Grau en Logopèdia

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGLOG

El graduat en Logopèdia

Té la responsabilitat de prevenir, avaluar, tractar i estudiar científicament les alteracions del llenguatge i de la comunicació en nens, adults i avis. El logopeda actua tant en les dificultats evolutives dels infants com en les alteracions produïdes per accidents o per l'edat de les persones adultes. També treballa per millorar les habilitats dels qui no pateixen cap trastorn i volen ser més eficients en la seva comunicació.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la logopèdia, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat en actiu i pràctiques obligatòries en empreses a partir de tercer curs. Els estudiants podran realitzar estades de pràctiques a diferents països de la UE a través de diferents programes de mobilitat. A més els alumnes que hagin cursat el Grau en Logopèdia a Blanquerna-URL tindran l’opció de rebre assessorament professional durant els primers anys de postgraduació.

Servei d'atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria pels alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) a la FPCEE Blanquerna va néixer durant el curs 2003-04, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és el de facilitar a aquests alumnes la incorporació i seguiment dels estudis universitaris amb una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Mesures d’atenció a la diversitat que ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i que, en bona lògica, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. Pots consultar més informació en el següent enllaç.