Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióDra. C. Palma Dr. V. Cabré Prof. A. Gil
Preinscripció Oberta

masters-universitarisMPGS

Preu i ajuts

Preu per crèdit

El preu per crèdit, per als estudiants de nou accés, corresponent al curs 2020-2021 és de 131,94 €.

Els alumni* de la Facultat gaudiran d'un 15% de descompte en el preu de la matrícula de primer curs.

*Provinents de grau, diplomatura, llicenciatura i màsters universitaris.

El preu per crèdit, per als estudiants de segon curs, corresponent al curs 2020-2021 és de 128,10 €. S'aplicarà un 15% en el preu de la matrícula als estudiants de segon curs. 

Forma de pagament

El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de fer efectiu el 35% del cost total dels crèdits matriculats i el 65% restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Finançament dels estudis

L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s’imparteixen a Blanquerna-URL (veure apartat beques i ajuts).