Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Montserrat Alguacil De Nicolás

Montserrat Alguacil De Nicolás

[email protected]

Formació acadèmica

2003 | Universitat Ramon Llull | Doctora en Pedagogia

1986 | Universitat De Barcelona | Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia)

Perfil professional

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

2021 - Actualitat | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) | Jurat dels Premis Pedagogia i Objectius de Desenvolupament Sostenible | Membre del Jurat

2021 - Actualitat | Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO) | Membre de la Junta Directiva i de la Comissió d'Inclusiu | Membre de la Junta Directiva i de la Comissió d'Inclusió

2018 - Actualitat | Escola Horitzó | Jurat | Membre del Jurat dels Premis Horitzó

2017 - 2019 | FPCEE Blanquerna, URL | Coordinadora del Grau en Pedagogia | Coordinadora del Grau en Pedagogia

2014 - Actualitat | FPCEE Blanquerna, URL | Coordinadora | Coordinadora

2013 - 2021 | UB, URL i i en col·laboració amb REDLACECH | Co-directora del Postgrau i Diploma d’Especialització Universitaria i del Títol d'Expert en Pedagogia Hospitalària en neonatologia i pediatria | Co-direcció i docent

2011 - Actualitat | Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (COPEC) | Consell Social | Consell Social i membre de la Xarxa d'Experts del COPEC

2009 - 2015 | FPCEE Blanquerna, URL | Directora del Grau en Educació Primaria | Directora del Grau en Educació Primaria

2009 - 2015 | FPCEE Blanquerna, URL | Membre de l'Equip Directiu | Membre de l'Equip Directiu

1994 - 2020 | ICE de l'UAB | Investigadora i Formadora de formadors | Disseny de cursos i assessoraments

Experiència professional

2003 - 2009 | FBAS | Pedagoga | Pedagoga de l'ICIF en conveni amb l'lCAA de la Generalitat de Catalunya

1993 - 2011 | FPCEE Blanquerna, URL | Professora Associada | Docent i Investigadora

1991 - 2001 | Escola Jesús i Maria, Badalona | Docent i Orientadora | Professora a diferents etapes i Orientadora

1987 - 1991 | Escola de FP Santíssima Trinitat | Docent i Coordinadora del Departament d'Orientació | Professora a diferents etapes i coordinadora del Departament d'Orientació

Premis

2012 | Fundació Joan Profitós, sota el patronatge de l’Escola Pia de Catalunya, i la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. | XXIII Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic | Assaig

2008 | Fundació Joan Profitós, sota el patronatge de l’Escola Pia de Catalunya, i la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. | XIX Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic | Assaig

Altres

2009 - 2014 | CNAI, ANECA | Valoració positiva de l'activitat investigadora | Avaluació de l'activitat investigadora per sexennis

- Actualitat FPCEE Blanquerna, URL | Investigadora del Grup d’Investigació en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC) | Investigadora

Publicacions

Hernández, C., & Alguacil, M. (Edt). (2021). El arte de presentar en público en la universidad. La competencia comunicativa oral en la docencia universitaria y su impacto entre el alumnado. . Octaedro.

Boqué, M.C., Alguacil, M., García-Raga, L., & Pañellas, M. (2019). Guía de participación infantil. Creación y dinamización de Juntas de infancia y adolescencia. Octaedro.

Boqué, M. C., Albertí, M., Alguacil, M., García-Raga, L., Pañellas, M., Payà, M. & Ribalta, D. (2018). 15 converses. Societat i escola en pau +.. Octaedro.

Alguacil, M., & Pañellas, M. (2015). la adopción. UOC.

Alguacil, V. & Violant, V. (Edts.). (2015). Perfil competencial del profesional que interviene durante la enfermedad y convalecencia.. Ediciones Aljibe, S. L. .

Impartició recent

Graus i dobles graus

Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals Grau en Educació Primària

Treball de fi de grau: anglès Grau en Educació Primària

Doctorats i Màsters Universitaris

Desenvolupament de la persona, educació i societat MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1 / MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

El Departament d'Orientació i el Pla d'Acció Tutorial Màster Universitari en Psicopedagogia

Intervenció psicopedagògica en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària Màster Universitari en Psicopedagogia

Orientació i intervenció psicopedagògica en Educació Secundària Màster Universitari en Psicopedagogia

Pràcticum Màster Universitari en Psicopedagogia

Desenvolupament de la persona, educació i societat Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

Grups de recerca

Investigadora | Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació Institut de Recerca en Innovació Educativa i Lideratge

logo

Excel·lència és futur