Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauGDEI

A la FPCEE Blanquerna-URL reconeixem el teu itinerari formatiu.

Si ja tens un CFGS d'Educació Infantil, t'oferim la possibilitat de cursar el grau d'Educació Infantil en només tres cursos, en torn de tarda (de 16 a 20.30 h) i amb un reconeixement de 48 ECTS*.

Aquest itinerari, exclusiu per a estudiants provinents de CFGS d'Educació Infantil, serà en grup reduït, de manera que les places són limitades.

L'itinerari permet obtenir, en un curs, la segona titulació en Educació Primària a l'acabar el grau d'Educació Infantil.

Grau en Educació InfantilNombre de crèdits
Societat, Família i Educació6 ECTS
Processos i Contextos Educatius6 ECTS
Història i Antropologia de l'Educació6 ECTS
Educació i Salut6 ECTS
Materials i Recursos Didàctics6 ECTS
Psicologia del Desenvolupament6 ECTS
Optativitat I6 ECTS
Pràcticum I6 ECTS
 

 

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat.

* Per obtenir el títol del grau en Educació Infantil, s'haurà d'abonar el 75% dels 48 ECTS reconeguts, durant els tres anys.