Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció A partir del 3 de novembre de 2020
grauGDEI

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny)  mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

*Atès l’impacte social i econòmic de la pandèmia per la COVID-19, Blanquerna-URL farà, de manera excepcional per al curs 2020-2021, una modificació a la baixa del percentatge corresponent al primer pagament de la totalitat de la matrícula que consistirà en el 35% i no el 50% com és habitual. Es mantindrà com tots els cursos el sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de l’import.

Preu per crèdit

126,07 €

En el cas d'haver de repetir un seminari, els imports son els següents:

  • Seminari de 2 hores = 315,18 €
  • Seminari de 4 hores = 630,35 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i Ajuts