Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEP

El Treball Final de Grau (TFG) als estudis d'Educació té com a objectiu principal realitzar un estudi o projecte de caràcter interdisciplinari, generalment associat a diferents mòduls cursats en els estudis, que permet a l’estudiant demostrar la integració de competències pròpies de la seva titulació.

El TFG parteix d’una concepció del mestre com a professional reflexiu, amb interessos intel·lectuals i de recerca, que explora l’experiència educativa amb la finalitat de fer aportacions de millora tant de la pràctica com de la teoria que la configura. Aquesta idea de professional correspon a un mestre agent de canvi i de transformació, que va molt més enllà del mestre tècnic que aplica els mètodes i procediments necessaris que indica el currículum educatiu.

El mestre que és capaç de dur a terme una pràctica educativa reflexiva i d’emprar la investigació-acció en el seu quefer esdevé un mestre amb criteri. Un mestre que no depèn només de l’opinió d’experts per desenvolupar la seva tasca sinó que ell mateix és capaç de crear cos pedagògic.