Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Tancada
grauGDEI

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4236618102
Obligatòria18123464
Optativa661224
Pràctiques6141838
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

4t

Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Observació sistemàtica i anàlisi de contextosBàsica6.00
Treball de fi de grau ITreball de fi de Grau6.00
Experimentació i descobriment de l'entornOptativa6.00
Teologia i didàctica de la religió catòlica II (DECA II)Optativa6.00
Didàctica de l'expressió visual i plàsticaOptativa6.00
Habilitats lingüístiques per al docentOptativa6.00
Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aulaOptativa6.00
Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicionalOptativa6.00
Didàctica i metodologia: La veu i el cos, elements de producció i expressió musicalOptativa6.00
Didàctica i metodologia: so i audicióOptativa6.00
Tecnologia i cultura musicalOptativa6.00
Educació física i la seva didàcticaOptativa6.00
Fonaments pedagògics de l'ensenyament comprensiu de l'esportOptativa6.00
Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiuOptativa6.00
Dificultats i trastorns d'aprenentatgeOptativa6.00
La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativaOptativa6.00
Didàctica de la llengua estrangera en l'etapa d'educació infantilOptativa6.00
L'infant de 0 a 6 anys: característiques evolutives i aprenentatgeOptativa6.00
Semestre: Vuitè
Educació i salutBàsica6.00
Treball de fi de grau II: anglèsTreball de fi de Grau6.00
Societat, família i educacióBàsica6.00
Anual
Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionalsPràctiques18.00
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)