Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Entrenament i Readaptació a l'Esport

Títol oficial

Preinscripció oberta

MU EntrenamentReadaptacio
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 any acadèmic a temps complet (60 ECTS) o 2 anys acadèmics a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  una mitjana de 6 sessions mensuals de dilluns a dimecres de 10 a 14 h, en setmanes intercalades (dues setmanes de dilluns a dimecres al mes)

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

Dirigit a graduats o diplomats en Fisioteràpia, graduats o llicenciats en Ciències de l'Activitat física i l'Esport, graduats o llicenciats en Medicina i graduats o diplomats en Magisteri d'Educació Física que vulguin millorar les seves competències professionals en entrenament i readaptació a l'esport.

El títol d’aquest MU no habilita per l’exercici d’una professió sanitaria.

Amplia la teva formació

El màster universitari en Entrenament i Readaptació a l'Esport té com a objectiu proporcionar formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'adquisició de coneixement, proporcionar formació avançada en metodologia, tècniques i procediments que permetin interpretar i dissenyar treballs de recerca en entrenament esportiu i readaptació a l'esport, proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen les professions vinculades al món de l'entrenament esportiu i la readaptació esportiva en general, promoure competències que capacitin l'alumnat per a l'estudi independent i autònom al llarg de la vida, proporcionar coneixements i instruments d'anàlisi que capacitin per detectar noves necessitats i desenvolupar projectes i programes innovadors en el camp professional. I, finalment, promoure el pensament crític i les actituds empàtiques i col·laboratives inherents al coneixement de les ciències de l'esport.

 • Proporcionar formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'adquisició de coneixement.
 • Proporcionar formació avançada en metodologia, tècniques i procediments que permetin interpretar i dissenyar treballs de recerca en entrenament i readaptació a l'esport.
 • Proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen les professions vinculades al món de l'entrenament esportiu i la readaptació esportiva en general.
 • Promoure competències que capacitin als estudiants per a l'estudi independent i autònom al llarg de la vida.
 • Proporcionar coneixements i instruments d'anàlisi que capacitin per detectar noves necessitats i desenvolupar projectes i programes d'innovacions en el camp professional.
 • Promoure el pensament crític i les actituds empàtiques i col·laboratives inherents al coneixement de les ciències de l'esport.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Preparació i readaptació física

Expertesa en la millora de la condició física en els esports i readaptació a l’esforç en esportistes.

Entrenament personal

d'esportistes de tots els nivells.

Investigació

Recerca en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport.

Professor universitari

Docència en l'àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport.

Si tries el màster universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut de Blanquerna, tries...

 • Pràctiques amb els millors professionals i centres del sector de l'entrenament o la readaptació esportiva.
 • Professorat: Intervenen els millors docents de l’àmbit de l’entrenament i la readaptació esportiva.
 • Teoricopràctic: Les sessions tenen un caràcter aplicat que va de la teoria a la pràctica.
 • Seminaris: Inclou una tutorització constant amb un seguiment molt proper.
Fisiologia

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

El màster respon a la demanda social de continguts d’alt nivell que permeten un desenvolupament qualitatiu dels professionals que volen excel·lir en les ciències relacionades amb l’entrenament i la readaptació a l'esport a partir d’una visió integrada de la millora de la condició física en els dos àmbits. L’expert en la millora de la condició física actual requereix un/a professional capaç d’actuar en l’àmbit de l’entrenament i també en l’àmbit de la salut en col·lectius diversos. Aquest màster pretén aprofundir en el coneixement de les darreres tendències i les aplicacions pràctiques més innovadores de la mà d’experts reconeguts en la comunitat científica i en la pràctica professional. L’ús de la tecnologia i dels instruments de valoració i de control constitueix una tendència transversal durant el màster.

La seva finalitat, per tant, és la d’oferir els coneixements i les eines necessàries per esdevenir un/a professional competent en aquests àmbits i apropar els estudiants al món de la recerca científica. Aquest màster prepara per a l’obtenció del títol oficial Certified Strength and Conditioning Specialist (NSCA-CSCS), amb professorat acreditat, i per al Certificat Oficial de Suport Vital Bàsic (SVB), que inclou primers auxilis i desfibril·lació semiautomàtica i el Certificat Internacional de Antropometria ISAK de nivell 1.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 6
Pràctiques externes 9
Obligatòria 45
Total 60

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

L'estudiantat del màster universitari en Entrenament i Readaptació a l'Esport fa pràctiques relacionades amb les competències professionals que han de desenvolupar. Les pràctiques estaran tutoritzades a l'espai del grup de seminari integrat per 10-12 estudiants liderats per un/a professor/a-tutor/a expert/a vinculat/da directament amb la readaptació a l'esport o l'entrenament esportiu a clubs i centres d'entrenament amb llarga experiència en el sector.

Les pràctiques es fan habitualment en centres de reconegut prestigi, com ara clubs, centres d'alt rendiment, centres d'entrenament, clubs esportius de competició, centres de rehabilitació i readaptació esportiva, d'acord amb els interessos de l'estudiant i les recomanacions de l'equip de coordinació del mòdul. Des del centre de pràctiques, les pràctiques seran tutoritzades pel professional qualificat amb titulació mínima de llicenciatura i/o graduat, reconegut com a tutor/a de pràctiques del centre, i, juntament amb el/la professor/a-tutor/a del Pràcticum del màster de la Facultat, portaran a terme el seguiment i l'avaluació del mòdul.

El treball coordinat d'aquests dos tutors és imprescindible per a la formació dels alumnes per assegurar la realització adequada i la màxima qualitat. Aquestes pràctiques externes s'han d'ajustar al que estableix el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Com a continguts específics podem assenyalar:

 • Aplicació dels principis de la pràctica reflexiva.
 • Desenvolupament d'una actitud proactiva.
 • Anàlisi i plantejament d'estratègies per atendre les persones, observar-avaluar el seu estat de rendiment i proposar plans de readaptació en l'esport.

 • Aprofundir el coneixement pràctic de les bases científiques de la millora de la condició física i la recerca dels estats de forma en el context poblacional on es desenvolupin les pràctiques, adaptant-se a les necessitats per raons de sexe i gènere.
 • Demostrar habilitats per utilitzar els mètodes d'avaluació i control a l'esport en el context poblacional on es desenvolupin les pràctiques, adaptats a les necessitats per raons de sexe i gènere.
 • Conèixer estratègies de mesura del control motor en el context poblacional on es desenvolupin les pràctiques i la seva interpretació en la prevenció de lesions, l'entrenament i la readaptació esportiva.
 • Planificar i dissenyar programes d'entrenament, prevenció de lesions i/o readaptació a l'esforç. Detectar els perills del programa d'entrenament i els mecanismes lesionals en el context poblacional on es desenvolupin les pràctiques i adaptar-se al funcionament interdisciplinari del centre de pràctiques.

On pots fer les pràctiques?

FC Barcelona · Globalperformance · RDC Espanyol · Segle XXI · La Penya de Bàsquet · CAR de Sant Cugat · FC Girona · Federació Espanyola de Natació · Federació Catalana de Natació · Federació Catalana de Bàsquet · Club de Tenis Barcelona · Club de Tenis Barcino · Rafa Nadal Academy · Labsport Salut · Grup de Recerca de la FPCEE Blanquerna · Imove Tres Torres

El treball de final de màster, el pas previ al món laboral

El treball final de màster (TFM) és una de les activitats d'aprenentatge més importants del programa. D'una banda, l'alumnat té l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi d'un tema del seu interès i, de l'altra, li permet desenvolupar competències fonamentals, com la capacitat de planificar un procés, resoldre problemes, analitzar i interpretar resultats i defensar propostes de millora aplicades a les ciències de l'entrenament i/o la readaptació a l'esport.

El projecte constarà de dues parts:

 • La primera seguirà els apartats clàssics d'una investigació: justificació, objectius, referents teòrics, treball de camp, tractament de les dades i conclusions.
 • La segona serà la concreció d'una proposta d'intervenció contextualitzada, amb objectius, metodologia, instruments que s'utilitzaran, etc.

El TFM consisteix en la planificació, el disseny, la realització, la presentació i la defensa d'un projecte o treball de recerca sobre una àrea específica, i correspon a una càrrega acadèmica de 6 ECTS supervisada per un/a tutor/a en l'espai acadèmic del Seminari de TFM. Aquesta activitat pot tenir tant un perfil de recerca, desenvolupament professional o de caràcter mixt i no ha d'estar vinculada al centre de pràctiques necessàriament.

Les sessions de tutoria de TFM es fan en períodes de dues hores distribuïdes al llarg dels semestres d'acord amb el calendari establert i en sessions virtuals o presencials, encara que es poden pactar reunions extraordinàries amb el/la tutor/a per al seguiment i avaluació del treball de fi de màster.

D'acord amb les competències explícites del mòdul, per a l'avaluació del TFM:

 • La part escrita ha de tenir en compte l'adequació d'objectius i disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual (tindrà una ponderació del 60% de la nota del TFM).
 • També es valorarà la presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada, es tindrà en compte també l'exposició i la seva defensa (tindrà una ponderació del 40% de la nota del TFM).
 • Per aprovar el TFM és necessari superar ambdues parts (escrita i presentació) amb una nota superior o igual a 5.

Projecció professional

fpcee stock

Preparador/a físic expert/a en la millora de la condició física en els esports

Doble grau en CAFE i Fisio

Readaptador/a (readaptació a l’esforç en esportistes)

fpcee stock

Entrenador/a personal

piscina classe cafe

Entrenador/a de esportistes d'esports individuals i col·lectius

Organismes

 • Clubs esportius d'esports col·lecius i individuals
 • Treballador/a per compte propi
 • Federacions esportives
 • Centres especialitzats en entrenament i readaptació esportiva

Empreses de referència confien en les altes competències dels estudiants de Blanquerna

Globalperfomance Sport · Labsport Salut · RCD Espanyol

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Coordinadora

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit curs 2024-25
144,17 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster Universitari en Entrenament i Readaptació a l'Esport

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur