Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

Títol oficial

Preinscripció oberta

MU PsicoTreball
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 any acadèmic a temps complet (60 ECTS), dos anys acadèmics a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  octubre 2024
 • Horari

  Dilluns, de 15.30 a 19.30 h. De dimarts a divendres, de 16.30 a 19.30 h

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

Llicenciats o graduats en Psicologia que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la gestió de persones.

Amplia la teva formació

L’objectiu d’aquest màster és l’especialització en l’àrea de la psicologia del treball i de les organitzacions. La nostra voluntat és facilitar una formació multidisciplinària i de qualitat que doni resposta als reptes que la societat planteja als professionals que es volen dedicar a aquest àmbit dins les organitzacions.

Aquest màster ofereix una visió global de tots els aspectes inclosos en l’àrea de recursos humans (competències tècniques) i la relació d’aquesta àrea amb la resta d’àrees de l’organització. Alhora és una oportunitat per desenvolupar competències personals i interpersonals en un entorn pràctic i aplicat.

Ens mantenim fidels a les directrius fixades per la European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP); una organització que té com a objectiu principal donar suport al desenvolupament i la pràctica de la psicologia del treball i de les organitzacions (W&O Psychology) a Europa, així com promoure la cooperació entre científics i professionals del sector.

 • Contextualitzar la gestió de persones en el marc de l’organització.
 • Conèixer les tècniques i les estratègies per a la gestió i direcció de persones.
 • Desenvolupar habilitats directives per a una gestió de persones més estratègica.
 • Disposar dels elements clau per tenir una visió global de les organitzacions del futur.
 • Desenvolupar habilitats personals i interpersonals per generar credibilitat i confiança en el professional de recursos humans.
 • Ubicar el paper dels recursos humans en la gestió del negoci.

 • Gestionar els recursos humans de l’organització depenent del context intern i extern.
 • Adquirir la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels recursos humans.
 • Dissenyar mecanismes d’avaluació i millora de la salut física i emocional de les persones dins d’una organització.
 • Aplicar els instruments i les metodologies digitals a la recerca i a la gestió de recursos humans.
 • Conèixer i desenvolupar polítiques pròpies de la gestió de recursos humans.
 • Adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, per contribuir als objectius organitzacionals.
 • Definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l’estratègia de recursos humans.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

A partir de les competències assolides a l’aula i de l’experiència laboral adquirida en les pràctiques, l'alumnat estarà capacitat per desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol de les funcions de recursos humans següents:

Exercici empresarial

Direcció, selecció i comunicació interna.

Formació i desenvolupament

Salut laboral i administració de recursos humans.

Consultoria

Assessorament extern i desenvolupament de polítiques i projectes.

Si tries el màster universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans de Blanquerna-URL, tries...

Formació, pràctiques i inserció.

 • Formació: Multidisciplinària i de qualitat desenvolupant tant competències tècniques com personals.
 • Pràctiques: Realitzades en institucions i empreses d’alt prestigi en el camp de la psicologia.
 • Inserció: 100% d’inserció laboral en consultories i en departaments de gestió de persones.
alumnes a l'exterior de la FPCEE

Les dades de l'excel·lència

+700

hores de pràctiques professionals

100 %

d'ocupació l'any 2020

8

promocions de professionals en el mercat laboral

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Pla d'estudis

Una formació pràctica i dinàmica adaptada als desafiaments dels professionals en la gestió de persones.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 6
Pràctiques externes 12
Obligatòria 42
Total 60

Objectius de les pràctiques

 • Experimentar una experiència professional en l'àmbit de la gestió de persones i recursos humans amb una doble tutorització des del centre i des de la universitat.
 • Desenvolupar les pràctiques curriculars obligatòries amb una durada de 240 a 360 hores.
 • Possibilitar la matrícula de pràctiques extracurriculars fins a 375 hores per seguir aprenent en la mateixa organització o en una altra.
 • La finalitat de les pràctiques és empoderar l'estudiant de cara la seva inserció i promoció professional.

On pots fer les pràctiques?

Les pràctiques es duen a terme prioritàriament en departaments de recursos humans d’empreses i d’institucions i en consultories, que poden ser d’àmbit nacional o multinacional. Des del màster fomentem l’experiència professional a l’estranger, tant per fer pràctiques curriculars, extracurriculars com ambdues, amb l’ajut de beques Erasmus. Actualment, disposem de conveni amb la University Hospital Southampton NHS, al Regne Unit.

Indra · Codorníu · Deloitte · Fundació Jesuïtes Educació · Cegos · LB Consultors · Screen Hispania · Hospital de Sant Joan de Déu · Banc de Sang i Teixits Pimec · MC Asociados · EDAG · Grupo Planeta · Conservas DANI · Almirall · Kiwitel · Capgemini · Grupo Catalana Occidente · Be Up Flow

Treball Final de Màster

El treball de final de màster és un producte individual supervisat per un/a professor/a tutor/a que acompanya en la seva elaboració i progressió. El contingut s'adequa a necessitats detectades en l'àmbit de la gestió de persones i recursos humans amb la finalitat de donar resposta als desafiaments professionals d'aquesta àrea professional.

El treball de final de màster (TFM) podrà ser de recerca o d’intervenció i estarà tutoritzat per un/a professor/a doctor/a del màster.

El TFM es materialitza en una introducció en el marc conceptual i la revisió dels principals estudis i intervencions de l'àrea objecte d'estudi. Posteriorment, es fan una anàlisi i una detecció de necessitats, que culminen en la concreció d'objectius i finalitats. Finalment, es descriu detalladament el projecte o la proposta d'intervenció.

L'alumne/a disposa del seguiment d'un/a tutor/a, que assessora i supervisa l'elaboració del TFM. Aquest acompanyament consisteix en l'ajut per establir els objectius i les finalitats, un calendari i un pla de treball que garanteixi el rigor i la futura rellevància o aplicabilitat del producte final.

L’avaluació del TFM té dues parts: procés i treball escrit avaluat pel/per la tutor/a (30 %) i treball escrit i defensa oral avaluat per la Comissió Avaluadora (70 %). Per poder avaluar és imprescindible que les dues parts estiguin aprovades i en aquest cas la qualificació final mantindrà els percentatges. Els criteris per avaluar el TFM fan referència a les competències assolides durant el procés d'elaboració, el treball final i la seva defensa pública.

Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

 • Competències assolides durant el procés d'elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el/la tutor/a del treball.
 • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs de recerca o d'intervenció. El/la tutor/a del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa, que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.
 • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l'originalitat i la qualitat de l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d'un tribunal.

Projecció professional

Els estudis de seguiment de les persones titulades indiquen un 100% de taxa d'ocupació. A partir de les competències assolides a l’aula i de l’experiència laboral adquirida en les pràctiques, l'alumnat estarà capacitat per desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol de les funcions de recursos humans següents:

fpcee stock

Direcció, coordinació i gestió de persones

fpcee stock

Selecció, formació i desenvolupament, comunicació interna

fpcee stock

Salut laboral i administració de recursos humans

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Consultoria, desenvolupament de polítiques i projectes, avaluació de competències, coaching i mentoring

Organismes

100% d’inserció laboral en consultories i en departaments de gestió de persones.

Grans empreses i multinacionals

Pimes

Consultories especialitzades

Administració pública

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Coordinador

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil perquè puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

Preu crèdit curs 2024-25
144,17 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur