèdits

Societat, Família i Educació6 ECTS
Processos  i Contextos Educatius6 ECTS
Història i Antropologia de l’Educació6 ECTS
Educació i salut6 ECTS
Materials i recursos didàctics6 ECTS
Psicologia del desenvolupament6 ECTS
Optativitat I6 ECTS
Practicum I6 ECTS

Pla d'estudis del grau en Educació Infantil adaptat en 3 cursos 

1r curs

 • Comunicació oral, escrita i digital 
 • Gestió de la informació i TIC
 • Bases de l'educació: la relació pedagògica
 • Persona, cultura, religió i valors
 • Educació física
 • Llenguatge visual i plàstic
 • Llenguatge musical
 • Llengua catalana C1 i llengua castellana C1
 • Organització escolar i habilitats docents
 • Cristianisme i cultura

Crèdits: 60 ECTS


2n curs

 • Psicopedagogia de l'aprenentatge i l'educació
 • Coneixement i activitat matemàtica a l'Educació Infantil
 • Descobriment de l'entorn a l'Educació Infantil
 • L'escola d'Educació Infantil
 • Diversitat, multiculturalitat i educació
 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Projecte artístic interdisciplinari
 • Pràcticum II: L'aula i el cenre com a contextos educatius
 • Optativitat II - DECA I

Crèdits: 66 ECTS


3r curs

 • Didàctica i recursos per al desenvolupament del llenguatge oral
 • Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura
 • Didàctica del descobriment de l'entorn
 • Didàctica de les matemàtiques a l'Educació Infantil
 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professesionals
 • Optativitat III - DECA II
 • Optativitat IV 
 • Treball Final de Grau I
 • Treball Final de Grau II

Crèdits: 66 ECTS